Márk 1:1 KAR Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Márk 1:1 KAR Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Hungarian (KAR). The Hungarian Holy Bible translation is available in the Public Domain, which means that the Károli KAR Bible is not copyright. (Szent Biblia) Ószövetség, Újszövetség

Márk 1:1 KAR - A Jézus Krisztus, az Isten Fia evangyéliomának - Bible Verse Picture

Márk 1:1 KAR

A Jézus Krisztus, az Isten Fia evangyéliomának kezdete,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Márk 1:1 KAR Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Máté 28:20 (KAR)
Next Verse
Márk 1:2 (KAR) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Márk 1:1 KAR - A Jézus Krisztus, az Isten Fia evangyéliomának - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Márk 1:1 KAR - A Jézus Krisztus, az Isten Fia evangyéliomának - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Márk 1:1 KAR - A Jézus Krisztus, az Isten Fia evangyéliomának - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Márk 1:1 KAR - A Jézus Krisztus, az Isten Fia evangyéliomának - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Márk 1:1 KAR - A Jézus Krisztus, az Isten Fia evangyéliomának - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Márk 1:1 KAR - A Jézus Krisztus, az Isten Fia evangyéliomának - Bible Verse Picture
View New Tab

Márk 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Márk 1:1 KAR. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 János 5:11 KAR Bible Verse Image
1 János 5:11 (KAR) »
És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az õ Fiában van.

János 20:31 KAR Bible Verse Image
János 20:31 (KAR) »
Ezek pedig azért irattak meg, hogy higyjétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek Fia, és hogy [ezt] hívén, életetek legyen az õ nevében.

Zsidók 1:1 KAR Bible Verse Image
Zsidók 1:1 (KAR) »
Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó idõkben szólott nékünk Fia által,

Máté 4:3 KAR Bible Verse Image
Máté 4:3 (KAR) »
És hozzámenvén a kisértõ, monda néki: Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké.

Róma 1:1 KAR Bible Verse Image
Róma 1:1 (KAR) »
Pál, Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangyéliomá[nak hirdetésére.]

János 1:34 KAR Bible Verse Image
János 1:34 (KAR) »
És én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten Fia.

János 1:14 KAR Bible Verse Image
János 1:14 (KAR) »
És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az õ dicsõségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsõségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.

Máté 14:33 KAR Bible Verse Image
Máté 14:33 (KAR) »
A hajóban levõk pedig hozzámenvén, leborulának elõtte, mondván: Bizony, Isten Fia vagy!

János 6:69 KAR Bible Verse Image
János 6:69 (KAR) »
És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élõ Istennek Fia.

Máté 3:17 KAR Bible Verse Image
Máté 3:17 (KAR) »
És ímé egy égi hang ezt mondja vala: Ez amaz én szerelmes fiam, a kiben én gyönyörködöm.

Lukács 1:2 KAR Bible Verse Image
Lukács 1:2 (KAR) »
A mint nékünk elõnkbe adták, a kik kezdettõl fogva szemtanúi és szolgái voltak az ígének:

Máté 17:5 KAR Bible Verse Image
Máté 17:5 (KAR) »
Mikor õ még beszél vala, ímé, fényes felhõ borítá be õket; és ímé szózat lõn a felhõbõl, mondván: Ez az én szerelmes Fiam, a kiben én gyönyörködöm: õt hallgassátok.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Mark 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Mark 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Mark 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Mark 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Mark 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Marc 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Markus 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮਰਕੁਸ 1:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মার্ক 1:1 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
मार्क 1:1 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
માર્ક 1:1 (GUJIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Marcos 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Mác 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Marcos 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Marco 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 可 福 音 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 可 福 音 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Marku 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Markus 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Марка 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Марка 1:1 (UKR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Марко 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Markus 1:1 (NORSK) »

KAR Bible Book Selection List

View full list of KAR Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »