Mác 1:1 VIE Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mác 1:1 VIE Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Mác 1:1 VIE - Đầu Tin Lành của Đức Chúa Jêsus - Bible Verse Picture

Mác 1:1 VIE

Đầu Tin Lành của Đức Chúa Jêsus Christ, là Con Đức Chúa Trời.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mác 1:1 VIE Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Ma-thi-ơ 28:20 (VIE)
Next Verse
Mác 1:2 (VIE) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mác 1:1 VIE - Đầu Tin Lành của Đức Chúa Jêsus - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mác 1:1 VIE - Đầu Tin Lành của Đức Chúa Jêsus - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mác 1:1 VIE - Đầu Tin Lành của Đức Chúa Jêsus - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mác 1:1 VIE - Đầu Tin Lành của Đức Chúa Jêsus - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mác 1:1 VIE - Đầu Tin Lành của Đức Chúa Jêsus - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mác 1:1 VIE - Đầu Tin Lành của Đức Chúa Jêsus - Bible Verse Picture
View New Tab

Mác 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mác 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Giăng 5:11 VIE Bible Verse Image
1 Giăng 5:11 (VIE) »
Chừng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài.

Giăng 20:31 VIE Bible Verse Image
Giăng 20:31 (VIE) »
Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.

Hê-bơ-rơ 1:1 VIE Bible Verse Image
Hê-bơ-rơ 1:1 (VIE) »
Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách,

Ma-thi-ơ 4:3 VIE Bible Verse Image
Ma-thi-ơ 4:3 (VIE) »
Quỉ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi.

Rô-ma 1:1 VIE Bible Verse Image
Rô-ma 1:1 (VIE) »
Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm sứ đồ, để riêng ra đặng giảng Tin Lành Đức Chúa Trời, -

Giăng 1:34 VIE Bible Verse Image
Giăng 1:34 (VIE) »
Ta đã thấy, nên ta làm chứng rằng: Aáy chính Ngài là Con Đức Chúa Trời.

Giăng 1:14 VIE Bible Verse Image
Giăng 1:14 (VIE) »
Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.

Ma-thi-ơ 14:33 VIE Bible Verse Image
Ma-thi-ơ 14:33 (VIE) »
Các người trong thuyền bèn đến quì lạy Ngài mà nói rằng: Thầy thật là Con Đức Chúa Trời!

Giăng 6:69 VIE Bible Verse Image
Giăng 6:69 (VIE) »
chúng tôi đã tin, và nhận biết rằng Chúa là Đấng thánh của Đức Chúa Trời.

Ma-thi-ơ 3:17 VIE Bible Verse Image
Ma-thi-ơ 3:17 (VIE) »
Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng.

Lu-ca 1:2 VIE Bible Verse Image
Lu-ca 1:2 (VIE) »
theo như các người chứng kiến từ lúc ban đầu và trở nên người giảng đạo đã truyền lại cho chúng ta,

Ma-thi-ơ 17:5 VIE Bible Verse Image
Ma-thi-ơ 17:5 (VIE) »
Đang khi người còn nói, bỗng chúc có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó; và có tiếng từ trong mây phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó!

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Mark 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Mark 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Mark 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Mark 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Mark 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Marc 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Markus 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮਰਕੁਸ 1:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মার্ক 1:1 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
मार्क 1:1 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
માર્ક 1:1 (GUJIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Marcos 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Marcos 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Marco 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 可 福 音 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 可 福 音 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Marku 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Markus 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Марка 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Марка 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Márk 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Марко 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Markus 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »