2 Коринтяни 13:14 BULG Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 2 Коринтяни 13:14 BULG mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Bulgarian Bible (BULG). The Bulgarian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the BULG Bulgarian Holy Bible is not copyright. (Българска Библия) Старият завет, Новият завет

2 Коринтяни 13:14 BULG Mobile Phone Wallpaper - Благодатта на Господа - Mobile Bible Verse Wallpaper

2 Коринтяни 13:14 BULG

Благодатта на Господа Исуса Христа, и любовта на Бога и общението на Светия Дух да бъде с всички вас. (Aмин)

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 Коринтяни 13:14 BULG Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

2 Коринтяни 13:14 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Коринтяни 13:14 BULG. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Ефесяни 2:22 BULG Bible Verse Image
Ефесяни 2:22 (BULG) »
в който и вие се вграждате заедно в Духа на Божие обиталище

Римляни 5:5 BULG Bible Verse Image
Римляни 5:5 (BULG) »
А надеждата не посрамява, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения нам Свети Дух.

Римляни 16:20 BULG Bible Verse Image
Римляни 16:20 (BULG) »
А Бог на мира, скоро ще смаже сатана под нозете ви. Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вас.

1 Коринтяни 16:23 BULG Bible Verse Image
1 Коринтяни 16:23 (BULG) »
Благодатта на Господа Исуса Христа да бъде с вас.

Юда 1:21 BULG Bible Verse Image
Юда 1:21 (BULG) »
пазете себе си в Божията любов, ожидайки милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот.

Филипяни 2:1 BULG Bible Verse Image
Филипяни 2:1 (BULG) »
И тъй, ако има някоя утеха в Христа, или някоя разтуха от любов, или някое милосърдие и състрадание,

2 Коринтяни 8:9 BULG Bible Verse Image
2 Коринтяни 8:9 (BULG) »
Защото знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че, богат като бе, за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия.

1 Коринтяни 6:19 BULG Bible Verse Image
1 Коринтяни 6:19 (BULG) »
Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога? И вие не сте свои си,

Галатяни 5:22 BULG Bible Verse Image
Галатяни 5:22 (BULG) »
А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност,

Йоан 7:38 BULG Bible Verse Image
Йоан 7:38 (BULG) »
Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както рече писанието.

Йоан 4:14 BULG Bible Verse Image
Йоан 4:14 (BULG) »
а който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее до века; но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот.

Римляни 8:9 BULG Bible Verse Image
Римляни 8:9 (BULG) »
Вие, обаче, не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божият Дух. Но ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Corinthians 13:14 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Corinthians 13:14 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Corinthians 13:14 (GW) »
World English Bible (WEB)
2 Corinthians 13:14 (WEB) »
German Bible (LUTH1912)
2 Korinther 13:14 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Coríntios 13:14 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
2 Cô-rinh-tô 13:14 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
2 Corintios 13:14 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Corinzi 13:14 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哥 林 多 后 书 13:14 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歌 林 多 後 書 13:14 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
2 Korintasve 13:14 (ALB) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Korinthus 13:14 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Korinter 13:14 (NORSK) »

BULG Bible Book Selection List

View full list of BULG Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »