אגרת שאול השניה אל הקורינתים 13:14 HEB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download אגרת שאול השניה אל הקורינתים 13:14 HEB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Modern Hebrew (HEB). The Hebrew Bible translation is available in the Public Domain. The publication date and copyright details are not known. (תנ ך עברי מודרני)

אגרת שאול השניה אל הקורינתים 13:14 HEB Mobile Phone Wallpaper - חסד האדון ישוע המשיח ואהבת - Mobile Bible Verse Wallpaper

אגרת שאול השניה אל הקורינתים 13:14 HEB

חסד האדון ישוע המשיח ואהבת האלהים והתחברות רוח הקדש עם כלכם אמן׃

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

אגרת שאול השניה אל הקורינתים 13:14 HEB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

אגרת שאול השניה אל הקורינתים 13:14 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to אגרת שאול השניה אל הקורינתים 13:14 HEB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

אגרת שאול אל האפסים 2:22 HEB Bible Verse Image
אגרת שאול אל האפסים 2:22 (HEB) »
ובו נבנים גם אתם להיות משכן אלהים ברוח׃

אגרת שאול אל הרומים 5:5 HEB Bible Verse Image
אגרת שאול אל הרומים 5:5 (HEB) »
והתקוה היא לא תביש כי הוצק בלבבנו אהבת אל על ידי רוח הקדש הנתן לנו׃

אגרת שאול אל הרומים 16:20 HEB Bible Verse Image
אגרת שאול אל הרומים 16:20 (HEB) »
ואלהי השלום הוא ידכא את השטן במהרה תחת רגליכם חסד אדנינו ישוע המשיח עמכם׃

אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים 16:23 HEB Bible Verse Image
אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים 16:23 (HEB) »
חסד ישוע המשיח אדנינו יהי עמכם׃

אגרת יהודה 1:21 HEB Bible Verse Image
אגרת יהודה 1:21 (HEB) »
ושמרתם את נפשתיכם באהבת אלהים וחכיתם לרחמי אדנינו ישוע המשיח לחיי העולם׃

אגרת שאול אל הפיליפים 2:1 HEB Bible Verse Image
אגרת שאול אל הפיליפים 2:1 (HEB) »
לכן אם יש תוכחה במשיח אם תנחומות האהבה אם התחברות הרוח אם רחמים וחמלה׃

אגרת שאול השניה אל הקורינתים 8:9 HEB Bible Verse Image
אגרת שאול השניה אל הקורינתים 8:9 (HEB) »
כי ידעים אתם את חסד אדנינו ישוע המשיח כי בהיותו עשיר נעשה רש בעבורכם למען תעשירו על ידי רישו׃

אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים 6:19 HEB Bible Verse Image
אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים 6:19 (HEB) »
או הלא ידעתם כי גופכם הוא היכל רוח הקדש השכן בקרבכם אשר קבלתם מאת האלהים וכי לא לעצמכם אתם׃

אגרת שאול אל הגלטים 5:22 HEB Bible Verse Image
אגרת שאול אל הגלטים 5:22 (HEB) »
ופרי הרוח אהבה שמחה ושלום ארך רוח ונדיבות וחסד ואמונה׃

הבשורה על־פי יוחנן 7:38 HEB Bible Verse Image
הבשורה על־פי יוחנן 7:38 (HEB) »
המאמין בי כדבר הכתוב מבטנו ינהרו נהרי מים חיים׃

הבשורה על־פי יוחנן 4:14 HEB Bible Verse Image
הבשורה על־פי יוחנן 4:14 (HEB) »
ואשר ישתה מן המים אשר אנכי נתן לו לא יצמא לעולם כי המים אשר אתן לו יהיו בקרבו למקור מים נבעים לחיי העולמים׃

אגרת שאול אל הרומים 8:9 HEB Bible Verse Image
אגרת שאול אל הרומים 8:9 (HEB) »
ואתם אינכם בבשר כי אם ברוח אם אמנם רוח האלהים שכן בקרבכם כי מי שאין בו רוח המשיח איננו שלו׃

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Corinthians 13:14 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Corinthians 13:14 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Corinthians 13:14 (GW) »
World English Bible (WEB)
2 Corinthians 13:14 (WEB) »
German Bible (LUTH1912)
2 Korinther 13:14 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Coríntios 13:14 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
2 Cô-rinh-tô 13:14 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
2 Corintios 13:14 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Corinzi 13:14 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哥 林 多 后 书 13:14 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歌 林 多 後 書 13:14 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
2 Korintasve 13:14 (ALB) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Korinthus 13:14 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Korinter 13:14 (NORSK) »

HEB Bible Book Selection List

View full list of HEB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »