2 Korintasve 13:14 ALB Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 2 Korintasve 13:14 ALB mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

2 Korintasve 13:14 ALB Mobile Phone Wallpaper - Hiri i Zotit Jezu Krisht, dashuria e Perëndisë - Mobile Bible Verse Wallpaper

2 Korintasve 13:14 ALB

Hiri i Zotit Jezu Krisht, dashuria e Perëndisë dhe bashkësia e Frymës së Shenjtë qofshin me ju të gjithë. Amen.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 Korintasve 13:14 ALB Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

2 Korintasve 13:14 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Korintasve 13:14 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Efesianëve 2:22 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 2:22 (ALB) »
në të cilin edhe ju jeni bashkëndërtuar për të qenë një banesë e Perëndisë në Frymë.

Romakëve 5:5 ALB Bible Verse Image
Romakëve 5:5 (ALB) »
Por shpresa nuk turpëron, sepse dashuria e Perëndisë është derdhur në zemrat tona me anë të Frymës së Shenjtë që na është dhënë.

Romakëve 16:20 ALB Bible Verse Image
Romakëve 16:20 (ALB) »
Tani Perëndia e paqes do ta dërmojë së shpejti Satananë nën këmbët tuaja. Hiri i Zotit tonë Jezu Krisht qoftë me ju.

1 Korintasve 16:23 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 16:23 (ALB) »
Hiri i Zotit Jezu Krisht qoftë me ju.

Juda 1:21 ALB Bible Verse Image
Juda 1:21 (ALB) »
ruhuni në dashurinë e Perëndisë, duke pritur mëshirën e Zotit tonë Jezu Krisht, për jetën e përjetshme.

Filipianëve 2:1 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 2:1 (ALB) »
Pra, në qofte se ka ndonjë ngushëllim në Krisht, ndonjë ngushëllim dashurie, ndonjë pjesëmarrje të Frymës, ndonjë mallëngjim e dhembshuri,

2 Korintasve 8:9 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 8:9 (ALB) »
Sepse ju e njihni hirin e Zotit tonë Jezu Krisht, i cili, duke qenë i pasur, u bë i varfër për ju, që ju të bëheni të pasur me anë të varfërisë së tij.

1 Korintasve 6:19 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 6:19 (ALB) »
A nuk e dini se trupi juaj është tempulli i Frymës së Shenjtë që është në ju, të cilin e keni nga Perëndia, dhe se nuk i përkitni vetvetes?

Galatasve 5:22 ALB Bible Verse Image
Galatasve 5:22 (ALB) »
Por fryti i Frymës është: dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetëkontrolli.

Gjoni 7:38 ALB Bible Verse Image
Gjoni 7:38 (ALB) »
Ai që beson në mua, siç ka thënë Shkrimi, nga brendësia e tij do të burojnë lumenj uji të gjallë.”

Gjoni 4:14 ALB Bible Verse Image
Gjoni 4:14 (ALB) »
por kush pi nga uji që do t’i jap unë nuk do të ketë më kurrë etje përjetë; por uji që unë do t’i jap do të bëhet në të një burim uji që gufon në jetë të përjetshme.”

Romakëve 8:9 ALB Bible Verse Image
Romakëve 8:9 (ALB) »
Nëse Fryma e Perëndisë banon në ju, ju nuk jeni më në mish, por në Frymë. Por në qoftë se ndokush nuk ka Frymën e Krishtit, ai nuk i përket atij.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Corinthians 13:14 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Corinthians 13:14 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Corinthians 13:14 (GW) »
World English Bible (WEB)
2 Corinthians 13:14 (WEB) »
German Bible (LUTH1912)
2 Korinther 13:14 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Coríntios 13:14 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
2 Cô-rinh-tô 13:14 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
2 Corintios 13:14 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Corinzi 13:14 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哥 林 多 后 书 13:14 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歌 林 多 後 書 13:14 (CUVT) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Korinthus 13:14 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Korinter 13:14 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »