2 Cô-rinh-tô 13:14 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 2 Cô-rinh-tô 13:14 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

2 Cô-rinh-tô 13:14 VIE Mobile Phone Wallpaper - (13-13) Nguyền xin ơn của Đức Chúa - Mobile Bible Verse Wallpaper

2 Cô-rinh-tô 13:14 VIE

(13-13) Nguyền xin ơn của Đức Chúa Jêsus Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy!

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 Cô-rinh-tô 13:14 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 2 Cô-rinh-tô 13:14 VIE Mobile Phone Wallpaper - (13-13) Nguyền xin ơn của Đức Chúa - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - 2 Cô-rinh-tô 13:14 VIE Mobile Phone Wallpaper - (13-13) Nguyền xin ơn của Đức Chúa - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - 2 Cô-rinh-tô 13:14 VIE Mobile Phone Wallpaper - (13-13) Nguyền xin ơn của Đức Chúa - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - 2 Cô-rinh-tô 13:14 VIE Mobile Phone Wallpaper - (13-13) Nguyền xin ơn của Đức Chúa - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - 2 Cô-rinh-tô 13:14 VIE Mobile Phone Wallpaper - (13-13) Nguyền xin ơn của Đức Chúa - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - 2 Cô-rinh-tô 13:14 VIE Mobile Phone Wallpaper - (13-13) Nguyền xin ơn của Đức Chúa - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab

2 Cô-rinh-tô 13:14 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Cô-rinh-tô 13:14 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Ê-phê-sô 2:22 VIE Bible Verse Image
Ê-phê-sô 2:22 (VIE) »
Aáy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh.

Rô-ma 5:5 VIE Bible Verse Image
Rô-ma 5:5 (VIE) »
Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta.

Rô-ma 16:20 VIE Bible Verse Image
Rô-ma 16:20 (VIE) »
Đức Chúa Trời bình an sẽ kíp giày đạp quỉ Sa-tan dưới chân anh em. Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus chúng ta ở cùng anh em!

1 Cô-rinh-tô 16:23 VIE Bible Verse Image
1 Cô-rinh-tô 16:23 (VIE) »
Nguyền xin ơn của Đức Chúa Jêsus Christ ở với anh em!

Giu-đe 1:21 VIE Bible Verse Image
Giu-đe 1:21 (VIE) »
hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời.

Phi-líp 2:1 VIE Bible Verse Image
Phi-líp 2:1 (VIE) »
Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót,

2 Cô-rinh-tô 8:9 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 8:9 (VIE) »
Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu.

1 Cô-rinh-tô 6:19 VIE Bible Verse Image
1 Cô-rinh-tô 6:19 (VIE) »
Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?

Ga-la-ti 5:22 VIE Bible Verse Image
Ga-la-ti 5:22 (VIE) »
Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ:

Giăng 7:38 VIE Bible Verse Image
Giăng 7:38 (VIE) »
Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy.

Giăng 4:14 VIE Bible Verse Image
Giăng 4:14 (VIE) »
nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời.

Rô-ma 8:9 VIE Bible Verse Image
Rô-ma 8:9 (VIE) »
Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Corinthians 13:14 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Corinthians 13:14 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Corinthians 13:14 (GW) »
World English Bible (WEB)
2 Corinthians 13:14 (WEB) »
German Bible (LUTH1912)
2 Korinther 13:14 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Coríntios 13:14 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
2 Corintios 13:14 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Corinzi 13:14 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哥 林 多 后 书 13:14 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歌 林 多 後 書 13:14 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
2 Korintasve 13:14 (ALB) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Korinthus 13:14 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Korinter 13:14 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »