எஸ்தர் 1:2 TAMIRV Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download எஸ்தர் 1:2 TAMIRV Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Indian Revised Version (IRV) - Tamil. IRV-Tamil Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

Indian Revised Version (IRV) - Tamil (இந்தியன் ரீவைஸ்டு வேர்ஷன் - தமிழ்), 2019 by Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. This resource is published originally on VachanOnline, a premier Scripture Engagement digital platform for Indian and South Asian Languages and made available to users via vachanonline.com website and the companion VachanGo mobile app.
Please remember to give attribution to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. when using IRV-Tamil Bible Verse images. You can use CC-licensed materials as long as you follow the license conditions. One condition of all CC licenses is attribution.

Creative Commons License

Terms of Use: This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. It is attributed to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS), and the Unified Scripture XML (USX) format version can be found on the Digital Bible Library website. All IRV-Tamil Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

In addition, we would like to give very special thanks to eBible.org for making the Tamil Indian Revised Version Bible available in MySQL format.

எஸ்தர் 1:2 TAMIRV - ராஜாவாகிய - Bible Verse Picture

எஸ்தர் 1:2 TAMIRV

ராஜாவாகிய அகாஸ்வேரு சூசான் அரண்மனையில் இருக்கிற தன்னுடைய ராஜ்ஜியத்தின் சிங்காசனத்தின்மேல் அமர்ந்திருந்தான்.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

எஸ்தர் 1:2 TAMIRV Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - எஸ்தர் 1:2 TAMIRV - ராஜாவாகிய - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - எஸ்தர் 1:2 TAMIRV - ராஜாவாகிய - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - எஸ்தர் 1:2 TAMIRV - ராஜாவாகிய - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - எஸ்தர் 1:2 TAMIRV - ராஜாவாகிய - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - எஸ்தர் 1:2 TAMIRV - ராஜாவாகிய - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - எஸ்தர் 1:2 TAMIRV - ராஜாவாகிய - Bible Verse Picture
View New Tab

எஸ்தர் 1:2 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to எஸ்தர் 1:2 TAMIRV. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

நெகேமியா 1:1 TAMIRV Bible Verse Image
நெகேமியா 1:1 (TAMIRV) »
அகலியாவின் மகனாகிய நெகேமியாவின் செயல்பாடுகள்: இருபதாம் வருடம் கிஸ்லேயு மாதத்தில் நான் சூசான் என்னும் அரண்மனையில் இருக்கும்போது சம்பவித்தது என்னவென்றால்,

2 சாமுவேல் 7:1 TAMIRV Bible Verse Image
2 சாமுவேல் 7:1 (TAMIRV) »
யெகோவா ராஜாவைச் சுற்றிலும் இருந்த அவனுடைய எல்லா எதிரிகளுக்கும் அவனை விலக்கி, இளைப்பாறச் செய்தபோது, அவன் தன்னுடைய வீட்டிலே குடியிருக்கும்போது,

தானியேல் 8:2 TAMIRV Bible Verse Image
தானியேல் 8:2 (TAMIRV) »
தரிசனத்திலே நான் கண்டது என்னவென்றால்: நான் பார்க்கும்போது ஏலாம் தேசத்திலுள்ள சூசான் அரண்மனையில் இருந்தேன்; அங்கே நான் ஊலாய் என்னும் ஆற்றங்கரையில் இருந்ததாகத் தரிசனத்திலே கண்டேன்.

1 இராஜாக்கள் 1:46 TAMIRV Bible Verse Image
1 இராஜாக்கள் 1:46 (TAMIRV) »
அல்லாமலும் சாலொமோன் ராஜாங்கத்திற்குரிய சிங்காசனத்தின்மேல் அமர்ந்திருக்கிறான்.

எஸ்தர் 2:3 TAMIRV Bible Verse Image
எஸ்தர் 2:3 (TAMIRV) »
அதற்காக ராஜா தம்முடைய ராஜ்ஜியத்தின் நாடுகளிலெல்லாம் பொறுப்பாளர்களை வைக்கவேண்டும்; இவர்கள் அழகாக இருக்கிற எல்லா கன்னிப்பெண்களையும் ஒன்றுகூட்டி, சூசான் அரண்மனையில் இருக்கிற கன்னிமாடத்திற்கு அழைத்துவந்து, பெண்களைக் காவல்காக்கிற ராஜாவின் அதிகாரியாகிய யேகாயினிடம் ஒப்புவிக்கவேண்டும்; அவர்களுடைய அலங்கரிப்புக்கு வேண்டியவைகள் அவர்களுக்குக் கொடுக்கப்படவேண்டும்.

எஸ்தர் 9:12 TAMIRV Bible Verse Image
எஸ்தர் 9:12 (TAMIRV) »
அப்பொழுது ராஜா, ராணியாகிய எஸ்தரை நோக்கி: யூதர்கள் சூசான் அரண்மனையில் ஐந்நூறுபேரையும் ஆமானின் பத்து மகன்களையும் கொன்றுபோட்டார்கள்; ராஜாவின் மற்ற நாடுகளிலும் என்ன செய்திருப்பார்களோ, இப்போதும் உன்னுடைய வேண்டுதல் என்ன? அது உனக்குக் கட்டளையிடப்படும்; உன்னுடைய மன்றாட்டு என்ன? அதின்படி செய்யப்படும் என்றான்.

எஸ்தர் 3:15 TAMIRV Bible Verse Image
எஸ்தர் 3:15 (TAMIRV) »
அந்த தபால்காரர்கள் ராஜாவின் உத்திரவினால் விரைவாகப் புறப்பட்டுப்போனார்கள்; அந்தக் கட்டளை சூசான் அரண்மனையில் பிறந்தது. ராஜாவும் ஆமானும் குடிக்கும்படி உட்கார்ந்தார்கள்; சூசான் நகரம் கலங்கியது.

எஸ்தர் 4:16 TAMIRV Bible Verse Image
எஸ்தர் 4:16 (TAMIRV) »
நீர் போய், சூசானில் இருக்கிற யூதர்களையெல்லாம் கூடிவரச்செய்து, மூன்று நாட்கள் இரவும் பகலும் சாப்பிடாமலும் குடிக்காமலுமிருந்து, எனக்காக உபவாசம் இருங்கள்; நானும் என்னுடைய பணிவிடைப்பெண்களும் உபவாசம் இருப்போம்; இப்படியே சட்டத்தை மீறி, ராஜாவிடம் போவேன்; நான் செத்தாலும் சாகிறேன் என்று சொல்லச்சொன்னாள்.

தானியேல் 4:4 TAMIRV Bible Verse Image
தானியேல் 4:4 (TAMIRV) »
நேபுகாத்நேச்சாராகிய நான் என் வீட்டிலே செல்வச்செழிப்புள்ளவனாயிருந்து என் அரண்மனையிலே வாழ்ந்துகொண்டிருந்தேன்.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Esther 1:2 (ASV) »
King James Version (KJV)
Esther 1:2 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Esther 1:2 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Esther 1:2 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Esther 1:2 (WEB) »
French Bible (LSG)
Esther 1:2 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Ester 1:2 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਅਸਤਰ 1:2 (PANIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
אסתר 1:2 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Ester 1:2 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ê-xơ-tê 1:2 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Ester 1:2 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Ester 1:2 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
以 斯 帖 记 1:2 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
以 斯 帖 記 1:2 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Ester 1:2 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Ester 1:2 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Есфирь 1:2 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Естер 1:2 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Eszter 1:2 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Естир 1:2 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
エステル記 1:2 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Ester 1:2 (NORSK) »

TAMIRV Bible Book Selection List

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »