சகரியா 1:1 TAMIRV Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download சகரியா 1:1 TAMIRV Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Indian Revised Version (IRV) - Tamil. IRV-Tamil Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

Indian Revised Version (IRV) - Tamil (இந்தியன் ரீவைஸ்டு வேர்ஷன் - தமிழ்), 2019 by Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. This resource is published originally on VachanOnline, a premier Scripture Engagement digital platform for Indian and South Asian Languages and made available to users via vachanonline.com website and the companion VachanGo mobile app.
Please remember to give attribution to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. when using IRV-Tamil Bible Verse images. You can use CC-licensed materials as long as you follow the license conditions. One condition of all CC licenses is attribution.

Creative Commons License

Terms of Use: This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. It is attributed to Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS), and the Unified Scripture XML (USX) format version can be found on the Digital Bible Library website. All IRV-Tamil Bible verse images were generated with permission from Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. (BCS).

In addition, we would like to give very special thanks to eBible.org for making the Tamil Indian Revised Version Bible available in MySQL format.

சகரியா 1:1 TAMIRV - தரியு அரசாண்ட - Bible Verse Picture

சகரியா 1:1 TAMIRV

தரியு அரசாண்ட இரண்டாம் வருடம் எட்டாம் மாதத்திலே இத்தோவின் மகனான பெரகியாவின் மகனாகிய சகரியாவுக்கு உண்டான யெகோவாவுடைய வார்த்தை:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

சகரியா 1:1 TAMIRV Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - சகரியா 1:1 TAMIRV - தரியு அரசாண்ட - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - சகரியா 1:1 TAMIRV - தரியு அரசாண்ட - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - சகரியா 1:1 TAMIRV - தரியு அரசாண்ட - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - சகரியா 1:1 TAMIRV - தரியு அரசாண்ட - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - சகரியா 1:1 TAMIRV - தரியு அரசாண்ட - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - சகரியா 1:1 TAMIRV - தரியு அரசாண்ட - Bible Verse Picture
View New Tab

சகரியா 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to சகரியா 1:1 TAMIRV. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

நெகேமியா 12:4 TAMIRV Bible Verse Image
நெகேமியா 12:4 (TAMIRV) »
இத்தோ, கிநேதோ, அபியா,

எஸ்றா 4:24 TAMIRV Bible Verse Image
எஸ்றா 4:24 (TAMIRV) »
அப்பொழுது எருசலேமிலுள்ள தேவனுடைய ஆலயத்தின் வேலை தடைபட்டு, பெர்சியாவின் ராஜாவாகிய தரியு அரசாட்சி செய்த இரண்டாம் வருடம்வரை நிறுத்தப்பட்டிருந்தது.

மத்தேயு 23:35 TAMIRV Bible Verse Image
மத்தேயு 23:35 (TAMIRV) »
நீதிமானாகிய ஆபேலின் இரத்தம் முதல் தேவாலயத்திற்கும் பலிபீடத்திற்கும் நடுவே நீங்கள் கொலைசெய்த பரகியாவின் குமாரனாகிய சகரியாவின் இரத்தம்வரைக்கும், பூமியின்மேல் சிந்தப்பட்ட நீதிமான்களின் இரத்தப்பழியெல்லாம் உங்கள்மேல் வரும்படியாக இப்படிச் செய்வீர்கள்.

சகரியா 7:1 TAMIRV Bible Verse Image
சகரியா 7:1 (TAMIRV) »
தரியு ராஜா அரசாண்ட நான்காம் வருடம், கிஸ்லே என்னும் ஒன்பதாம் மாதம், நான்காம்தேதியிலே, சகரியாவுக்குக் யெகோவாவுடைய வார்த்தை உண்டானது.

சகரியா 1:7 TAMIRV Bible Verse Image
சகரியா 1:7 (TAMIRV) »
தரியு அரசாண்ட இரண்டாம் வருடம், சேபாத் மாதமாகிய பதினோராம் மாதம் இருபத்திநான்காம் தேதியிலே, யெகோவாவுடைய வார்த்தை இத்தோவின் மகனான பெரகியாவின் மகன் சகரியா என்னும் தீர்க்கதரிசிக்கு உண்டானது; அவன் சொன்னது:

லூக்கா 11:51 TAMIRV Bible Verse Image
லூக்கா 11:51 (TAMIRV) »
நிச்சயமாகவே இந்த வம்சத்தாரிடம் அது கேட்கப்படும் என்று உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.

நெகேமியா 12:16 TAMIRV Bible Verse Image
நெகேமியா 12:16 (TAMIRV) »
இத்தோவின் சந்ததியில் சகரியா, கிநேதோனின் சந்ததியில் மெசுல்லாம்,

ஆகாய் 2:10 TAMIRV Bible Verse Image
ஆகாய் 2:10 (TAMIRV) »
தரியுவின் ஆட்சியின் இரண்டாம் வருடம் ஒன்பதாம் மாதம் இருபத்திநான்காம் தேதியிலே, ஆகாய் என்னும் தீர்க்கதரிசியின் மூலமாகக் யெகோவாவுடைய வார்த்தை உண்டானது; அவர்:

ஆகாய் 1:1 TAMIRV Bible Verse Image
ஆகாய் 1:1 (TAMIRV) »
ராஜாவாகிய தரியு அரசாண்ட இரண்டாம் வருடம் ஆறாம் மாதம் முதலாம்தேதியிலே, யெகோவாவுடைய வார்த்தை ஆகாய் என்னும் தீர்க்கதரிசியின் மூலமாக செயல்தியேலின் மகனாகிய செருபாபேல் என்னும் யூதாவின் தலைவனுக்கும், யோத்சதாக்கின் மகனாகிய யோசுவா என்னும் பிரதான ஆசாரியனுக்கும் உண்டாகி, அவர் சொன்னது என்னவென்றால்:

ஆகாய் 1:15 TAMIRV Bible Verse Image
ஆகாய் 1:15 (TAMIRV) »
தரியு ராஜாவின் ஆட்சியின் இரண்டாம் வருடம் ஆறாம் மாதம் இருபத்து நான்காம் தேதியிலே இது நடந்தது.

ஆகாய் 2:20 TAMIRV Bible Verse Image
ஆகாய் 2:20 (TAMIRV) »
இருபத்திநான்காம் தேதியாகிய அதே நாளிலே யெகோவாவுடைய வார்த்தை இரண்டாவதுமுறை ஆகாய் என்பவனுக்கு உண்டாகி, அவர்:

எஸ்றா 6:14 TAMIRV Bible Verse Image
எஸ்றா 6:14 (TAMIRV) »
அப்படியே யூதரின் மூப்பர்கள் கட்டினார்கள்; தீர்க்கதரிசியாகிய ஆகாயும் இத்தோவின் மகனாகிய சகரியாவும் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லிவந்தபடியினால் அவர்களுடைய காரியம் கைகூடிவந்தது; அவர்கள் இஸ்ரவேலின் தேவனுடைய கட்டளையின்படியும், கோரேஸ், தரியு, பெர்சியாவின் ராஜாவாகிய அர்தசஷ்டா என்பவர்களுடைய கட்டளையின்படியும் அதைக் கட்டி முடித்தார்கள்.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Zechariah 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Zechariah 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Zechariah 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Zechariah 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Zechariah 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Zacharie 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Sacharja 1:1 (LUTH1912) »
Hebrew Bible (HEB)
זכריה 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Zacarias 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Xê-ca-ri-a 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Zacarías 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Zaccaria 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
撒 迦 利 亚 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
撒 迦 利 亞 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Zakaria 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Sakaria 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Захария 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Захарія 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Zakariás 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Захария 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
ゼカリヤ書 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Sakarja 1:1 (NORSK) »

TAMIRV Bible Book Selection List

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »