2 Timóteus 1:1 KAR Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download 2 Timóteus 1:1 KAR Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Hungarian (KAR). The Hungarian Holy Bible translation is available in the Public Domain, which means that the Károli KAR Bible is not copyright. (Szent Biblia) Ószövetség, Újszövetség

2 Timóteus 1:1 KAR - Pál, Jézus Krisztusnak apostola, Isten - Bible Verse Picture

2 Timóteus 1:1 KAR

Pál, Jézus Krisztusnak apostola, Isten akaratából, a Krisztus Jézusban való életnek ígérete szerint,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 Timóteus 1:1 KAR Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 2 Timóteus 1:1 KAR - Pál, Jézus Krisztusnak apostola, Isten - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - 2 Timóteus 1:1 KAR - Pál, Jézus Krisztusnak apostola, Isten - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - 2 Timóteus 1:1 KAR - Pál, Jézus Krisztusnak apostola, Isten - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - 2 Timóteus 1:1 KAR - Pál, Jézus Krisztusnak apostola, Isten - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - 2 Timóteus 1:1 KAR - Pál, Jézus Krisztusnak apostola, Isten - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - 2 Timóteus 1:1 KAR - Pál, Jézus Krisztusnak apostola, Isten - Bible Verse Picture
View New Tab

2 Timóteus 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Timóteus 1:1 KAR. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zsidók 9:15 KAR Bible Verse Image
Zsidók 9:15 (KAR) »
És ezért új szövetségnek a közbenjárója õ, hogy meghalván az elsõ szövetségbeli bûnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét.

János 10:28 KAR Bible Verse Image
János 10:28 (KAR) »
És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja õket az én kezembõl.

János 17:3 KAR Bible Verse Image
János 17:3 (KAR) »
Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.

2 Korinthus 1:1 KAR Bible Verse Image
2 Korinthus 1:1 (KAR) »
Pál, Jézus Krisztus apostola az Isten akaratjából, és Timótheus az atyafi, az Isten gyülekezetének, a mely Korinthusban van, mindama szentekkel egybe, a kik egész Akhájában vannak:

Efézus 3:6 KAR Bible Verse Image
Efézus 3:6 (KAR) »
Hogy [tudniillik] a pogányok örökös társak és egyugyanazon test tagjai és részesei az õ ígéretének a Krisztus Jézusban az evangyéliom által.

Titusz 1:2 KAR Bible Verse Image
Titusz 1:2 (KAR) »
Az örök élet reménységére, melyet megígért az igazmondó Isten örök idõknek elõtte,

János 6:40 KAR Bible Verse Image
János 6:40 (KAR) »
Az pedig annak az akarata, a ki elküldött engem, hogy mindaz, a ki látja a Fiút és hisz õ benne, örök élete legyen; és én feltámaszszam azt azt utolsó napon.

1 János 5:11 KAR Bible Verse Image
1 János 5:11 (KAR) »
És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az õ Fiában van.

2 Péter 1:3 KAR Bible Verse Image
2 Péter 1:3 (KAR) »
Mivelhogy az õ isteni ereje mindennel megajándékozott minket, a mi az életre és kegyességre való, Annak megismerése által, a ki minket a saját dicsõségével és hatalmával elhívott;

1 Timóteus 6:19 KAR Bible Verse Image
1 Timóteus 6:19 (KAR) »
Kincset gyûjtvén magoknak jó alapul a jövõre, hogy elnyerjék az örök életet.

1 János 2:25 KAR Bible Verse Image
1 János 2:25 (KAR) »
És az az ígéret, a melyet õ ígért nékünk: az örök élet.

2 Korinthus 1:20 KAR Bible Verse Image
2 Korinthus 1:20 (KAR) »
Mert Istennek valamennyi igérete õ benne [lett] igenné [és] õ benne [lett] Ámenné az Isten dicsõségére mi általunk.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Timothy 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Timothy 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Timothy 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
2 Timothy 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
2 Timothy 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
2 Timothée 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
2 Timotheus 1:1 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Timóteo 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
2 Ti-mô-thê 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
2 Timoteo 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Timoteo 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
提 摩 太 后 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
提 摩 太 後 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
2 Timoteut 1:1 (ALB) »
Ukrainian Bible (UKR)
2 Тимофію 1:1 (UKR) »
Bulgarian Bible (BULG)
2 Тимотей 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Timoteus 1:1 (NORSK) »

KAR Bible Book Selection List

View full list of KAR Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »