Jakab 1:1 KAR Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Jakab 1:1 KAR Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Hungarian (KAR). The Hungarian Holy Bible translation is available in the Public Domain, which means that the Károli KAR Bible is not copyright. (Szent Biblia) Ószövetség, Újszövetség

Jakab 1:1 KAR - Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak - Bible Verse Picture

Jakab 1:1 KAR

Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája, az elszórtan levõ tizenkét nemzetségnek; üdvözletemet.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Jakab 1:1 KAR Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Zsidók 13:25 (KAR)
Next Verse
Jakab 1:2 (KAR) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Jakab 1:1 KAR - Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Jakab 1:1 KAR - Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Jakab 1:1 KAR - Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Jakab 1:1 KAR - Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Jakab 1:1 KAR - Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Jakab 1:1 KAR - Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak - Bible Verse Picture
View New Tab

Jakab 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Jakab 1:1 KAR. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Péter 1:1 KAR Bible Verse Image
1 Péter 1:1 (KAR) »
Péter, Jézus Krisztusnak apostola, a Pontusban, Galátziában, Kappadóciában, Ázsiában és Bithiniában elszéledt jövevényeknek,

Ezékiel 12:15 KAR Bible Verse Image
Ezékiel 12:15 (KAR) »
És megtudják, hogy én vagyok az Úr, mikor eloszlatom õket a pogányok közé, és szétszórom õket a tartományokba.

János 7:35 KAR Bible Verse Image
János 7:35 (KAR) »
Mondának azért a zsidók magok között: Hová akar ez menni, hogy mi majd nem találjuk meg õt? Vajjon a görögök közé szóródottakhoz akar-é menni, és a görögöket tanítani?

Apostolok 8:1 KAR Bible Verse Image
Apostolok 8:1 (KAR) »
Saulus pedig szintén javallta az õ megöletését. És támada azon a napon nagy üldözés a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és mindnyájan eloszlának Júdeának és Samáriának tájaira, az apostolokat kivéve.

Apostolok 26:7 KAR Bible Verse Image
Apostolok 26:7 (KAR) »
Melyre a mi tizenkét nemzetségünk, éjjel és nappal buzgón szolgálva reményli, hogy eljut; mely reménységért vádoltatom, Agrippa király, a zsidóktól.

Titusz 1:1 KAR Bible Verse Image
Titusz 1:1 (KAR) »
Pál, Istennek szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola, az Isten választottainak hite és a kegyesség szerint való igazságnak megismerése szerint,

Júdás 1:1 KAR Bible Verse Image
Júdás 1:1 (KAR) »
Júdás, Jézus Krisztusnak szolgája, Jakabnak pedig atyafia, az elhívottaknak a kik az Atya Istentõl megszenteltettek és Jézus Krisztustól megtartattak:

Róma 1:1 KAR Bible Verse Image
Róma 1:1 (KAR) »
Pál, Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangyéliomá[nak hirdetésére.]

Galátzia 2:9 KAR Bible Verse Image
Galátzia 2:9 (KAR) »
És elismervén a nékem adatott kegyelmet, Jakab és Kéfás, meg János, kik oszlopokul tekintetnek, bajtársi jobbjukat nyujták nékem és Barnabásnak, hogy mi a pogányok között, õk pedig a körülmetélés között [prédikáljunk:]

Apostolok 15:23 KAR Bible Verse Image
Apostolok 15:23 (KAR) »
Megírván azok keze által ezeket: Az apostolok, a vének, és az atyafiak az Antiókhiában, Siriában és Czilicziában levõ, a pogányok közül való atyafiaknak üdvözletüket!

2 Péter 1:1 KAR Bible Verse Image
2 Péter 1:1 (KAR) »
Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak, a kik velünk egyenlõ drága hitet nyertek a mi Istenünknek és megtartónknak Jézus Krisztusnak igazságában:

3 Mózes 26:33 KAR Bible Verse Image
3 Mózes 26:33 (KAR) »
Titeket pedig elszélesztelek a pogány népek közé, és kivont fegyverrel [ûzetlek] titeket, és pusztasággá lesz a ti földetek, városaitok pedig sivataggá.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
James 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
James 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
James 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
James 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
James 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Jacques 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Jakobus 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਯਾਕੂਬ 1:1 (PANIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
याकोब 1:1 (MARIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Tiago 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Gia-cơ 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Santiago 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Giacomo 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
雅 各 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
雅 各 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Jakobit 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Jakobsbrevet 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Иакова 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Якова 1:1 (UKR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Яков 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Jakob 1:1 (NORSK) »

KAR Bible Book Selection List

View full list of KAR Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »