Mikeás 1:1 KAR Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mikeás 1:1 KAR Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Hungarian (KAR). The Hungarian Holy Bible translation is available in the Public Domain, which means that the Károli KAR Bible is not copyright. (Szent Biblia) Ószövetség, Újszövetség

Mikeás 1:1 KAR - Az Úr igéje, a mely lõn a moreseti Mikeáshoz, - Bible Verse Picture

Mikeás 1:1 KAR

Az Úr igéje, a mely lõn a moreseti Mikeáshoz, Jótám, Akház és Ezékiásnak, Júda királyainak idejében, a melyet látott Samária és Jeruzsálem felõl.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mikeás 1:1 KAR Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Jónás 4:11 (KAR)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mikeás 1:1 KAR - Az Úr igéje, a mely lõn a moreseti Mikeáshoz, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mikeás 1:1 KAR - Az Úr igéje, a mely lõn a moreseti Mikeáshoz, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mikeás 1:1 KAR - Az Úr igéje, a mely lõn a moreseti Mikeáshoz, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mikeás 1:1 KAR - Az Úr igéje, a mely lõn a moreseti Mikeáshoz, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mikeás 1:1 KAR - Az Úr igéje, a mely lõn a moreseti Mikeáshoz, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mikeás 1:1 KAR - Az Úr igéje, a mely lõn a moreseti Mikeáshoz, - Bible Verse Picture
View New Tab

Mikeás 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mikeás 1:1 KAR. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Ézsaiás 1:1 KAR Bible Verse Image
Ézsaiás 1:1 (KAR) »
Ésaiásnak, Ámós fiának látása, melyet látott Júda és Jeruzsálem felõl, Uzziásnak, Jóthámnak, Akháznak és Ezékiásnak, a Júda királyainak napjaiban.

Jeremiás 26:18 KAR Bible Verse Image
Jeremiás 26:18 (KAR) »
A móreseti Mikeás prófétált Ezékiásnak, a Júda királyának idejében, és szóla az egész Júda népének, mondván: Ezt mondja a Seregeknek Ura: A Siont megszántják, [mint] szántóföldet, és Jeruzsálem elpusztul, és e háznak hegyét erdõ növi be;

Hóseás 1:1 KAR Bible Verse Image
Hóseás 1:1 (KAR) »
Az Úr igéje, a mely lõn Hóseáshoz, a Beeri fiához, Uzziás, Jótám, Ákház, Ezékiás, Júdabeli királyok idejében, és Jeroboámnak, a Joás fiának, Izráel királyának idejében.

Ámos 1:1 KAR Bible Verse Image
Ámos 1:1 (KAR) »
Ámós beszédei, a ki a Tékoabeli pásztorok közt volt, [azokról,] a miket Izráel felõl látott Uzziásnak, Júda királyának idejében, és Jeroboámnak, a Jóás fiának, Izráel királyának idejében, két esztendõvel a földindulás elõtt.

2 Krónika 27:1 KAR Bible Verse Image
2 Krónika 27:1 (KAR) »
Huszonöt esztendõs vala Jótám, mikor uralkodni kezde, és tizenhat esztendeig uralkodék Jeruzsálemben; az õ anyjának neve Jérusa vala, a Sádók leánya.

Mikeás 1:14 KAR Bible Verse Image
Mikeás 1:14 (KAR) »
Azért adj válólevelet Moreset-Gátnak! Akzib házai megcsalják Izráel királyait.

Mikeás 1:5 KAR Bible Verse Image
Mikeás 1:5 (KAR) »
A Jákób vétkéért lészen mindez, és az Izráel házának bûnei miatt! Micsoda a Jákób vétke? Avagy nem Samária-é? És mik a Júda magaslatai? Avagy nem Jeruzsálem-é?

Ámos 6:1 KAR Bible Verse Image
Ámos 6:1 (KAR) »
Jaj azoknak, a kik gondtalanul élnek a Sionon, és a kik elbizakodnak Samaria hegyén; a kik a népek elejének elei, és a kikhez jõ az Izráelnek háza!

Ámos 3:1 KAR Bible Verse Image
Ámos 3:1 (KAR) »
Halljátok meg e beszédet, melyet az Úr szól ti felõletek, Izráel fiai; mindama nemzetség felõl, a melyet felhoztam Égyiptom földérõl, ezt mondván:

Ámos 2:4 KAR Bible Verse Image
Ámos 2:4 (KAR) »
Így szól az Úr: Három bûne miatt a Júdának, sõt négy miatt, nem fordítom el; mert megvetették az Úrnak törvényét és nem tartották meg rendeléseit. Eltévelyítették õket az õ hazugságaik, a melyeket az õ atyáik követtek.

Hóseás 4:15 KAR Bible Verse Image
Hóseás 4:15 (KAR) »
Ha te paráználkodol is Izráel, csak a Júda ne vétkezzék! És ne járjatok Gilgálba, és ne menjetek fel Beth-Avenbe! és ne esküdjetek így: Él az Úr!

Hóseás 8:14 KAR Bible Verse Image
Hóseás 8:14 (KAR) »
Most Izráel elfeledkezett az õ alkotójáról és palotákat épített; Júda megerõsített városokat szaporított. De én tüzet bocsátok városaira, és az emészti meg az õ erõsségeit.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Micah 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Micah 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Micah 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Micah 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Micah 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Michée 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Micha 1:1 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
मीका 1:1 (HINIRV) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੀਕਾਹ 1:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মীখা 1:1 (BENIRV) »
Tamil Bible (TAMIRV)
மீகா 1:1 (TAMIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
मीखा 1:1 (MARIRV) »
Telugu Bible (TELIRV)
మీకా 1:1 (TELIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
મીખાહ 1:1 (GUJIRV) »
Kannada Bible (KANIRV)
ಮೀಕನು 1:1 (KANIRV) »
Arabic Bible (AVD)
مِيخَا 1:1 (AVD) »
Hebrew Bible (HEB)
מיכה 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Miquéias 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Mi-ca 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Miqueas 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Michea 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
弥 迦 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
彌 迦 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Mikea 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Mika 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Михей 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Михей 1:1 (UKR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Михей 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
ミカ書 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Mika 1:1 (NORSK) »

KAR Bible Book Selection List

View full list of KAR Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »