Józsué 1:1 KAR Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Józsué 1:1 KAR Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Hungarian (KAR). The Hungarian Holy Bible translation is available in the Public Domain, which means that the Károli KAR Bible is not copyright. (Szent Biblia) Ószövetség, Újszövetség

Józsué 1:1 KAR - És lõn Mózesnek, az Úr szolgájának halála - Bible Verse Picture

Józsué 1:1 KAR

És lõn Mózesnek, az Úr szolgájának halála után, szóla az Úr Józsuénak, a Nún fiának, Mózes szolgájának, mondván:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Józsué 1:1 KAR Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Józsué 1:1 KAR - És lõn Mózesnek, az Úr szolgájának halála - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Józsué 1:1 KAR - És lõn Mózesnek, az Úr szolgájának halála - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Józsué 1:1 KAR - És lõn Mózesnek, az Úr szolgájának halála - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Józsué 1:1 KAR - És lõn Mózesnek, az Úr szolgájának halála - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Józsué 1:1 KAR - És lõn Mózesnek, az Úr szolgájának halála - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Józsué 1:1 KAR - És lõn Mózesnek, az Úr szolgájának halála - Bible Verse Picture
View New Tab

Józsué 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Józsué 1:1 KAR. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

5 Mózes 34:9 KAR Bible Verse Image
5 Mózes 34:9 (KAR) »
Józsué, a Nún fia pedig beteljesedék bölcseségnek lelkével; mert Mózes tette vala õ reá kezeit; és hallgatának reá Izráel fiai, és úgy cselekedének, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek.

2 Mózes 24:13 KAR Bible Verse Image
2 Mózes 24:13 (KAR) »
Felkele azért Mózes és az õ szolgája Józsué, és felméne Mózes az Isten hegyére.

5 Mózes 1:38 KAR Bible Verse Image
5 Mózes 1:38 (KAR) »
Józsué, a Nún fia, a ki áll te elõtted, õ megy be oda; azért biztassad õt, mert õ osztja el az örökséget Izráelnek.

5 Mózes 34:5 KAR Bible Verse Image
5 Mózes 34:5 (KAR) »
És meghala ott Mózes, az Úrnak szolgája a Moáb földén, az Úr szava szerint.

Józsué 12:6 KAR Bible Verse Image
Józsué 12:6 (KAR) »
Mózes, az Úrnak szolgája és Izráelnek fiai verték le õket, és oda adta azt [a földet] Mózes, az Úrnak szolgája örökségül a Rúben és Gád [nemzetségeknek] és a Manassé nemzetség felének.

Apostolok 7:45 KAR Bible Verse Image
Apostolok 7:45 (KAR) »
Melyet a mi atyáink átvévén, be is hoztak Józsuéval, mikor birodalmukba vették a pogányokat, kiket kiûzött az Isten a mi atyáink színe elõl, mind a Dávidnak napjaiig;

4 Mózes 13:16 KAR Bible Verse Image
4 Mózes 13:16 (KAR) »
A Gád nemzetségébõl Géuel, a Mákhi fia.

5 Mózes 31:3 KAR Bible Verse Image
5 Mózes 31:3 (KAR) »
Az Úr, a te Istened maga megy át elõtted, õ pusztítja el e nemzeteket elõtted, hogy bírjad õket; Józsué az, a ki átmegy elõtted, a mint megmondotta az Úr.

5 Mózes 31:23 KAR Bible Verse Image
5 Mózes 31:23 (KAR) »
Azután parancsola [az Úr] Józsuénak, a Nún fiának, és monda: Légy erõs és bátor, mert te viszed be Izráel fiait arra a földre, a mely felõl megesküdtem nékik; és én veled leszek.

2 Királyok 5:25 KAR Bible Verse Image
2 Királyok 5:25 (KAR) »
Õ pedig bemenvén, megálla az õ ura elõtt, és monda néki Elizeus: Honnét, Géházi? Felele: Nem ment a te szolgád sehová.

2 Királyok 3:11 KAR Bible Verse Image
2 Királyok 3:11 (KAR) »
És monda Josafát: Nincs itt az Úr prófétái közül egy sem, hogy általa tanácsot kérhetnénk az Úrtól? És felele egy az Izráel királyának szolgái közül, és monda: Itt van Elizeus, a Sáfát fia, a ki Illésnek kezeire vizet tölt vala.

2 Királyok 4:27 KAR Bible Verse Image
2 Királyok 4:27 (KAR) »
Mikor pedig az Isten emberéhez jutott a hegyre, átölelte az õ lábait; de Géházi oda ment, hogy elûzze õt, az Isten embere azonban így szólt: Hagyj békét néki, mert megkeseredett az õ szíve, és az Úr eltitkolta tõlem, és nem jelentette meg nékem.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Joshua 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Joshua 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Joshua 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Joshua 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Joshua 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Josué 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Josua 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਯਸ਼ਵਾ 1:1 (PANIRV) »
Arabic Bible (AVD)
يَشُوع 1:1 (AVD) »
Hebrew Bible (HEB)
יהושע 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Joshua 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Giô-sua 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Josué 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Giosué 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
约 书 亚 记 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
約 書 亞 記 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Jozueu 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Josua 1:1 (SV1917) »
Japanese Bible (JPN)
ヨシュア記 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Josvas 1:1 (NORSK) »

KAR Bible Book Selection List

View full list of KAR Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »