Efézus 1:1 KAR Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Efézus 1:1 KAR Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Hungarian (KAR). The Hungarian Holy Bible translation is available in the Public Domain, which means that the Károli KAR Bible is not copyright. (Szent Biblia) Ószövetség, Újszövetség

Efézus 1:1 KAR - Pál, Jézus Krisztus apostola Isten - Bible Verse Picture

Efézus 1:1 KAR

Pál, Jézus Krisztus apostola Isten akaratjából, az Efézusban lévõ és Krisztus Jézusban hívõ szenteknek.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Efézus 1:1 KAR Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Galátzia 6:18 (KAR)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Efézus 1:1 KAR - Pál, Jézus Krisztus apostola Isten - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Efézus 1:1 KAR - Pál, Jézus Krisztus apostola Isten - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Efézus 1:1 KAR - Pál, Jézus Krisztus apostola Isten - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Efézus 1:1 KAR - Pál, Jézus Krisztus apostola Isten - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Efézus 1:1 KAR - Pál, Jézus Krisztus apostola Isten - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Efézus 1:1 KAR - Pál, Jézus Krisztus apostola Isten - Bible Verse Picture
View New Tab

Efézus 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Efézus 1:1 KAR. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Kolossé 1:2 KAR Bible Verse Image
Kolossé 1:2 (KAR) »
A Kolosséban levõ szenteknek és hívõ atyafiaknak a Krisztusban: kegyelem néktek és békesség Istentõl, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

2 Korinthus 1:1 KAR Bible Verse Image
2 Korinthus 1:1 (KAR) »
Pál, Jézus Krisztus apostola az Isten akaratjából, és Timótheus az atyafi, az Isten gyülekezetének, a mely Korinthusban van, mindama szentekkel egybe, a kik egész Akhájában vannak:

1 Korinthus 1:1 KAR Bible Verse Image
1 Korinthus 1:1 (KAR) »
Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából elhívott apostola, és Sosthenes, az atyafi.

Galátzia 1:1 KAR Bible Verse Image
Galátzia 1:1 (KAR) »
Pál, apostol (nem emberektõl, sem nem ember által, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által, a ki feltámasztotta õt a halálból);

Róma 1:1 KAR Bible Verse Image
Róma 1:1 (KAR) »
Pál, Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangyéliomá[nak hirdetésére.]

Róma 1:7 KAR Bible Verse Image
Róma 1:7 (KAR) »
Mindeneknek, a kik Rómában vagytok, Isten szerelmeseinek, hivatalos szenteknek: Kegyelem néktek és békesség Istentõl, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.

1 Korinthus 4:17 KAR Bible Verse Image
1 Korinthus 4:17 (KAR) »
Azért küldtem hozzátok Timótheust, ki nékem szeretett és hû fiam az Úrban, a ki eszetekbe juttatja néktek az én útaimat a Krisztusban, a mint mindenütt, minden gyülekezetben tanítok.

Efézus 6:21 KAR Bible Verse Image
Efézus 6:21 (KAR) »
Hogy pedig ti is megtudjátok dolgaimat, hogy mit cselekeszem, mindent megismertet veletek Tikhikus, a szeretett atyafi és hív szolga az Úrban;

Jelenések 2:10 KAR Bible Verse Image
Jelenések 2:10 (KAR) »
Semmit ne félj azoktól, a miket szenvedned kell: Ímé a Sátán egynéhányat ti közületek a tömlöczbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok; és lesz tíz napig való nyomorúságtok. Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját.

Jelenések 17:14 KAR Bible Verse Image
Jelenések 17:14 (KAR) »
Ezek a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány meggyõzi õket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya; és az õ vele való hivatalosok és választottak és hívek [is.]

Apostolok 19:1 KAR Bible Verse Image
Apostolok 19:1 (KAR) »
Lõn pedig azonközben, míg Apollós Korinthusban volt, hogy Pál, eljárván a felsõbb tartományokat, Efézusba érkezék: és mikor némely tanítványokra talált,

Róma 8:1 KAR Bible Verse Image
Róma 8:1 (KAR) »
Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Ephesians 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Ephesians 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Ephesians 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Ephesians 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Ephesians 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Éphésiens 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Epheser 1:1 (LUTH1912) »
Arabic Bible (AVD)
أفَسُس 1:1 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Efésios 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ê-phê-sô 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Efesios 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Efesini 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
以 弗 所 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
以 弗 所 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Efesianëve 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Efesierbrevet 1:1 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
ефесян 1:1 (UKR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Ефесяни 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Efeserne 1:1 (NORSK) »

KAR Bible Book Selection List

View full list of KAR Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »