2 Timoteut 1:1 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download 2 Timoteut 1:1 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

2 Timoteut 1:1 ALB - Pali, apostulli i Jezu Krishtit nëpërmjet - Bible Verse Picture

2 Timoteut 1:1 ALB

Pali, apostulli i Jezu Krishtit nëpërmjet vullnetit të Perëndisë, sipas premtimit të jetës që është në Krishtin Jezus,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 Timoteut 1:1 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 2 Timoteut 1:1 ALB - Pali, apostulli i Jezu Krishtit nëpërmjet - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - 2 Timoteut 1:1 ALB - Pali, apostulli i Jezu Krishtit nëpërmjet - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - 2 Timoteut 1:1 ALB - Pali, apostulli i Jezu Krishtit nëpërmjet - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - 2 Timoteut 1:1 ALB - Pali, apostulli i Jezu Krishtit nëpërmjet - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - 2 Timoteut 1:1 ALB - Pali, apostulli i Jezu Krishtit nëpërmjet - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - 2 Timoteut 1:1 ALB - Pali, apostulli i Jezu Krishtit nëpërmjet - Bible Verse Picture
View New Tab

2 Timoteut 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Timoteut 1:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Hebrenjve 9:15 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 9:15 (ALB) »
Për këtë arsye ai është ndërmjetësi i Besëlidhjes së re që, me anë të vdekjes që u bë për shpërblimin e shkeljeve që u kryen gjatë Besëlidhjes së parë, të thirrurit të marrin premtimin e trashëgimisë së amshuar.

Gjoni 10:28 ALB Bible Verse Image
Gjoni 10:28 (ALB) »
dhe unë u jap atyre jetën e përjetshme dhe nuk do të humbasin kurrë, e askush nuk do t’i rrëmbejë nga dora ime.

Gjoni 17:3 ALB Bible Verse Image
Gjoni 17:3 (ALB) »
Dhe kjo është jeta e përjetshme, të të njohin ty, të vetmin Perëndi të vërtetë, dhe Jezu Krishtin që ti ke dërguar.

2 Korintasve 1:1 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 1:1 (ALB) »
Pali, apostull i Jezu Krishtit nëpërmjet vullnetin e Perëndisë, dhe vëllai Timote, kishës së Perëndisë që është në Korint, bashkë me gjithë shenjtorët që janë në gjithë Akainë:

Efesianëve 3:6 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 3:6 (ALB) »
që johebrenjtë të jenë bashkëtrashëgimtarë të të njëjtit trup dhe bashkëpjesëtarë të premtimit të tij në Krishtin nëpërmjet ungjillit,

Titi 1:2 ALB Bible Verse Image
Titi 1:2 (ALB) »
në shpresën e jetës së përjetshme, të cilën Perëndia, që nuk gënjen, e premtoi para të gjitha kohërave,

Gjoni 6:40 ALB Bible Verse Image
Gjoni 6:40 (ALB) »
Ky, pra, është vullneti i atij që më ka dërguar: që kushdo që sheh Birin dhe beson në të, të ketë jetë të përjetshme, dhe unë do ta ringjall atë në ditën e fundit.”

1 Gjonit 5:11 ALB Bible Verse Image
1 Gjonit 5:11 (ALB) »
Dhe dëshmia është kjo: Perëndia na dha jetën e përjetshme dhe kjo jetë është në Birin e tij.

2 Pjetrit 1:3 ALB Bible Verse Image
2 Pjetrit 1:3 (ALB) »
Duke qenë se fuqia e tij hyjnore na dhuroi të gjitha gjërat që i takojnë jetës dhe perëndishmërisë, me anë të njohjes së atij që na thirri me lavdinë dhe virtytin e vet,

1 Timoteut 6:19 ALB Bible Verse Image
1 Timoteut 6:19 (ALB) »
duke mbledhur si thesar një themel të mirë për të ardhmen, për të arritur jetën e përjetshme.

1 Gjonit 2:25 ALB Bible Verse Image
1 Gjonit 2:25 (ALB) »
Dhe ky është premtimi që ai na bëri: jeta e përjetshme.

2 Korintasve 1:20 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 1:20 (ALB) »
Sepse të gjitha premtimet e Perëndisë janë në atë "po" dhe në atë amen,," për lavdi të Perëndisë nëpërmjet nesh.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Timothy 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Timothy 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Timothy 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
2 Timothy 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
2 Timothy 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
2 Timothée 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
2 Timotheus 1:1 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Timóteo 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
2 Ti-mô-thê 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
2 Timoteo 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Timoteo 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
提 摩 太 后 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
提 摩 太 後 書 1:1 (CUVT) »
Ukrainian Bible (UKR)
2 Тимофію 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Timóteus 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
2 Тимотей 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Timoteus 1:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »