Jelenések 1:1 KAR Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Jelenések 1:1 KAR Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Hungarian (KAR). The Hungarian Holy Bible translation is available in the Public Domain, which means that the Károli KAR Bible is not copyright. (Szent Biblia) Ószövetség, Újszövetség

Jelenések 1:1 KAR - Jézus Krisztus kijelentése, a melyet adott - Bible Verse Picture

Jelenések 1:1 KAR

Jézus Krisztus kijelentése, a melyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az õ szolgáinak, a miknek meg kell lenniök hamar: Õ pedig elküldvén [azt] az õ angyala által, megjelenté az õ szolgájának Jánosnak,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Jelenések 1:1 KAR Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Jelenések 1:1 KAR - Jézus Krisztus kijelentése, a melyet adott - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Jelenések 1:1 KAR - Jézus Krisztus kijelentése, a melyet adott - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Jelenések 1:1 KAR - Jézus Krisztus kijelentése, a melyet adott - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Jelenések 1:1 KAR - Jézus Krisztus kijelentése, a melyet adott - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Jelenések 1:1 KAR - Jézus Krisztus kijelentése, a melyet adott - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Jelenések 1:1 KAR - Jézus Krisztus kijelentése, a melyet adott - Bible Verse Picture
View New Tab

Jelenések 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Jelenések 1:1 KAR. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Jelenések 22:16 KAR Bible Verse Image
Jelenések 22:16 (KAR) »
Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekrõl bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag.

Jelenések 22:6 KAR Bible Verse Image
Jelenések 22:6 (KAR) »
És monda nékem: E beszédek hívek és igazak: és az Úr, a szent próféták Istene bocsátotta el az õ angyalát, hogy megmutassa az õ szolgáinak [azokat,] a miknek meg kell lenni hamar.

Galátzia 1:12 KAR Bible Verse Image
Galátzia 1:12 (KAR) »
Mert én sem embertõl vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által.

Ámos 3:7 KAR Bible Verse Image
Ámos 3:7 (KAR) »
Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az õ szolgáinak, a prófétáknak.

Dániel 2:28 KAR Bible Verse Image
Dániel 2:28 (KAR) »
De van Isten az égben, a ki a titkokat megjelenti; és õ tudtára adta Nabukodonozor királynak: mi lészen az utolsó napokban. A te álmod és a te fejed látása a te ágyadban ez volt:

Efézus 3:3 KAR Bible Verse Image
Efézus 3:3 (KAR) »
Hogy [tudniillik] kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, a szerint, a mint az elébb megírám röviden,

Jelenések 1:19 KAR Bible Verse Image
Jelenések 1:19 (KAR) »
Írd meg, a miket láttál és a mik vannak és a mik ezek után lesznek:

Dániel 9:23 KAR Bible Verse Image
Dániel 9:23 (KAR) »
A te esedezésed kezdetén egy szózat támadt, és én eljöttem, hogy megjelentsem; mert te kedves vagy: vedd eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást!

János 3:32 KAR Bible Verse Image
János 3:32 (KAR) »
És arról tesz bizonyságot, a mit látott és hallott; és az õ bizonyságtételét senki sem fogadja be.

Jelenések 1:9 KAR Bible Verse Image
Jelenések 1:9 (KAR) »
Én János, a ki néktek atyátokfia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tûrésében, a szigeten valék, a mely Páthmósnak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért.

János 15:15 KAR Bible Verse Image
János 15:15 (KAR) »
Nem mondalak többé titeket szolgáknak; mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az õ ura; titeket pedig barátaimnak mondottalak; mert mindazt, a mit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek.

János 8:26 KAR Bible Verse Image
János 8:26 (KAR) »
Sok beszélni és ítélni valóm van felõletek: de igaz az, a ki küldött engem; és én azokat beszélem a világnak, a miket tõle hallottam vala.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Revelation 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Revelation 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Revelation 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Revelation 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Revelation 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Apocalypse 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Offenbarung 1:1 (LUTH1912) »
Arabic Bible (AVD)
رُؤيا 1:1 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Apocalipse 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Khải Huyền 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Apocalipsis 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Apocalisse 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
启 示 录 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
启 示 录 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Zbulesa 1:1 (ALB) »
Norwegian Bible (NORSK)
Åpenbaringen 1:1 (NORSK) »

KAR Bible Book Selection List

View full list of KAR Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »