5 Mózes 1:1 KAR Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download 5 Mózes 1:1 KAR Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Hungarian (KAR). The Hungarian Holy Bible translation is available in the Public Domain, which means that the Károli KAR Bible is not copyright. (Szent Biblia) Ószövetség, Újszövetség

5 Mózes 1:1 KAR - Ezek az igék, a melyeket szólott Mózes az - Bible Verse Picture

5 Mózes 1:1 KAR

Ezek az igék, a melyeket szólott Mózes az egész Izráelnek, a Jordánon túl a pusztában, a mezõségen, a Veres tenger ellenében, Párán és Tófel, és Lábán és Haczéróth, és Dizaháb között.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

5 Mózes 1:1 KAR Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 5 Mózes 1:1 KAR - Ezek az igék, a melyeket szólott Mózes az - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - 5 Mózes 1:1 KAR - Ezek az igék, a melyeket szólott Mózes az - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - 5 Mózes 1:1 KAR - Ezek az igék, a melyeket szólott Mózes az - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - 5 Mózes 1:1 KAR - Ezek az igék, a melyeket szólott Mózes az - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - 5 Mózes 1:1 KAR - Ezek az igék, a melyeket szólott Mózes az - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - 5 Mózes 1:1 KAR - Ezek az igék, a melyeket szólott Mózes az - Bible Verse Picture
View New Tab

5 Mózes 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 5 Mózes 1:1 KAR. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Sámuel 25:1 KAR Bible Verse Image
1 Sámuel 25:1 (KAR) »
Meghala pedig Sámuel, és egybegyûle az egész Izráel, és siratták õt, és eltemették az õ házában Rámában. Dávid pedig felkelt és elment Párán pusztájába.

Józsué 22:7 KAR Bible Verse Image
Józsué 22:7 (KAR) »
Mert a Manassé nemzetsége felének Mózes adott vala [örökséget] Básánban; a másik felének pedig Józsué adott az õ atyjafiaival a Jordánon innen napnyugot felõl. És a mikor elbocsátá is õket Józsué az õ sátraikba, akkor is megáldá õket,

1 Mózes 21:21 KAR Bible Verse Image
1 Mózes 21:21 (KAR) »
Lakozék pedig Párán pusztájában, és võn néki anyja feleséget Égyiptom földérõl.

Józsué 9:10 KAR Bible Verse Image
Józsué 9:10 (KAR) »
Mindazt is, a mit cselekedett az Emoreusok két királyával, a kik valának túl a Jordánon, Szíhonnal, Hesbon királyával és Óggal, Básán királyával, a ki Astarótban vala.

Józsué 9:1 KAR Bible Verse Image
Józsué 9:1 (KAR) »
Lõn pedig, hogy mikor [ezt] meghallották mind ama királyok, a kik a Jordánon túl a hegyeken és síkon és a nagy tengernek egész partja-mentén valának a Libánon ellenében: a Khittheus, az Emoreus, a Kananeus, a Perizeus, a Khivveus és a Jebuzeus:

Józsué 22:4 KAR Bible Verse Image
Józsué 22:4 (KAR) »
Most pedig nyugodalmat adott az Úr, a ti Istenetek a ti atyátokfiainak, a mint megmondta vala nékik; most azért térjetek vissza, és menjetek a ti sátraitokba, a ti örökségteknek földére, a melyet Mózes, az Úrnak szolgája adott vala néktek túl a Jordánon.

5 Mózes 33:2 KAR Bible Verse Image
5 Mózes 33:2 (KAR) »
Monda ugyanis: Az Úr a Sinai [hegyrõl] jött, és Szeirbõl támadt fel nékik; Párán hegyérõl ragyogott elõ, tízezer szent közül jelent meg, jobbja felõl tüzes törvény vala számukra.

4 Mózes 33:17 KAR Bible Verse Image
4 Mózes 33:17 (KAR) »
És elindulának Kibrót-Thaavából, és tábort ütének Haserótban.

4 Mózes 32:5 KAR Bible Verse Image
4 Mózes 32:5 (KAR) »
És mondának: Hogyha kedvet találtunk a te szemeid elõtt, adassék ez a föld a te szolgáidnak örökségül, ne vígy minket át a Jordánon.

4 Mózes 13:26 KAR Bible Verse Image
4 Mózes 13:26 (KAR) »
És visszatérének a föld megkémlelésébõl negyven nap mulva.

4 Mózes 13:3 KAR Bible Verse Image
4 Mózes 13:3 (KAR) »
Küldj férfiakat, hogy kémleljék meg a Kanaán földét, a melyet én adok Izráel fiainak; az õ atyáiknak mindenik törzsébõl egy-egy férfiút küldjetek, mind olyat, a ki fõember közöttök.

4 Mózes 10:12 KAR Bible Verse Image
4 Mózes 10:12 (KAR) »
És elindulának Izráel fiai az õ menésöknek rendje szerint a Sinai pusztájából; és megállapodék a felhõ Párán pusztájában.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Deuteronomy 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Deuteronomy 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Deuteronomy 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Deuteronomy 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Deuteronomy 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Deutéronome 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Deuteronomium 1:1 (LUTH1912) »
Hebrew Bible (HEB)
דברים 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Deuteronômio 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Deuteronomio 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Deuteronomio 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
申 命 记 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
申 命 記 1:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
5 Mosebok 1:1 (SV1917) »
Japanese Bible (JPN)
申命記 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
5 Mosebok 1:1 (NORSK) »

KAR Bible Book Selection List

View full list of KAR Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »