1 János 1:1 KAR Desktop Background Pictures

Christian Desktop Wallpapers with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 1 János 1:1 KAR computer desktop wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Hungarian (KAR). The Hungarian Holy Bible translation is available in the Public Domain, which means that the Károli KAR Bible is not copyright. (Szent Biblia) Ószövetség, Újszövetség

1 János 1:1 KAR Desktop Wallpaper - A mi kezdettõl fogva vala, a mit hallottunk, a - Desktop Bible Verse Wallpaper

1 János 1:1 KAR

A mi kezdettõl fogva vala, a mit hallottunk, a mit szemeinkkel láttunk , a mit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk, az életnek Ígéjérõl.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

1 János 1:1 KAR desktop wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« 2 Péter 3:18 (KAR)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 1 János 1:1 KAR Desktop Wallpaper - A mi kezdettõl fogva vala, a mit hallottunk, a - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - 1 János 1:1 KAR Desktop Wallpaper - A mi kezdettõl fogva vala, a mit hallottunk, a - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - 1 János 1:1 KAR Desktop Wallpaper - A mi kezdettõl fogva vala, a mit hallottunk, a - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - 1 János 1:1 KAR Desktop Wallpaper - A mi kezdettõl fogva vala, a mit hallottunk, a - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - 1 János 1:1 KAR Desktop Wallpaper - A mi kezdettõl fogva vala, a mit hallottunk, a - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - 1 János 1:1 KAR Desktop Wallpaper - A mi kezdettõl fogva vala, a mit hallottunk, a - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab

1 János 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 1 János 1:1 KAR. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

János 20:27 KAR Bible Verse Image
János 20:27 (KAR) »
Azután monda Tamásnak: Hozd ide a te ujjadat és nézd meg az én kezeimet; és hozd [ide] a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba: és ne légy hitetlen, hanem hívõ.

1 János 4:14 KAR Bible Verse Image
1 János 4:14 (KAR) »
És mi láttuk és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ üdvözítõjéül.

Apostolok 4:20 KAR Bible Verse Image
Apostolok 4:20 (KAR) »
Mert nem tehetjük, hogy a miket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk.

Lukács 24:39 KAR Bible Verse Image
Lukács 24:39 (KAR) »
Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok: tapogassatok meg engem, és lássatok; mert a léleknek nincs húsa és csontja, a mint látjátok, hogy nékem van!

János 5:26 KAR Bible Verse Image
János 5:26 (KAR) »
Mert a miként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában:

2 Péter 1:16 KAR Bible Verse Image
2 Péter 1:16 (KAR) »
Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét; hanem mint a kik szemlélõi voltunk az õ nagyságának.

János 1:1 KAR Bible Verse Image
János 1:1 (KAR) »
Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.

1 János 1:2 KAR Bible Verse Image
1 János 1:2 (KAR) »
(És az élet megjelent és láttuk és tanubizonyságot teszünk róla és hirdetjük néktek az örök életet, a mely az Atyánál vala és megjelent nékünk;)

Jelenések 1:8 KAR Bible Verse Image
Jelenések 1:8 (KAR) »
Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, a ki van és a ki vala és a ki eljövendõ, a Mindenható.

János 8:58 KAR Bible Verse Image
János 8:58 (KAR) »
Monda nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Mielõtt Ábrahám lett, én vagyok.

Jelenések 1:17 KAR Bible Verse Image
Jelenések 1:17 (KAR) »
Mikor pedig láttam õt, leesém az õ lábaihoz, mint egy holt. És reám veté az õ jobbkezét, mondván nékem: Ne félj; én vagyok az Elsõ és az Utolsó,

Apostolok 1:3 KAR Bible Verse Image
Apostolok 1:3 (KAR) »
Kiknek az õ szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy õ él, negyven napon át megjelenvén nékik, és szólván az Isten országára tartozó dolgokról.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
1 John 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
1 John 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
1 John 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
1 John 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
1 John 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
1 Jean 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
1 Johannes 1:1 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
1 João 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
1 Giăng 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
1 Juan 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
1 Giovanni 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
约 翰 一 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
約 翰 一 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
1 Gjonit 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Johannesbrevet 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
1 Иоанна 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
1 Івана 1:1 (UKR) »
Bulgarian Bible (BULG)
1 Йоаново 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Johannes 1:1 (NORSK) »

KAR Bible Book Selection List

View full list of KAR Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »