1 Sámuel 1:1 KAR Desktop Background Pictures

Christian Desktop Wallpapers with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 1 Sámuel 1:1 KAR computer desktop wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Hungarian (KAR). The Hungarian Holy Bible translation is available in the Public Domain, which means that the Károli KAR Bible is not copyright. (Szent Biblia) Ószövetség, Újszövetség

1 Sámuel 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Volt egy ember, Ramataim-Czofimból, az Efraim - Desktop Bible Verse Wallpaper

1 Sámuel 1:1 KAR

Volt egy ember, Ramataim-Czofimból, az Efraim hegységérõl való, és az õ neve Elkána vala, Jerohámnak fia, ki Elihu fia, ki Tohu fia, ki Sof fia volt; Efraimita vala.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

1 Sámuel 1:1 KAR desktop wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Ruth 4:22 (KAR)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 1 Sámuel 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Volt egy ember, Ramataim-Czofimból, az Efraim - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - 1 Sámuel 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Volt egy ember, Ramataim-Czofimból, az Efraim - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - 1 Sámuel 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Volt egy ember, Ramataim-Czofimból, az Efraim - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - 1 Sámuel 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Volt egy ember, Ramataim-Czofimból, az Efraim - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - 1 Sámuel 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Volt egy ember, Ramataim-Czofimból, az Efraim - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - 1 Sámuel 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Volt egy ember, Ramataim-Czofimból, az Efraim - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab

1 Sámuel 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 1 Sámuel 1:1 KAR. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Sámuel 1:19 KAR Bible Verse Image
1 Sámuel 1:19 (KAR) »
És reggel felkelének, és minekutána imádkozának az Úr elõtt, visszatértek, és elmenének haza Rámába. És ismeré Elkána az õ feleségét, Annát, és az Úr megemlékezék róla.

1 Krónika 6:34 KAR Bible Verse Image
1 Krónika 6:34 (KAR) »
Ki Elkána fia, ki Jérohám fia, ki Eliél fia, ki Thóa fia.

1 Krónika 6:25 KAR Bible Verse Image
1 Krónika 6:25 (KAR) »
Elkána fiai: Amásai és Ahimót,

1 Sámuel 9:5 KAR Bible Verse Image
1 Sámuel 9:5 (KAR) »
Mikor pedig a Suf földére jutottak, monda Saul az õ szolgájának, a ki vele volt: Jer, térjünk vissza, nehogy atyám elvetve a szamarak gondját, miattunk aggódjék.

1 Sámuel 17:12 KAR Bible Verse Image
1 Sámuel 17:12 (KAR) »
És Dávid, Júda [városából,] Bethlehembõl való amaz Efratita embernek volt a fia, a kit Isainak hívtak, a kinek nyolcz fia volt, és e férfiú a Saul idejében vén ember vala, emberek közt [korban] elõhaladt.

Józsué 24:33 KAR Bible Verse Image
Józsué 24:33 (KAR) »
Meghala Eleázár is, Áronnak fia, és eltemeték õt Gibeathban, az õ fiának Fineásnak [városában], a mely néki adatott az Efraim hegyén.

Ruth 1:2 KAR Bible Verse Image
Ruth 1:2 (KAR) »
A férfi neve Elimélek és felesége neve Naómi; két fiok neve pedig Mahlon és Kiljon; efrataiak, a Júda Bethlehemébõl valók. És eljutának Moáb mezejére, és ott valának.

Bírák 17:1 KAR Bible Verse Image
Bírák 17:1 (KAR) »
Vala pedig egy férfiú Efraimnak hegyérõl való, kinek neve Míka vala;

Bírák 12:5 KAR Bible Verse Image
Bírák 12:5 (KAR) »
És elfoglalák a Gileádbeliek Efraim elõtt a Jordán réveit, és lõn, hogy mikor az Efraim közül való menekülõk azt mondják vala: Hadd menjek által: azt kérdezték tõlük a gileádbeli férfiak Efraimbeli vagy-é? És [ha az azt] mondotta: nem!

Bírák 19:1 KAR Bible Verse Image
Bírák 19:1 (KAR) »
Ugyanebben az idõben, a mikor nem volt király Izráelben, mint jövevény tartózkodott az Efraim hegység oldalán egy Lévita, a ki ágyas nõt szerzett magának Júda Bethlehemébõl.

1 Királyok 11:26 KAR Bible Verse Image
1 Királyok 11:26 (KAR) »
Azután Jeroboám, a Nébát fia, Seredából való Efrateus, - a kinek anyja Sérua, egy özvegy asszony volt - a Salamon szolgája emelte fel kezét a király ellen.

Józsué 17:17 KAR Bible Verse Image
Józsué 17:17 (KAR) »
Szóla pedig Józsué a József házának, Efraimnak és Manassénak, mondván: Sok nép vagy te és nagy erõd van néked, nem lesz néked [csak] egy sors szerint való részed;

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
1 Samuel 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
1 Samuel 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
1 Samuel 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
1 Samuel 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
1 Samuel 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
1 Samuel 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
1 Samuel 1:1 (LUTH1912) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
1 શમુએલ 1:1 (GUJIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
שמואל א 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
1 Samuel 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
1 Sa-mu-ên 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
1 Samuel 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
1 Samuele 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
撒 母 耳 记 上 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
撒 母 耳 記 上 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
1 Samuelit 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Samuelsboken 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
1 Царств 1:1 (RUSV) »
Bulgarian Bible (BULG)
1 Царе 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Samuel 1:1 (NORSK) »

KAR Bible Book Selection List

View full list of KAR Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »