Apostolok 1:1 KAR Desktop Background Pictures

Christian Desktop Wallpapers with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Apostolok 1:1 KAR computer desktop wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Hungarian (KAR). The Hungarian Holy Bible translation is available in the Public Domain, which means that the Károli KAR Bible is not copyright. (Szent Biblia) Ószövetség, Újszövetség

Apostolok 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Elsõ könyvemet írtam, Theofilus, mindazokról, - Desktop Bible Verse Wallpaper

Apostolok 1:1 KAR

Elsõ könyvemet írtam, Theofilus, mindazokról, a miket kezdett Jézus cselekedni és tanítani,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Apostolok 1:1 KAR desktop wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« János 21:25 (KAR)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Apostolok 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Elsõ könyvemet írtam, Theofilus, mindazokról, - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - Apostolok 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Elsõ könyvemet írtam, Theofilus, mindazokról, - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - Apostolok 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Elsõ könyvemet írtam, Theofilus, mindazokról, - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - Apostolok 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Elsõ könyvemet írtam, Theofilus, mindazokról, - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - Apostolok 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Elsõ könyvemet írtam, Theofilus, mindazokról, - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - Apostolok 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Elsõ könyvemet írtam, Theofilus, mindazokról, - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab

Apostolok 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Apostolok 1:1 KAR. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Lukács 1:3 KAR Bible Verse Image
Lukács 1:3 (KAR) »
Tetszék énnékem is, ki eleitõl fogva mindeneknek szorgalmasan végére jártam, hogy azokról rendszerint írjak néked, jó Theofilus,

Lukács 24:19 KAR Bible Verse Image
Lukács 24:19 (KAR) »
És monda nékik: Micsoda dolgok? Azok pedig mondának néki: A melyek [esének] a Názáretbeli Jézuson, ki próféta vala, cselekedetben és beszédben hatalmas Isten elõtt és az egész nép elõtt:

Máté 4:23 KAR Bible Verse Image
Máté 4:23 (KAR) »
És bejárá Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erõtlenséget.

Lukács 3:23 KAR Bible Verse Image
Lukács 3:23 (KAR) »
Maga Jézus pedig mintegy harmincz esztendõs volt, mikor [tanítani] kezdett, ki, a mint állítják vala, a József fia vala, [ez pedig] a Hélié,

Lukács 7:21 KAR Bible Verse Image
Lukács 7:21 (KAR) »
Azon órában pedig sokakat gyógyíta meg betegségekbõl, csapásokból, tisztátalan lelkektõl, és sok vaknak adá meg szeme világát.

Máté 11:5 KAR Bible Verse Image
Máté 11:5 (KAR) »
A vakok látnak, és a sánták járnak; a poklosok megtisztulnak és a siketek hallanak; a halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangyéliom hirdettetik;

Lukács 1:24 KAR Bible Verse Image
Lukács 1:24 (KAR) »
E napok után pedig fogada méhében Erzsébet az õ felesége, és elrejtõzék öt hónapig, mondván:

János 10:32 KAR Bible Verse Image
János 10:32 (KAR) »
Felele nékik Jézus: Sok jó dolgot mutattam néktek az én Atyámtól; azok közül melyik dologért köveztek meg engem?

Apostolok 2:22 KAR Bible Verse Image
Apostolok 2:22 (KAR) »
Izráelita férfiak, halljátok meg e beszédeket: A názáreti Jézust, azt a férfiút, a ki Istentõl bizonyságot nyert elõttetek erõk, csudatételek és jelek által, melyeket õ általa cselekedett Isten ti köztetek, a mint magatok is tudjátok.

1 Péter 2:21 KAR Bible Verse Image
1 Péter 2:21 (KAR) »
Mert arra hívattatok el; hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az õ nyomdokait kövessétek:

János 18:19 KAR Bible Verse Image
János 18:19 (KAR) »
A fõpap azért kérdezé Jézust az õ tanítványai felõl, és az õ tudománya felõl.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 1:1 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 1:1 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 1:1 (UKR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 1:1 (JPN) »

KAR Bible Book Selection List

View full list of KAR Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »