Ezsdrás 1:1 KAR Desktop Background Pictures

Christian Desktop Wallpapers with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Ezsdrás 1:1 KAR computer desktop wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Hungarian (KAR). The Hungarian Holy Bible translation is available in the Public Domain, which means that the Károli KAR Bible is not copyright. (Szent Biblia) Ószövetség, Újszövetség

Ezsdrás 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Czírus persa király elsõ esztendejében, hogy - Desktop Bible Verse Wallpaper

Ezsdrás 1:1 KAR

Czírus persa király elsõ esztendejében, hogy beteljesednék az Úrnak Jeremiás szája által [mondott] beszéde, felindítá az Úr Czírus persa király lelkét, és õ kihirdetteté az õ egész birodalmában, [élõszóval] és írásban is, mondván:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Ezsdrás 1:1 KAR desktop wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Ezsdrás 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Czírus persa király elsõ esztendejében, hogy - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - Ezsdrás 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Czírus persa király elsõ esztendejében, hogy - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - Ezsdrás 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Czírus persa király elsõ esztendejében, hogy - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - Ezsdrás 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Czírus persa király elsõ esztendejében, hogy - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - Ezsdrás 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Czírus persa király elsõ esztendejében, hogy - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - Ezsdrás 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Czírus persa király elsõ esztendejében, hogy - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab

Ezsdrás 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Ezsdrás 1:1 KAR. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Jeremiás 29:10 KAR Bible Verse Image
Jeremiás 29:10 (KAR) »
Mert ezt mondja az Úr: Mihelyt eltelik Babilonban a hetven esztendõ, meglátogatlak titeket és betöltöm rajtatok az én jó szómat, hogy visszahozzalak titeket e helyre.

2 Krónika 36:22 KAR Bible Verse Image
2 Krónika 36:22 (KAR) »
És Czírus persa király elsõ esztendejében, hogy beteljesednék az Úrnak Jeremiás szája által [mondott] beszéde, az Úr felindítá Czírus persa király lelkét, és õ kihirdetteté az õ egész birodalmában, [élõszóval] és írásban is, mondván:

Példabeszédek 21:1 KAR Bible Verse Image
Példabeszédek 21:1 (KAR) »
Mint a vizeknek folyásai, olyan a királynak szíve az Úrnak kezében, valahová akarja, oda hajtja azt!

Jeremiás 25:12 KAR Bible Verse Image
Jeremiás 25:12 (KAR) »
És mikor eltelik a hetven esztendõ, meglátogatom a babiloni királyon és az õ népén az õ álnokságukat, azt mondja az Úr, és a káldeai földön, és örökkévaló pusztasággá teszem azt.

Jeremiás 33:7 KAR Bible Verse Image
Jeremiás 33:7 (KAR) »
És visszahozom Júdát és Izráelt a fogságból, és felépítem õket, mint azelõtt.

Zsoltárok 106:46 KAR Bible Verse Image
Zsoltárok 106:46 (KAR) »
És könyörületességre indítá irántok mindazokat, a kik õket fogva elvivék.

Ezsdrás 6:22 KAR Bible Verse Image
Ezsdrás 6:22 (KAR) »
És azután megtarták a kovásztalan kenyerek ünnepét hét napon örömmel, mert megvidámította vala õket az Úr, hozzájok hajtván az Assiriabeli király szívét, hogy erõsítse kezöket az Istennek, Izráel Istenének háza építésében.

Ezsdrás 7:27 KAR Bible Verse Image
Ezsdrás 7:27 (KAR) »
Áldott az Úr, atyáink Istene, a ki erre indítá a király szívét, hogy megékesítse az Úr házát, mely Jeruzsálemben van.

Ezsdrás 5:13 KAR Bible Verse Image
Ezsdrás 5:13 (KAR) »
Azonban Czírusnak, Babilónia királyának elsõ esztendejében Czírus király szabadságot adott, hogy Istennek ezt a házát megépítenék.

Dániel 2:1 KAR Bible Verse Image
Dániel 2:1 (KAR) »
És Nabukodonozor uralkodásának második esztendejében álmokat láta Nabukodonozor, és nyugtalan lõn az õ lelke, és álma félbeszakadt.

Máté 3:1 KAR Bible Verse Image
Máté 3:1 (KAR) »
Azokban a napokban pedig eljöve Keresztelõ János, a ki prédikál vala Júdea pusztájában.

János 1:23 KAR Bible Verse Image
János 1:23 (KAR) »
Monda: Én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úrnak útját, a mint megmondotta Ésaiás próféta.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Ezra 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Ezra 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Ezra 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Ezra 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Ezra 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Esdras 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Esra 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਅਜ਼ਰਾ 1:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
ইজ্ৰা 1:1 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
एज्रा 1:1 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
એઝરા 1:1 (GUJIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
עזרא 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Esdras 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ê-xơ-ra 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Esdras 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Esdra 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
以 斯 拉 记 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
以 斯 拉 記 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Esdra 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Esra 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Ездра 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Ездра 1:1 (UKR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Ездра 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
エズラ記 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Esra 1:1 (NORSK) »

KAR Bible Book Selection List

View full list of KAR Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »