Júdás 1:1 KAR Desktop Background Pictures

Christian Desktop Wallpapers with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Júdás 1:1 KAR computer desktop wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Hungarian (KAR). The Hungarian Holy Bible translation is available in the Public Domain, which means that the Károli KAR Bible is not copyright. (Szent Biblia) Ószövetség, Újszövetség

Júdás 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Júdás, Jézus Krisztusnak szolgája, Jakabnak - Desktop Bible Verse Wallpaper

Júdás 1:1 KAR

Júdás, Jézus Krisztusnak szolgája, Jakabnak pedig atyafia, az elhívottaknak a kik az Atya Istentõl megszenteltettek és Jézus Krisztustól megtartattak:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Júdás 1:1 KAR desktop wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« 3 János 1:14 (KAR)

Júdás 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Júdás 1:1 KAR. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Péter 1:5 KAR Bible Verse Image
1 Péter 1:5 (KAR) »
A kiket Isten hatalma õriz hit által az idvességre, a mely készen van, hogy az utolsó idõben nyilvánvalóvá legyen.

1 Thesszalonika 5:23 KAR Bible Verse Image
1 Thesszalonika 5:23 (KAR) »
Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestõl; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül õriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.

János 14:22 KAR Bible Verse Image
János 14:22 (KAR) »
Monda néki Júdás (nem az Iskáriótes): Uram, mi dolog, hogy nékünk jelented ki magadat, és nem a világnak?

Róma 1:1 KAR Bible Verse Image
Róma 1:1 (KAR) »
Pál, Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangyéliomá[nak hirdetésére.]

1 Péter 2:9 KAR Bible Verse Image
1 Péter 2:9 (KAR) »
Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségbõl az õ csodálatos világosságára hívott el titeket;

János 17:15 KAR Bible Verse Image
János 17:15 (KAR) »
Nem azt kérem, hogy vedd ki õket e világból, hanem hogy õrizd meg õket a gonosztól.

2 Péter 1:1 KAR Bible Verse Image
2 Péter 1:1 (KAR) »
Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak, a kik velünk egyenlõ drága hitet nyertek a mi Istenünknek és megtartónknak Jézus Krisztusnak igazságában:

2 Timóteus 1:9 KAR Bible Verse Image
2 Timóteus 1:9 (KAR) »
A ki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az õ saját végezése és kegyelme szerint, mely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök idõknek elõtte,

Zsidók 3:1 KAR Bible Verse Image
Zsidók 3:1 (KAR) »
Annakokáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek, a mi vallásunknak apostolára és fõpapjára, Krisztus Jézusra,

1 Péter 5:10 KAR Bible Verse Image
1 Péter 5:10 (KAR) »
A minden kegyelemnek Istene pedig, a ki az õ örök dicsõségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, a kik rövid ideig szenvedtetek, õ maga tegyen tökéletesekké, erõsekké, szilárdakká és állhatatosokká,

Róma 8:30 KAR Bible Verse Image
Róma 8:30 (KAR) »
A kiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; és a kiket elhívott, azokat meg is igazította; a kiket pedig megigazított, azokat meg is dicsõítette.

Lukács 6:16 KAR Bible Verse Image
Lukács 6:16 (KAR) »
Júdást, a Jakab [fiát] és Iskariotes Júdást, a ki árulóvá is lõn;

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Jude 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Jude 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Jude 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Jude 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Jude 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Jude 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Judas 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਯਹੂਦਾ 1:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
যুদের 1:1 (BENIRV) »
Tamil Bible (TAMIRV)
யூதா 1:1 (TAMIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
यहूदा 1:1 (MARIRV) »
Kannada Bible (KANIRV)
ಯೂದನು 1:1 (KANIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Judas 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Giu-đe 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Judas 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Giuda 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
犹 大 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
猶 大 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Juda 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Judasbrevet 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Иуда 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Юда 1:1 (UKR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Юда 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
ユダの手紙 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Judas 1:1 (NORSK) »

KAR Bible Book Selection List

View full list of KAR Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »