Aggeus 1:1 KAR Desktop Background Pictures

Christian Desktop Wallpapers with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Aggeus 1:1 KAR computer desktop wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Hungarian (KAR). The Hungarian Holy Bible translation is available in the Public Domain, which means that the Károli KAR Bible is not copyright. (Szent Biblia) Ószövetség, Újszövetség

Aggeus 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Dárius király második esztendejének hatodik - Desktop Bible Verse Wallpaper

Aggeus 1:1 KAR

Dárius király második esztendejének hatodik hónapjában, a hónapnak elsõ napján szóla az Úr Aggeus próféta által Zorobábelnek, a Sealtiél fiának, Júda fejedelmének, és Jósuának, a Jehosadák fiának, a fõpapnak, mondván:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Aggeus 1:1 KAR desktop wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Sofóniás 3:20 (KAR)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Aggeus 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Dárius király második esztendejének hatodik - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - Aggeus 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Dárius király második esztendejének hatodik - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - Aggeus 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Dárius király második esztendejének hatodik - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - Aggeus 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Dárius király második esztendejének hatodik - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - Aggeus 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Dárius király második esztendejének hatodik - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - Aggeus 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Dárius király második esztendejének hatodik - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab

Aggeus 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Aggeus 1:1 KAR. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Ezsdrás 2:2 KAR Bible Verse Image
Ezsdrás 2:2 (KAR) »
Kik jövének Zorobábellel, Jésuával, Nehémiással, Serájával, Rélájával, Mordokhaival, Bilsánnal, Miszpárral, Bigvaival, Rehummal, Baanával. Izráel népe férfiainak száma [ez:]

Máté 1:12 KAR Bible Verse Image
Máté 1:12 (KAR) »
A babilóni fogságravitel után pedig Jekoniás nemzé Saláthielt; Saláthiel nemzé Zorobábelt;

Ezsdrás 3:2 KAR Bible Verse Image
Ezsdrás 3:2 (KAR) »
És fölkele Jésua, Jósádák fia, s az õ atyjafiai, a papok, és Zorobábel, Sealtiél fia s az õ atyjafiai, és megépíték Izráel Istenének oltárát, hogy áldozzanak rajta égõáldozatokat, a mint írva van Mózesnek, az Isten emberének törvényében.

Ezsdrás 3:8 KAR Bible Verse Image
Ezsdrás 3:8 (KAR) »
Második esztendõben azután, hogy fölmenének az Isten házához Jeruzsálembe, a második hónapban megkezdték az építést Zorobábel, a Sealtiél fia és Jésua, a Jósádák fia és a többi atyjafiaik, a papok és Léviták és mindnyájan, a kik a fogságból visszajöttek vala Jeruzsálembe, és rendelék a Lévitákat, a kik húsz esztendõsök vagy azon felül valának, az Úr háza építésének vezetésére.

Aggeus 2:10 KAR Bible Verse Image
Aggeus 2:10 (KAR) »
A kilenczedik hónap huszonnegyedikén, Dáriusnak második esztendejében szóla az Úr Aggeus próféta által, mondván:

Ezsdrás 6:14 KAR Bible Verse Image
Ezsdrás 6:14 (KAR) »
És a zsidók vénei építének és jó szerencsések valának Aggeus próféta és Zakariás, Iddó fia prófétálása folytán, és megépítették és elvégezték Izráel Istenének akaratjából, és Czírus, Dárius és Artaxerxes, persiai királyok parancsolatjából.

Aggeus 1:14 KAR Bible Verse Image
Aggeus 1:14 (KAR) »
És felindítá az Úr Zorobábelnek, a Sealtiél fiának, a Júda fejedelmének lelkét, és Jósuának, a Jehosadák fiának, a fõpapnak lelkét, és a nép minden többi [tag]jának lelkét is, és bemenének és munkálkodának a Seregek Urának, az õ Istenöknek házában.

Nehémiás 7:7 KAR Bible Verse Image
Nehémiás 7:7 (KAR) »
Kik jövének Zorobábellel: Jésua, Nehémiás, Azariás, Raámia, Nahamáni, Mordokhai, Bilsán, Miszpereth, Bigvai, Nehum, Baána. Izráel népe férfiainak számok [ez:]

Aggeus 1:12 KAR Bible Verse Image
Aggeus 1:12 (KAR) »
És meghallá Zorobábel, a Sealtiél fia, és Jósua, a Jehosadák fia, a fõpap, és a nép minden többi [tag]ja az Úrnak, az õ Istenöknek szavát és Aggeus próféta beszédeit, a miként elküldte õt az Úr, az õ Istenök, és megfélemlék a nép az Úr elõtt.

1 Krónika 3:17 KAR Bible Verse Image
1 Krónika 3:17 (KAR) »
Jékóniásnak fiai: Assir, ennek fia Saálthiel.

1 Krónika 3:19 KAR Bible Verse Image
1 Krónika 3:19 (KAR) »
Pedája fiai: Zerubábel és Simei. Zerubábel fiai: Mesullám, Hanánia; és az õ hugok vala Selómit.

Aggeus 2:1 KAR Bible Verse Image
Aggeus 2:1 (KAR) »
A hetedik hónap huszonnegyedik napján szóla az Úr Aggeus próféta által, mondván:

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Haggai 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Haggai 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Haggai 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Haggai 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Haggai 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Aggée 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Haggai 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਹੱਜਈ 1:1 (PANIRV) »
Arabic Bible (AVD)
حَجَّي 1:1 (AVD) »
Hebrew Bible (HEB)
חגי 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Ageu 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Ha-gai 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Hageo 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Aggeo 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哈 该 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
哈 該 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Hagai 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Haggai 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Аггей 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Огій 1:1 (UKR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Агей 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
ハガイ書 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Haggai 1:1 (NORSK) »

KAR Bible Book Selection List

View full list of KAR Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »