Róma 1:1 KAR Desktop Background Pictures

Christian Desktop Wallpapers with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Róma 1:1 KAR computer desktop wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Hungarian (KAR). The Hungarian Holy Bible translation is available in the Public Domain, which means that the Károli KAR Bible is not copyright. (Szent Biblia) Ószövetség, Újszövetség

Róma 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Pál, Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott - Desktop Bible Verse Wallpaper

Róma 1:1 KAR

Pál, Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangyéliomá[nak hirdetésére.]

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Róma 1:1 KAR desktop wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Apostolok 28:31 (KAR)
Next Verse
Róma 1:2 (KAR) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Róma 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Pál, Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - Róma 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Pál, Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - Róma 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Pál, Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - Róma 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Pál, Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - Róma 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Pál, Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - Róma 1:1 KAR Desktop Wallpaper - Pál, Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab

Róma 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Róma 1:1 KAR. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Apostolok 9:15 KAR Bible Verse Image
Apostolok 9:15 (KAR) »
Monda pedig néki az Úr: Eredj el, mert õ nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok, és Izráel fiai elõtt.

Róma 15:16 KAR Bible Verse Image
Róma 15:16 (KAR) »
Hogy legyek a Jézus Krisztus szolgája a pogányok között, munkálkodván az Isten evangyéliomában, hogy legyen a pogányoknak áldozata kedves [és] a Szent Lélek által megszentelt.

1 Korinthus 1:1 KAR Bible Verse Image
1 Korinthus 1:1 (KAR) »
Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából elhívott apostola, és Sosthenes, az atyafi.

Kolossé 1:1 KAR Bible Verse Image
Kolossé 1:1 (KAR) »
Pál, Jézus Krisztusnak apostola Isten akaratjából, és Timótheus atyafi.

Jeremiás 1:5 KAR Bible Verse Image
Jeremiás 1:5 (KAR) »
Mielõtt az anyaméhben megalkottalak, [már] ismertelek, és mielõtt az anyaméhbõl kijövél, megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek közé.

Titusz 1:1 KAR Bible Verse Image
Titusz 1:1 (KAR) »
Pál, Istennek szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola, az Isten választottainak hite és a kegyesség szerint való igazságnak megismerése szerint,

2 Korinthus 1:1 KAR Bible Verse Image
2 Korinthus 1:1 (KAR) »
Pál, Jézus Krisztus apostola az Isten akaratjából, és Timótheus az atyafi, az Isten gyülekezetének, a mely Korinthusban van, mindama szentekkel egybe, a kik egész Akhájában vannak:

1 Korinthus 9:1 KAR Bible Verse Image
1 Korinthus 9:1 (KAR) »
Nem vagyok-é apostol? Nem vagyok-é szabad? Nem láttam-é Jézus Krisztust, a mi Urunkat? Nem az én munkám vagytok-é ti az Úrban?

Róma 1:9 KAR Bible Verse Image
Róma 1:9 (KAR) »
Mert bizonyságom nékem az Isten, kinek lelkem szerint szolgálok az õ Fiának evangyéliomában, hogy szüntelen emlékezem felõletek,

2 Timóteus 1:11 KAR Bible Verse Image
2 Timóteus 1:11 (KAR) »
Amelyre nézve tétettem én hirdetõvé és apostollá és pogányok tanítójává.

1 Timóteus 2:7 KAR Bible Verse Image
1 Timóteus 2:7 (KAR) »
A mi végett rendeltettem én hirdetõvé és apostollá (igazságot szólok a Krisztusban, nem hazudok), pogányok tanítójává hitben és igazságban.

1 Thesszalonika 2:2 KAR Bible Verse Image
1 Thesszalonika 2:2 (KAR) »
Sõt inkább, noha elébb már háborúságot és bosszúságot szenvedtünk volt Filippiben, a mint tudjátok, volt bátorságunk a mi Istenünkben, hogy közöttetek [is] hirdessük az Isten evangyéliomát sok tusakodással.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Romans 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Romans 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Romans 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Romans 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Romans 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Romains 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Römer 1:1 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
Romanos 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Rô-ma 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Romanos 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Romani 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
罗 马 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
羅 馬 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Romakëve 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Romarbrevet 1:1 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
римлян 1:1 (UKR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Римляни 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Romerne 1:1 (NORSK) »

KAR Bible Book Selection List

View full list of KAR Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »