1 Péter 1:12 KAR Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download 1 Péter 1:12 KAR Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Hungarian (KAR). The Hungarian Holy Bible translation is available in the Public Domain, which means that the Károli KAR Bible is not copyright. (Szent Biblia) Ószövetség, Újszövetség

1 Péter 1:12 KAR - A kiknek megjelentetett, hogy nem magoknak, hanem - Bible Verse Picture

1 Péter 1:12 KAR

A kiknek megjelentetett, hogy nem magoknak, hanem nékünk szolgáltak azokkal, a melyeket most hirdetnek néktek azok, a kik prédikálták néktek az evangyéliomot az egekbõl küldött Szent Lélek által; a mikbe angyalok vágyakoznak betekinteni.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

1 Péter 1:12 KAR Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 1 Péter 1:12 KAR - A kiknek megjelentetett, hogy nem magoknak, hanem - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - 1 Péter 1:12 KAR - A kiknek megjelentetett, hogy nem magoknak, hanem - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - 1 Péter 1:12 KAR - A kiknek megjelentetett, hogy nem magoknak, hanem - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - 1 Péter 1:12 KAR - A kiknek megjelentetett, hogy nem magoknak, hanem - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - 1 Péter 1:12 KAR - A kiknek megjelentetett, hogy nem magoknak, hanem - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - 1 Péter 1:12 KAR - A kiknek megjelentetett, hogy nem magoknak, hanem - Bible Verse Picture
View New Tab

1 Péter 1:12 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 1 Péter 1:12 KAR. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

János 15:26 KAR Bible Verse Image
János 15:26 (KAR) »
Mikor pedig eljõ majd a Vígasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot.

1 Korinthus 2:10 KAR Bible Verse Image
1 Korinthus 2:10 (KAR) »
Nekünk azonban az Isten kijelentette az õ Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.

Efézus 3:10 KAR Bible Verse Image
Efézus 3:10 (KAR) »
Azért, hogy megismertettessék most a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsesége,

Márk 16:15 KAR Bible Verse Image
Márk 16:15 (KAR) »
És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek.

Zsidók 11:39 KAR Bible Verse Image
Zsidók 11:39 (KAR) »
És mindezek, noha hit által jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet.

2 Korinthus 6:6 KAR Bible Verse Image
2 Korinthus 6:6 (KAR) »
Tisztaságban, tudományban, hosszútûrésben, szívességben, Szent Lélekben, tettetés nélkül való szeretetben,

2 Korinthus 1:22 KAR Bible Verse Image
2 Korinthus 1:22 (KAR) »
A ki el is pecsételt minket, és a léleknek zálogát adta a mi szíveinkbe.

Róma 15:19 KAR Bible Verse Image
Róma 15:19 (KAR) »
Jelek és csodák ereje által, az Isten Lelkének ereje által; úgyannyira, hogy én Jeruzsálemtõl és környékétõl fogva Illyriáig betöltöttem a Krisztus evangyéliomát.

Dániel 12:9 KAR Bible Verse Image
Dániel 12:9 (KAR) »
És monda: Menj el Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve e beszédek a vég idejéig.

Apostolok 2:17 KAR Bible Verse Image
Apostolok 2:17 (KAR) »
És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkembõl minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.

János 16:7 KAR Bible Verse Image
János 16:7 (KAR) »
De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jõ el hozzátok a Vígasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok.

Apostolok 2:33 KAR Bible Verse Image
Apostolok 2:33 (KAR) »
Annakokáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért Szent Lelket megnyervén az Atyától, kitöltötte ezt, a mit ti most láttok és hallotok.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
1 Peter 1:12 (ASV) »
King James Version (KJV)
1 Peter 1:12 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
1 Peter 1:12 (GW) »
Berean Bible (BSB)
1 Peter 1:12 (BSB) »
World English Bible (WEB)
1 Peter 1:12 (WEB) »
French Bible (LSG)
1 Pierre 1:12 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
1 Petrus 1:12 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
1 ਪਤਰਸ 1:12 (PANIRV) »
Arabic Bible (AVD)
١ بطرس 1:12 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
1 Pedro 1:12 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
1 Phi-rơ 1:12 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
1 Pedro 1:12 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
1 Pietro 1:12 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
彼 得 前 书 1:12 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
彼 得 前 書 1:12 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
1 Pjetrit 1:12 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Petrusbrevet 1:12 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
1 Петра 1:12 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
1 Петра 1:12 (UKR) »
Bulgarian Bible (BULG)
1 Петрово 1:12 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Peter 1:12 (NORSK) »

KAR Bible Book Selection List

View full list of KAR Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »