Apostolok 3:1 KAR Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Apostolok 3:1 KAR Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Hungarian (KAR). The Hungarian Holy Bible translation is available in the Public Domain, which means that the Károli KAR Bible is not copyright. (Szent Biblia) Ószövetség, Újszövetség

Apostolok 3:1 KAR - Péter és János pedig együtt mennek vala fel a - Bible Verse Picture

Apostolok 3:1 KAR

Péter és János pedig együtt mennek vala fel a templomba az imádkozásnak órájára, kilenczre.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Apostolok 3:1 KAR Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Apostolok 3:1 KAR - Péter és János pedig együtt mennek vala fel a - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Apostolok 3:1 KAR - Péter és János pedig együtt mennek vala fel a - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Apostolok 3:1 KAR - Péter és János pedig együtt mennek vala fel a - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Apostolok 3:1 KAR - Péter és János pedig együtt mennek vala fel a - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Apostolok 3:1 KAR - Péter és János pedig együtt mennek vala fel a - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Apostolok 3:1 KAR - Péter és János pedig együtt mennek vala fel a - Bible Verse Picture
View New Tab

Apostolok 3:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Apostolok 3:1 KAR. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zsoltárok 55:17 KAR Bible Verse Image
Zsoltárok 55:17 (KAR) »
Én az Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem.

Apostolok 10:3 KAR Bible Verse Image
Apostolok 10:3 (KAR) »
[Ez] látá látásban világosan, a napnak mintegy kilenczedik órája körül, hogy az Istennek angyala beméne õhozzá, és monda néki: Kornélius!

Apostolok 4:13 KAR Bible Verse Image
Apostolok 4:13 (KAR) »
Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoznak vala; meg is ismerék õket, hogy a Jézussal voltak vala.

Lukács 1:10 KAR Bible Verse Image
Lukács 1:10 (KAR) »
És a népnek egész sokasága imádkozék kívül a jó illatozás idején;

Lukács 24:53 KAR Bible Verse Image
Lukács 24:53 (KAR) »
És mindenkor a templomban valának, dícsérvén és áldván az Istent. Ámen.

Apostolok 8:14 KAR Bible Verse Image
Apostolok 8:14 (KAR) »
Mikor pedig meghallották a jeruzsálemi apostolok, hogy Samária bevette az Isten ígéjét, elküldék azokhoz Pétert és Jánost;

Apostolok 5:25 KAR Bible Verse Image
Apostolok 5:25 (KAR) »
Eljövén pedig valaki, hírül adá nékik, mondván: Ímé, ama férfiak, kiket a tömlöczbe vetettetek, a templomban állanak és tanítják a népet.

Apostolok 2:46 KAR Bible Verse Image
Apostolok 2:46 (KAR) »
És minden nap egyakarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben örömmel és tiszta szívvel.

János 13:23 KAR Bible Verse Image
János 13:23 (KAR) »
Egy pedig az õ tanítványai közül a Jézus kebelén nyugszik vala, a kit szeret vala Jézus.

János 20:2 KAR Bible Verse Image
János 20:2 (KAR) »
Futa azért és méne Simon Péterhez és ama másik tanítványhoz, a kit Jézus szeret vala, és monda nékik: Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették õt.

Apostolok 10:30 KAR Bible Verse Image
Apostolok 10:30 (KAR) »
És Kornélius monda: Negyednaptól fogva mind ez óráig bõjtöltem, és kilencz órakor imádkozám az én házamban; és ímé egy férfiú álla meg elõttem fényes ruhában,

János 21:7 KAR Bible Verse Image
János 21:7 (KAR) »
Szóla azért az a tanítvány, a kit Jézus szeret vala, Péternek: Az Úr van [ott]! Simon Péter azért, a mikor hallja vala, hogy [ott] van az Úr, magára vevé az ingét (mert mezítelen vala), és beveté magát a tengerbe.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 3:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 3:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 3:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 3:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 3:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 3:1 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 3:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 3:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 3:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 3:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 3:1 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 3:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 3:1 (UKR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 3:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 3:1 (JPN) »

KAR Bible Book Selection List

View full list of KAR Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »