2 Sámuel 14:2 KAR Desktop Background Pictures

Christian Desktop Wallpapers with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 2 Sámuel 14:2 KAR computer desktop wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Hungarian (KAR). The Hungarian Holy Bible translation is available in the Public Domain, which means that the Károli KAR Bible is not copyright. (Szent Biblia) Ószövetség, Újszövetség

2 Sámuel 14:2 KAR Desktop Wallpaper - Elkülde Joáb Tékoa [városába], és hozata - Desktop Bible Verse Wallpaper

2 Sámuel 14:2 KAR

Elkülde Joáb Tékoa [városába], és hozata onnét egy asszonyt, ki igen eszes vala, és monda néki: Kérlek tetessed, mintha nagy keserûséged volna, és öltözzél fel gyászruhába, és olajjal se kend meg magadat; és légy olyan, mint aféle asszony, ki sokáig siratta halottját.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 Sámuel 14:2 KAR desktop wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 2 Sámuel 14:2 KAR Desktop Wallpaper - Elkülde Joáb Tékoa [városába], és hozata - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - 2 Sámuel 14:2 KAR Desktop Wallpaper - Elkülde Joáb Tékoa [városába], és hozata - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - 2 Sámuel 14:2 KAR Desktop Wallpaper - Elkülde Joáb Tékoa [városába], és hozata - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - 2 Sámuel 14:2 KAR Desktop Wallpaper - Elkülde Joáb Tékoa [városába], és hozata - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - 2 Sámuel 14:2 KAR Desktop Wallpaper - Elkülde Joáb Tékoa [városába], és hozata - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - 2 Sámuel 14:2 KAR Desktop Wallpaper - Elkülde Joáb Tékoa [városába], és hozata - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab

2 Sámuel 14:2 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Sámuel 14:2 KAR. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

2 Krónika 11:6 KAR Bible Verse Image
2 Krónika 11:6 (KAR) »
Így megépíté Bethlehemet, Etámot és Tékoát,

Ruth 3:3 KAR Bible Verse Image
Ruth 3:3 (KAR) »
Annakokáért fürödjél meg, és kend meg magadat, és vedd magadra ruháidat, és menj le a szérûre; észre ne vétesd magadat a férfiúval, a míg el nem végezi ételét és italát.

Ámos 1:1 KAR Bible Verse Image
Ámos 1:1 (KAR) »
Ámós beszédei, a ki a Tékoabeli pásztorok közt volt, [azokról,] a miket Izráel felõl látott Uzziásnak, Júda királyának idejében, és Jeroboámnak, a Jóás fiának, Izráel királyának idejében, két esztendõvel a földindulás elõtt.

2 Sámuel 12:20 KAR Bible Verse Image
2 Sámuel 12:20 (KAR) »
Felkelvén azért Dávid a földrõl, megmosdék és megkené magát és más ruhát võn magára, és bemenvén az Úr házába, imádkozék. Azután beméne a maga házába, és kérésére kenyeret vivének eleibe, és evék.

2 Krónika 20:20 KAR Bible Verse Image
2 Krónika 20:20 (KAR) »
És reggel felkészülvén, kimenének a Tékoa pusztájára; és mikor kiindulnának [onnan,] megálla Jósafát, és monda: Halljátok meg szómat, Júda és Jeruzsálemben lakozók! Bízzatok az Úrban a ti Istentekben, és megerõsíttettek; bízzatok az õ prófétáiban, és szerencsések lesztek!

Nehémiás 3:5 KAR Bible Verse Image
Nehémiás 3:5 (KAR) »
Ezek mellett pedig javítgatának a Tékoabeliek, a kiknek elõkelõi azonban nem hajták nyakukat az õ Urok munkájának [jármába.]

Jeremiás 6:1 KAR Bible Verse Image
Jeremiás 6:1 (KAR) »
Benjámin fiai, fussatok ki Jeruzsálembõl, és fújjatok kürtöt Thekoában, és tûzzetek ki zászlót Beth-Hakkeremben; mert veszedelem fenyeget észak felõl és nagy romlás!

Prédikátor 9:8 KAR Bible Verse Image
Prédikátor 9:8 (KAR) »
Mind szeretetök, mind gyûlöletök, mind gerjedezésök immár elveszett; és többé semmi részök nincs semmi dologban, a mely a nap alatt történik.

Zsoltárok 104:15 KAR Bible Verse Image
Zsoltárok 104:15 (KAR) »
És bort, a mely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orczát az olajnál; és kenyeret, a mely megerõsíti a halandónak szívét.

Nehémiás 3:27 KAR Bible Verse Image
Nehémiás 3:27 (KAR) »
Õ utána javítgatának a Tékoabeliek egy másik darabot a kiemelkedõ nagy toronynak ellenétõl fogva az Ófel kõfaláig;

2 Sámuel 11:26 KAR Bible Verse Image
2 Sámuel 11:26 (KAR) »
Meghallá pedig Uriásnak felesége, hogy meghalt Uriás, az õ férje, és siratá az õ férjét.

Máté 6:17 KAR Bible Verse Image
Máté 6:17 (KAR) »
Te pedig mikor bõjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orczádat mosd meg;

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Samuel 14:2 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Samuel 14:2 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Samuel 14:2 (GW) »
Berean Bible (BSB)
2 Samuel 14:2 (BSB) »
World English Bible (WEB)
2 Samuel 14:2 (WEB) »
French Bible (LSG)
2 Samuel 14:2 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
2 Samuel 14:2 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Samuel 14:2 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
2 Sa-mu-ên 14:2 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
2 Samuel 14:2 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Samuele 14:2 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
撒 母 耳 记 下 14:2 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
撒 母 耳 記 下 14:2 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
2 Samuelit 14:2 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
2 Samuelsboken 14:2 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
2 Царств 14:2 (RUSV) »
Bulgarian Bible (BULG)
2 Царе 14:2 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Samuel 14:2 (NORSK) »

KAR Bible Book Selection List

View full list of KAR Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »