Ámos 5:1 KAR Desktop Background Pictures

Christian Desktop Wallpapers with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Ámos 5:1 KAR computer desktop wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Hungarian (KAR). The Hungarian Holy Bible translation is available in the Public Domain, which means that the Károli KAR Bible is not copyright. (Szent Biblia) Ószövetség, Újszövetség

Ámos 5:1 KAR Desktop Wallpaper - Halljátok meg e beszédet, a melyet - Desktop Bible Verse Wallpaper

Ámos 5:1 KAR

Halljátok meg e beszédet, a melyet síródalként szólok ti rólatok, Izráelnek háza!

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Ámos 5:1 KAR desktop wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Ámos 4:13 (KAR)
Next Verse
Ámos 5:2 (KAR) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Ámos 5:1 KAR Desktop Wallpaper - Halljátok meg e beszédet, a melyet - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - Ámos 5:1 KAR Desktop Wallpaper - Halljátok meg e beszédet, a melyet - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - Ámos 5:1 KAR Desktop Wallpaper - Halljátok meg e beszédet, a melyet - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - Ámos 5:1 KAR Desktop Wallpaper - Halljátok meg e beszédet, a melyet - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - Ámos 5:1 KAR Desktop Wallpaper - Halljátok meg e beszédet, a melyet - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - Ámos 5:1 KAR Desktop Wallpaper - Halljátok meg e beszédet, a melyet - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab

Ámos 5:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Ámos 5:1 KAR. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Ezékiel 19:1 KAR Bible Verse Image
Ezékiel 19:1 (KAR) »
Te pedig kezdj gyászéneket Izráel fejedelmeirõl.

Jeremiás 9:17 KAR Bible Verse Image
Jeremiás 9:17 (KAR) »
Ezt mondja a Seregek Ura: Figyelmezzetek reá, és hívjátok a sirató asszonyokat, hogy jõjjenek el, és a bölcs asszonyokhoz is küldjetek, hogy jõjjenek el,

Jeremiás 9:10 KAR Bible Verse Image
Jeremiás 9:10 (KAR) »
A hegyeken sírást és zokogást támasztok, és a pusztai ligetekben gyászéneket; mert kiégnek úgy, hogy senki se megy keresztül rajtok, és nem hallják a nyájak bégetését; az ég madaraitól fogva a barmokig minden elköltözik és elmenekül.

Jeremiás 7:29 KAR Bible Verse Image
Jeremiás 7:29 (KAR) »
Nyírd le hajadat és vesd el, és kezdj a hegyeken gyászéneket, mert útálja az Úr és elhagyja a nemzetséget, a melyre haragszik.

Ámos 4:1 KAR Bible Verse Image
Ámos 4:1 (KAR) »
Halljátok meg e beszédet Básánnak ünõi, a kik Samaria hegyén vagytok; a kik nyomorgatjátok a szegényeket, megrontjátok az ügyefogyottakat, a kik azt mondják az õ uroknak: Hozd elõ, hadd igyunk!

Ámos 5:16 KAR Bible Verse Image
Ámos 5:16 (KAR) »
Azt mondja azért az Úr, a Seregek Istene, az én Uram: Minden térségen siralom lesz és minden utczán ezt mondják: jaj, jaj! s a szántóvetõt [is] gyászra hívják, s a sírni tudókat siralomra;

Ámos 3:1 KAR Bible Verse Image
Ámos 3:1 (KAR) »
Halljátok meg e beszédet, melyet az Úr szól ti felõletek, Izráel fiai; mindama nemzetség felõl, a melyet felhoztam Égyiptom földérõl, ezt mondván:

Ezékiel 19:14 KAR Bible Verse Image
Ezékiel 19:14 (KAR) »
És tûz jött ki ágainak egyik vesszejébõl, gyümölcsét megemészté, és nincs [többé] rajta erõs vesszõ, nincs pálcza az uralkodásra! Gyászének ez és gyászének lesz.

Ezékiel 27:2 KAR Bible Verse Image
Ezékiel 27:2 (KAR) »
Te pedig, embernek fia, kezdj gyászéneket Tírusról.

Ezékiel 27:27 KAR Bible Verse Image
Ezékiel 27:27 (KAR) »
Gazdagságod és árúid, csereárúid, hajósaid és kormányosaid, hasadékaid javítgatói és csereárúid árúsai és minden hadakozó férfiaid, a kik benned vannak, és minden benned való sokaság, beleesnek a tengerek szívébe zuhanásod napján.

Ezékiel 28:12 KAR Bible Verse Image
Ezékiel 28:12 (KAR) »
Embernek fia! kezdj gyászéneket Tírus királyáról, és mondd néki: Így szól az Úr Isten: Te valál az arányosság pecsétgyûrûje, teljes bölcseséggel, tökéletes szépségben.

Ezékiel 32:16 KAR Bible Verse Image
Ezékiel 32:16 (KAR) »
Gyászének ez és sírva énekeljék; a népek leányai énekeljék sírva; Égyiptomról és minden sokaságáról énekeljék sírva, ezt mondja az Úr Isten.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Amos 5:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Amos 5:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Amos 5:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Amos 5:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Amos 5:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Amos 5:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Amos 5:1 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
आमोस 5:1 (HINIRV) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਆਮੋਸ 5:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
আমোচ 5:1 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
आमोस 5:1 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
આમોસ 5:1 (GUJIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
עמוס 5:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Amós 5:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
A-mốt 5:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Amós 5:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Amos 5:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
阿 摩 司 书 5:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
阿 摩 司 書 5:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Amosi 5:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Amos 5:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Амос 5:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Амос 5:1 (UKR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Амос 5:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
アモス書 5:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Amos 5:1 (NORSK) »

KAR Bible Book Selection List

View full list of KAR Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »