Giô-ên 1:1 VIE Desktop Background Pictures

Christian Desktop Wallpapers with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Giô-ên 1:1 VIE computer desktop wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Giô-ên 1:1 VIE Desktop Wallpaper - Nầy là lời Đức Giê-hô-va phán cùng - Desktop Bible Verse Wallpaper

Giô-ên 1:1 VIE

Nầy là lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-ên, con trai của Phê-thu-ên:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Giô-ên 1:1 VIE desktop wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Giô-ên 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Giô-ên 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Công Vụ Các Sứ đồ 2:16 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 2:16 (VIE) »
Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Giô-ên đã nói tiên tri rằng:

Giê-rê-mi-a 1:2 VIE Bible Verse Image
Giê-rê-mi-a 1:2 (VIE) »
Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng người trong đời Giô-si-a, con trai A-môn, vua Giu-đa, năm thứ mười ba đời vua ấy;

Ê-xê-ki-ên 1:3 VIE Bible Verse Image
Ê-xê-ki-ên 1:3 (VIE) »
lời của Đức Giê-hô-va được phán riêng cho thầy tế lễ Ê-xê-chi-ên, con trai Bu-xi, tại trong đất người Canh-đê, trên bờ sông Kê-ba. Aáy là tại đó mà tay Đức Giê-hô-va đặt trên người.

Hô-sê-a 1:1 VIE Bible Verse Image
Hô-sê-a 1:1 (VIE) »
Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Ô-sê, con trai Bê-ê-ri, về đời ô-xia, Giô-tham, A-cha, Ê-xê-chia là các vua của Giu-đa, và về đời Giê-rô-bô-am, con trai Giô-ách, vua Y-sơ-ra-ên.

2 Phi-rơ 1:21 VIE Bible Verse Image
2 Phi-rơ 1:21 (VIE) »
Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Joel 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Joel 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Joel 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Joel 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Joel 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Joël 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Joel 1:1 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
योएल 1:1 (HINIRV) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਯੋਏਲ 1:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
যোৱেল 1:1 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
योएल 1:1 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
યોએલ 1:1 (GUJIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
יואל 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Joel 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Joel 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Gioele 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
约 珥 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
約 珥 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Joeli 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Joel 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Иоиль 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Йоїл 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Jóel 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Йоил 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
ヨエル書 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Joel 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »