Xê-ca-ri-a 1:1 VIE Desktop Background Pictures

Christian Desktop Wallpapers with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Xê-ca-ri-a 1:1 VIE computer desktop wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Xê-ca-ri-a 1:1 VIE Desktop Wallpaper - Tháng tám năm thứ hai Đa-ri-út, có lời - Desktop Bible Verse Wallpaper

Xê-ca-ri-a 1:1 VIE

Tháng tám năm thứ hai Đa-ri-út, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng đấng tiên tri Xa-cha-ri, con trai Ba-ra-chi, cháu, Y-đô, mà rằng:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Xê-ca-ri-a 1:1 VIE desktop wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Xê-ca-ri-a 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Xê-ca-ri-a 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Nê-hê-mi-a 12:4 VIE Bible Verse Image
Nê-hê-mi-a 12:4 (VIE) »
Y-đô, Ghi-nê-thôi, A-bi-gia,

Ê-xơ-ra 4:24 VIE Bible Verse Image
Ê-xơ-ra 4:24 (VIE) »
Vậy, công việc xây cất nhà của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem đình cho đến năm thứ hai đời Đa-ri-út, vua Phe-rơ-sơ trị vì.

Ma-thi-ơ 23:35 VIE Bible Verse Image
Ma-thi-ơ 23:35 (VIE) »
hầu cho hết thảy máu vô tội bị tràn ra trên mặt đất, đổ về các ngươi, từ máu A-bên là người công bình cho đến máu Xa-cha-ri là con của Ba-ra-chi, mà các ngươi đã giết ở giữa khoảng đền thờ và bàn thờ.

Xê-ca-ri-a 7:1 VIE Bible Verse Image
Xê-ca-ri-a 7:1 (VIE) »
Xảy ra trong năm thứ tư vua Đa-ri-út, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Xa-cha-ri nhằm ngày mồng bốn tháng chín, là tháng Kít-lêu.

Xê-ca-ri-a 1:7 VIE Bible Verse Image
Xê-ca-ri-a 1:7 (VIE) »
Ngày hai mươi bốn tháng mười một, là tháng Sê-bát, trong năm thứ hai Đa-ri-út, có lời của Đức Giê-hô-va phán cho đấng tiên tri Xa-cha-ri, con trai Ba-ra-chi, cháu Y-đô, như vầy:

Lu-ca 11:51 VIE Bible Verse Image
Lu-ca 11:51 (VIE) »
là từ huyết A-bên cho đến huyết Xa-cha-ri đã bị giết giữa khoảng bàn thờ và đền thờ; phải, ta nói cùng các ngươi, sẽ cứ dòng dõi nầy mà đòi huyết ấy.

Nê-hê-mi-a 12:16 VIE Bible Verse Image
Nê-hê-mi-a 12:16 (VIE) »
ve họ Y-đô, Xa-cha-ri; về họ Ghi-nê-thôn, mê-su-lam;

Ha-gai 2:10 VIE Bible Verse Image
Ha-gai 2:10 (VIE) »
Ngày hai mươi bốn tháng chín về năm thứ hai của Đa-ri-út, có lời của Đức Giê-hô-va phán ra bởi đấng tiên tri A-ghê, mà rằng:

Ha-gai 1:1 VIE Bible Verse Image
Ha-gai 1:1 (VIE) »
Năm thứ hai đời vua Đa-ri-út, ngày mồng một tháng sáu, có lời của Đức Giê-hô-va cậy đấng tiên tri A-ghê phán cho Xô-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, quan trấn thủ xứ Giu-đê, và cho Giê-hô-sua, con trai Giô-xa-đác, thầy tế lễ cả, mà rằng:

Ha-gai 1:15 VIE Bible Verse Image
Ha-gai 1:15 (VIE) »
Aáy là ngày hai mươi bốn tháng sáu về năm thứ hai đời vua Đa-ri-út.

Ha-gai 2:20 VIE Bible Verse Image
Ha-gai 2:20 (VIE) »
Lại có lời Đức Giê-hô-va phán lần thứ hai cho A-ghê trong ngày hai mươi bốn tháng ấy, rằng:

Ê-xơ-ra 6:14 VIE Bible Verse Image
Ê-xơ-ra 6:14 (VIE) »
Aáy vậy, các trưởng lão của dân Giu-đa bắt tay cất lại đền thờ, công việc được may mắn, y lời tiên tri của tiên tri A-ghê, và của Xa-cha-ri, con trai của Y-đô. Vậy, chúng làm xong công việc cất đền thờ, tùy theo mạng lịnh của Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, và theo chiếu chỉ của Si-ru, Đa-ri-út, và Aït-ta-xét-xe, vua nước Phe-rơ-sơ.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Zechariah 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Zechariah 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Zechariah 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Zechariah 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Zechariah 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Zacharie 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Sacharja 1:1 (LUTH1912) »
Hebrew Bible (HEB)
זכריה 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Zacarias 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Zacarías 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Zaccaria 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
撒 迦 利 亚 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
撒 迦 利 亞 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Zakaria 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Sakaria 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Захария 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Захарія 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Zakariás 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Захария 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
ゼカリヤ書 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Sakarja 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »