1 Királyok 22:53 KAR Desktop Background Pictures

Christian Desktop Wallpapers with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 1 Királyok 22:53 KAR computer desktop wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Hungarian (KAR). The Hungarian Holy Bible translation is available in the Public Domain, which means that the Károli KAR Bible is not copyright. (Szent Biblia) Ószövetség, Újszövetség

1 Királyok 22:53 KAR Desktop Wallpaper - És gonoszul cselekedék az Úrnak szemei elõtt, - Desktop Bible Verse Wallpaper

1 Királyok 22:53 KAR

És gonoszul cselekedék az Úrnak szemei elõtt, járván az õ atyjának és anyjának útján, és Jeroboámnak, a Nébát fiának útján, a ki bûnbe ejté az Izráelt;

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

1 Királyok 22:53 KAR desktop wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 1 Királyok 22:53 KAR Desktop Wallpaper - És gonoszul cselekedék az Úrnak szemei elõtt, - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - 1 Királyok 22:53 KAR Desktop Wallpaper - És gonoszul cselekedék az Úrnak szemei elõtt, - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - 1 Királyok 22:53 KAR Desktop Wallpaper - És gonoszul cselekedék az Úrnak szemei elõtt, - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - 1 Királyok 22:53 KAR Desktop Wallpaper - És gonoszul cselekedék az Úrnak szemei elõtt, - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - 1 Királyok 22:53 KAR Desktop Wallpaper - És gonoszul cselekedék az Úrnak szemei elõtt, - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - 1 Királyok 22:53 KAR Desktop Wallpaper - És gonoszul cselekedék az Úrnak szemei elõtt, - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab

1 Királyok 22:53 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 1 Királyok 22:53 KAR. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Királyok 16:30 KAR Bible Verse Image
1 Királyok 16:30 (KAR) »
És gonoszabbul cselekedék Akháb, az Omri fia az Úr szemei elõtt mindazoknál, a kik õ elõtte voltak.

Bírák 2:1 KAR Bible Verse Image
Bírák 2:1 (KAR) »
Felméne pedig az Úrnak angyala Gilgálból Bókimba, és monda: Én vezettelek fel titeket Égyiptomból, és hoztalak benneteket erre a földre, a mely felõl megesküdtem a ti atyáitoknak, és mondék: Nem bontom fel az én szövetségemet ti veletek soha örökké.

Ezékiel 8:3 KAR Bible Verse Image
Ezékiel 8:3 (KAR) »
És kinyújta egy kézformát, és megragada engem fejem üstökénél fogva, és fölemelve vitt engem a lélek a föld és az ég között, és bevive engem Jeruzsálembe isteni látásokban a belsõ kapu bejáratához, a mely északra néz, a hol vala helye a bosszúság bálványának, a mely bosszúságra ingerel vala;

Ézsaiás 65:3 KAR Bible Verse Image
Ézsaiás 65:3 (KAR) »
A nép után, mely ingerel engem szemtõl szembe, szünetlenül, kertekben áldozik, és téglákon szerez jóillatot,

Zsoltárok 106:29 KAR Bible Verse Image
Zsoltárok 106:29 (KAR) »
És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult reájok a csapás.

2 Királyok 3:2 KAR Bible Verse Image
2 Királyok 3:2 (KAR) »
És gonoszul cselekedék az Úrnak szemei elõtt, de nem annyira, mint az õ atyja és anyja; mert elrontá a Baál képét, a melyet az õ atyja készíttetett volt.

2 Királyok 1:2 KAR Bible Verse Image
2 Királyok 1:2 (KAR) »
És mikor Akházia kibukott az õ felházának korlátján Samariában, és megbetegedék, követeket külde el, a kiknek azt parancsolá: Menjetek el, kérdjetek tanácsot a Baálzebubtól, az Ekron istenétõl, hogy meggyógyulok-é e betegségbõl?

1 Királyok 16:7 KAR Bible Verse Image
1 Királyok 16:7 (KAR) »
És nemcsak azért lõn az Úrnak beszéde Jéhu próféta, a Hanáni fia által Baása és az õ háza ellen és minden õ gonoszsága ellen, a melyet cselekedett volt az Úr szemei elõtt, õt haragra indítván az õ kezeinek cselekedetei által, hogy olyan lesz mint a Jeroboám háza, hanem azért is, mert azt megölte.

1 Királyok 21:29 KAR Bible Verse Image
1 Királyok 21:29 (KAR) »
Nem láttad-é, hogy Akháb hogyan megalázta magát elõttem? Mivelhogy pedig megalázta magát elõttem, nem hozom reá a veszedelmet az õ életében, [hanem] [csak] az õ fia idejében hozom el a veszedelmet az õ házára.

Ezékiel 18:14 KAR Bible Verse Image
Ezékiel 18:14 (KAR) »
S ímé, ha fiat nemz, és ez látja atyjának minden vétkét, melyeket cselekszik; látja, de nem cselekszik azok szerint:

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
1 Kings 22:53 (ASV) »
King James Version (KJV)
1 Kings 22:53 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
1 Kings 22:53 (GW) »
Berean Bible (BSB)
1 Kings 22:53 (BSB) »
World English Bible (WEB)
1 Kings 22:53 (WEB) »
French Bible (LSG)
1 Rois 22:53 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
1 Könige 22:53 (LUTH1912) »
Marathi Bible (MARIRV)
1 राजे 22:53 (MARIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
1 Reis 22:53 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
1 Các Vua 22:53 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
1 Reyes 22:53 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
1 Re 22:53 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
列 王 记 上 22:53 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
列 王 紀 上 22:53 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
1 Mbretërve 22:53 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Kungaboken 22:53 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
1 царів 22:53 (UKR) »
Bulgarian Bible (BULG)
3 Царе 22:53 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
列王紀上 22:53 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Kongebok 22:53 (NORSK) »

KAR Bible Book Selection List

View full list of KAR Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »