3 Giăng 1:2 VIE Desktop Background Pictures

Christian Desktop Wallpapers with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 3 Giăng 1:2 VIE computer desktop wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

3 Giăng 1:2 VIE Desktop Wallpaper - Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện - Desktop Bible Verse Wallpaper

3 Giăng 1:2 VIE

Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự, và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

3 Giăng 1:2 VIE desktop wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« 3 Giăng 1:1 (VIE)

3 Giăng 1:2 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 3 Giăng 1:2 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

2 Phi-rơ 1:3 VIE Bible Verse Image
2 Phi-rơ 1:3 (VIE) »
Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta,

2 Phi-rơ 3:18 VIE Bible Verse Image
2 Phi-rơ 3:18 (VIE) »
Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! A-men.

Cô-lô-se 1:4 VIE Bible Verse Image
Cô-lô-se 1:4 (VIE) »
Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Jêsus Christ và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ,

1 Phi-rơ 4:8 VIE Bible Verse Image
1 Phi-rơ 4:8 (VIE) »
Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi.

Thánh Thi 20:1 VIE Bible Verse Image
Thánh Thi 20:1 (VIE) »
Nguyện Đức Giê-hô-va đáp lời ngươi trong ngày gian truân! Nguyện danh Đức Chúa Trời của Gia-cốp che chở ngươi,

2 Thê-sa-lô-ni-ca 1:3 VIE Bible Verse Image
2 Thê-sa-lô-ni-ca 1:3 (VIE) »
Hỡi anh em, chúng tôi phải vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn; điều đó là phải lắm, vì đức tin anh em rất tấn tới, và lòng yêu thương của mỗi người trong hết thảy anh em đối với nhau càng ngày càng thêm.

Phi-líp 1:5 VIE Bible Verse Image
Phi-líp 1:5 (VIE) »
vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo Tin Lành;

1 Thê-sa-lô-ni-ca 2:13 VIE Bible Verse Image
1 Thê-sa-lô-ni-ca 2:13 (VIE) »
Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời, vì thật là lời Đức Chúa Trời, cũng hành động trong anh em có lòng tin.

Khải Huyền 2:9 VIE Bible Verse Image
Khải Huyền 2:9 (VIE) »
Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi (dầu ngươi giàu có mặc lòng), và những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Giu-đa, mà k” thực không phải, chúng nó vốn thuộc về hội quỉ Sa-tan.

1 Thê-sa-lô-ni-ca 1:3 VIE Bible Verse Image
1 Thê-sa-lô-ni-ca 1:3 (VIE) »
vì trước mặt Đức Chúa Trời, là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta;

Gia-cơ 5:12 VIE Bible Verse Image
Gia-cơ 5:12 (VIE) »
Hỡi anh em, trước hết chớ có thề, chớ chỉ trời, chỉ đất, cũng chớ chỉ vật khác mà thề; nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, hầu cho khỏi bị xét đoán.

Phi-líp 2:4 VIE Bible Verse Image
Phi-líp 2:4 (VIE) »
Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
3 John 1:2 (ASV) »
King James Version (KJV)
3 John 1:2 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
3 John 1:2 (GW) »
Berean Bible (BSB)
3 John 1:2 (BSB) »
World English Bible (WEB)
3 John 1:2 (WEB) »
French Bible (LSG)
3 Jean 1:2 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
3 Johannes 1:2 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
3 João 1:2 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
3 Juan 1:2 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
3 Giovanni 1:2 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
约 翰 三 书 1:2 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
約 翰 三 書 1:2 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
3 Gjonit 1:2 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
3 Johannesbrevet 1:2 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
3 Иоанна 1:2 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
3 Івана 1:2 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
3 János 1:2 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
3 Йоаново 1:2 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
3 Johannes 1:2 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »