Giô-ên 3:21 VIE Desktop Background Pictures

Christian Desktop Wallpapers with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Giô-ên 3:21 VIE computer desktop wallpapers with Bible verses and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Giô-ên 3:21 VIE Desktop Wallpaper - Ta sẽ làm sạch máu chúng nó mà ta chưa - Desktop Bible Verse Wallpaper

Giô-ên 3:21 VIE

Ta sẽ làm sạch máu chúng nó mà ta chưa từng làm sạch; vì Đức Giê-hô-va ngự trong Si-ôn.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Giô-ên 3:21 VIE desktop wallpapers are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Giô-ên 3:20 (VIE)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Giô-ên 3:21 VIE Desktop Wallpaper - Ta sẽ làm sạch máu chúng nó mà ta chưa - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - Giô-ên 3:21 VIE Desktop Wallpaper - Ta sẽ làm sạch máu chúng nó mà ta chưa - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - Giô-ên 3:21 VIE Desktop Wallpaper - Ta sẽ làm sạch máu chúng nó mà ta chưa - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - Giô-ên 3:21 VIE Desktop Wallpaper - Ta sẽ làm sạch máu chúng nó mà ta chưa - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - Giô-ên 3:21 VIE Desktop Wallpaper - Ta sẽ làm sạch máu chúng nó mà ta chưa - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - Giô-ên 3:21 VIE Desktop Wallpaper - Ta sẽ làm sạch máu chúng nó mà ta chưa - Desktop Bible Verse Wallpaper
View New Tab

Giô-ên 3:21 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Giô-ên 3:21 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

I-sai-a 4:4 VIE Bible Verse Image
I-sai-a 4:4 (VIE) »
khi Chúa đem thần công bình cùng thần thiêu đốt mà rửa sự ô uế của những con gái Si-ôn, tẩy sạch huyết Giê-ru-sa-lem khỏi giữa nó.

Ê-xê-ki-ên 36:25 VIE Bible Verse Image
Ê-xê-ki-ên 36:25 (VIE) »
Ta sẽ rưới nước trong trên các ngươi, và các ngươi sẽ trở nên sạch; ta sẽ làm sạch hết mọi sự ô uế và mọi thần tượng của các ngươi.

Ê-xê-ki-ên 36:29 VIE Bible Verse Image
Ê-xê-ki-ên 36:29 (VIE) »
Ta sẽ giải cứu các ngươi khỏi mọi sự ô uế; ta sẽ gọi lúa mì tốt lên, khiến cho nẩy nở thêm nhiều, và không giáng cho các ngươi sự đói kém.

Khải Huyền 21:3 VIE Bible Verse Image
Khải Huyền 21:3 (VIE) »
Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: nầy, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng.

Ê-xê-ki-ên 48:35 VIE Bible Verse Image
Ê-xê-ki-ên 48:35 (VIE) »
Châu vi thành sẽ có mười tám ngàn cần; và rày về sau tên thành sẽ là: “Đức Giê-hô-va

Giô-ên 3:17 VIE Bible Verse Image
Giô-ên 3:17 (VIE) »
Như vậy các ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, ở tại Si-ôn, là núi thánh ta. Bấy giờ Giê-ru-sa-lem sẽ là thánh, và những người ngoại sẽ không đi qua trong đó nữa.

Ma-thi-ơ 27:25 VIE Bible Verse Image
Ma-thi-ơ 27:25 (VIE) »
Hết thảy dân chúng đều đáp rằng: Xin huyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi!

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Joel 3:21 (ASV) »
King James Version (KJV)
Joel 3:21 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Joel 3:21 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Joel 3:21 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Joel 3:21 (WEB) »
French Bible (LSG)
Joël 3:21 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Joel 3:21 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
योएल 3:21 (HINIRV) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਯੋਏਲ 3:21 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
যোৱেল 3:21 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
योएल 3:21 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
યોએલ 3:21 (GUJIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
יואל 3:21 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Joel 3:21 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Joel 3:21 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Gioele 3:21 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
约 珥 书 3:21 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
約 珥 書 3:21 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Joeli 3:21 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Joel 3:21 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Иоиль 3:21 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Йоїл 3:21 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Jóel 3:21 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Йоил 3:21 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
ヨエル書 3:21 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Joel 3:21 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »