1 Giăng 1:1 VIE Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download 1 Giăng 1:1 VIE Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

1 Giăng 1:1 VIE - Điều có từ trước hết, là điều - Bible Verse Picture

1 Giăng 1:1 VIE

Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về lời sự sống;

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

1 Giăng 1:1 VIE Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 1 Giăng 1:1 VIE - Điều có từ trước hết, là điều - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - 1 Giăng 1:1 VIE - Điều có từ trước hết, là điều - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - 1 Giăng 1:1 VIE - Điều có từ trước hết, là điều - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - 1 Giăng 1:1 VIE - Điều có từ trước hết, là điều - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - 1 Giăng 1:1 VIE - Điều có từ trước hết, là điều - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - 1 Giăng 1:1 VIE - Điều có từ trước hết, là điều - Bible Verse Picture
View New Tab

1 Giăng 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 1 Giăng 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Giăng 20:27 VIE Bible Verse Image
Giăng 20:27 (VIE) »
Đoạn, Ngài phán cùng Thô-ma rằng: Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta; cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin!

1 Giăng 4:14 VIE Bible Verse Image
1 Giăng 4:14 (VIE) »
Chúng ta lại đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con đặng làm Cứu Chúa thế gian.

Công Vụ Các Sứ đồ 4:20 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 4:20 (VIE) »
Vì, về phần chúng tôi, không có thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe.

Lu-ca 24:39 VIE Bible Verse Image
Lu-ca 24:39 (VIE) »
Hãy xem tay chân ta: thật chính ta. Hãy rờ đến ta, và hãy xem; thần thì không có thịt xương, mà các ngươi thấy ta có.

Giăng 5:26 VIE Bible Verse Image
Giăng 5:26 (VIE) »
Vì như Cha có sự sống trong mình, thì Cha cũng đã ban cho Con có sự sống trong mình vậy.

2 Phi-rơ 1:16 VIE Bible Verse Image
2 Phi-rơ 1:16 (VIE) »
Vả, khi chúng tôi đã làm cho anh em biết quyền phép và sự đến của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, thì chẳng phải là theo những chuyện khéo đặt để, bèn là chính mắt chúng tôi đã ngó thấy sự oai nghiêm Ngài.

Giăng 1:1 VIE Bible Verse Image
Giăng 1:1 (VIE) »
Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.

1 Giăng 1:2 VIE Bible Verse Image
1 Giăng 1:2 (VIE) »
vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy, và đang làm chứng cho, chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi;

Khải Huyền 1:8 VIE Bible Verse Image
Khải Huyền 1:8 (VIE) »
Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng Hiện Có, Đã Có, Và Còn Đến, là Đấng Toàn năng, phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga.

Giăng 8:58 VIE Bible Verse Image
Giăng 8:58 (VIE) »
Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Aùp-ra-ham, đã có ta.

Khải Huyền 1:17 VIE Bible Verse Image
Khải Huyền 1:17 (VIE) »
Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết; nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi, mà rằng: Đừng sợ chi, ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng,

Công Vụ Các Sứ đồ 1:3 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 1:3 (VIE) »
Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
1 John 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
1 John 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
1 John 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
1 John 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
1 John 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
1 Jean 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
1 Johannes 1:1 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
1 João 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
1 Juan 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
1 Giovanni 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
约 翰 一 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
約 翰 一 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
1 Gjonit 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Johannesbrevet 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
1 Иоанна 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
1 Івана 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 János 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
1 Йоаново 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Johannes 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »