Tít 1:1 VIE Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Tít 1:1 VIE Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Tít 1:1 VIE - Ta, Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Trời - Bible Verse Picture

Tít 1:1 VIE

Ta, Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin và sự thông hiểu lẽ thật, là sự sanh lòng nhân đức,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Tít 1:1 VIE Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Tít 1:1 VIE - Ta, Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Trời - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Tít 1:1 VIE - Ta, Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Trời - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Tít 1:1 VIE - Ta, Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Trời - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Tít 1:1 VIE - Ta, Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Trời - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Tít 1:1 VIE - Ta, Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Trời - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Tít 1:1 VIE - Ta, Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Trời - Bible Verse Picture
View New Tab

Tít 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Tít 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Ti-mô-thê 6:3 VIE Bible Verse Image
1 Ti-mô-thê 6:3 (VIE) »
Ví thử có người dạy dỗ đạo khác, không theo lời có ích của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta và đạo lý theo sự tin kính,

Rô-ma 1:1 VIE Bible Verse Image
Rô-ma 1:1 (VIE) »
Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm sứ đồ, để riêng ra đặng giảng Tin Lành Đức Chúa Trời, -

2 Ti-mô-thê 2:23 VIE Bible Verse Image
2 Ti-mô-thê 2:23 (VIE) »
Hãy cự những lời biện luận điên dại và trái lẽ, vì biết rằng chỉ sanh ra điều tranh cạnh mà thôi.

Tít 2:11 VIE Bible Verse Image
Tít 2:11 (VIE) »
Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, đã được bày tỏ ra rồi.

2 Phi-rơ 1:3 VIE Bible Verse Image
2 Phi-rơ 1:3 (VIE) »
Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta,

2 Ti-mô-thê 2:25 VIE Bible Verse Image
2 Ti-mô-thê 2:25 (VIE) »
dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật,

1 Ti-mô-thê 2:4 VIE Bible Verse Image
1 Ti-mô-thê 2:4 (VIE) »
Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.

1 Ti-mô-thê 3:16 VIE Bible Verse Image
1 Ti-mô-thê 3:16 (VIE) »
Mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm: Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt, Thì đã được Đức Thánh Linh xưng là công bình, Được thiên sứ trông thấy, Được giảng ra cho dân ngoại, Được thiên hạ tin cậy, Được cất lên trong sự vinh hiển.

2 Thê-sa-lô-ni-ca 2:13 VIE Bible Verse Image
2 Thê-sa-lô-ni-ca 2:13 (VIE) »
Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh, và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em.

Cô-lô-se 2:2 VIE Bible Verse Image
Cô-lô-se 2:2 (VIE) »
hầu cho lòng những kẻ ấy được yên ủi, và lấy sự yêu thương mà liên hiệp, đặng có nhiều sự thông biết đầy dẫy chắc chắn, đến nỗi có thể hiểu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ,

Phi-líp 1:1 VIE Bible Verse Image
Phi-líp 1:1 (VIE) »
Phao-lô và Ti-mô-thê, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ, gởi cho hết thảy các thánh đồ trong Đức Chúa Jêsus Christ, ở thành Phi líp, cùng cho các giám mục và các chấp sự:

2 Phi-rơ 3:11 VIE Bible Verse Image
2 Phi-rơ 3:11 (VIE) »
Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Titus 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Titus 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Titus 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Titus 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Titus 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Tite 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Titus 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਤੀਤੁਸ 1:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
তীত 1:1 (BENIRV) »
Arabic Bible (AVD)
تِيطُس 1:1 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Tito 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Tito 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Tito 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
提 多 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
提 多 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Titi 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Titusbrevet 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Титу 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Тита 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Titusz 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Тит 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Titus 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »