Dân Số 1:1 VIE Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Dân Số 1:1 VIE Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Dân Số 1:1 VIE - Ngày mồng một tháng hai, năm thứ hai, - Bible Verse Picture

Dân Số 1:1 VIE

Ngày mồng một tháng hai, năm thứ hai, sau khi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se ở trong hội mạc, tại đồng vắng Si-na-i, mà rằng:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Dân Số 1:1 VIE Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Lê-vi 27:34 (VIE)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Dân Số 1:1 VIE - Ngày mồng một tháng hai, năm thứ hai, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Dân Số 1:1 VIE - Ngày mồng một tháng hai, năm thứ hai, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Dân Số 1:1 VIE - Ngày mồng một tháng hai, năm thứ hai, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Dân Số 1:1 VIE - Ngày mồng một tháng hai, năm thứ hai, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Dân Số 1:1 VIE - Ngày mồng một tháng hai, năm thứ hai, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Dân Số 1:1 VIE - Ngày mồng một tháng hai, năm thứ hai, - Bible Verse Picture
View New Tab

Dân Số 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Dân Số 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Xuất Hành 25:22 VIE Bible Verse Image
Xuất Hành 25:22 (VIE) »
Ta sẽ gặp ngươi tại đó, và ở trên nắp thi ân, giữa hai tượng chê-ru-bin, trên hòm bảng chứng, ta sẽ truyền cho ngươi các mạng lịnh về dân Y-sơ-ra-ên.

Xuất Hành 19:1 VIE Bible Verse Image
Xuất Hành 19:1 (VIE) »
Tháng thứ ba, sau khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, trong ngày đó dân Y-sơ-ra-ên đến nơi đồng vắng Si-na-i.

Dân Số 10:11 VIE Bible Verse Image
Dân Số 10:11 (VIE) »
Xảy trong ngày hai mươi tháng hai, năm thứ hai, thì trụ mây cất lên khỏi đền tạm chứng cớ.

Xuất Hành 40:2 VIE Bible Verse Image
Xuất Hành 40:2 (VIE) »
Ngày mồng một tháng giêng, ngươi sẽ dựng đền tạm.

Xuất Hành 40:17 VIE Bible Verse Image
Xuất Hành 40:17 (VIE) »
Đến ngày mồng một tháng giêng về năm thứ hai, thì đền tạm đã dựng.

Lê-vi 1:1 VIE Bible Verse Image
Lê-vi 1:1 (VIE) »
Đức Giê-hô-va từ trong hội mạc gọi Môi-se mà phán rằng:

Lê-vi 27:34 VIE Bible Verse Image
Lê-vi 27:34 (VIE) »
Đó là các mạng lịnh mà Đức Giê-hô-va truyền cho Môi-se về dân Y-sơ-ra-ên tại trên núi Si-na-i.

Dân Số 9:1 VIE Bible Verse Image
Dân Số 9:1 (VIE) »
Tháng giêng năm thứ hai, sau khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se trong đồng vắng Si-na-i rằng:

1 Các Vua 6:1 VIE Bible Verse Image
1 Các Vua 6:1 (VIE) »
Xảy ra năm bốn trăm tám mươi, sau khi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là năm thứ tư của Sa-lô-môn trị vì trên Y-sơ-ra-ên, nhằm tháng Xíp, nghĩa là tháng thứ hai, thì người cất đền của Đức Giê-hô-va.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Numbers 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Numbers 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Numbers 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Numbers 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Numbers 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Nombres 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Numeri 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਗਿਣਤੀ 1:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
গননা 1:1 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
गणना 1:1 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
ગણના 1:1 (GUJIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
במדבר 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Números 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Números 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Numeri 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
民 数 记 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
民 數 記 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Numrat 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
4 Mosebok 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Числа 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Числа 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
4 Mózes 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Числа 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
民数記 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
4 Mosebok 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »