Ê-xơ-tê 1:1 VIE Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Ê-xơ-tê 1:1 VIE Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Ê-xơ-tê 1:1 VIE - Xảy trong đời vua A-suê-ru, tức A-suê-ru - Bible Verse Picture

Ê-xơ-tê 1:1 VIE

Xảy trong đời vua A-suê-ru, tức A-suê-ru kia mà cai trị trên một trăm hai mươi bảy tỉnh, từ Aán-độ cho đến Ê-thi-ô-bi,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Ê-xơ-tê 1:1 VIE Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Ê-xơ-tê 1:1 VIE - Xảy trong đời vua A-suê-ru, tức A-suê-ru - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Ê-xơ-tê 1:1 VIE - Xảy trong đời vua A-suê-ru, tức A-suê-ru - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Ê-xơ-tê 1:1 VIE - Xảy trong đời vua A-suê-ru, tức A-suê-ru - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Ê-xơ-tê 1:1 VIE - Xảy trong đời vua A-suê-ru, tức A-suê-ru - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Ê-xơ-tê 1:1 VIE - Xảy trong đời vua A-suê-ru, tức A-suê-ru - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Ê-xơ-tê 1:1 VIE - Xảy trong đời vua A-suê-ru, tức A-suê-ru - Bible Verse Picture
View New Tab

Ê-xơ-tê 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Ê-xơ-tê 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Ða-ni-ên 9:1 VIE Bible Verse Image
Ða-ni-ên 9:1 (VIE) »
Năm đầu Đa-ri-út con trai A-suê-ru, về dòng người Mê-đi, đã được lập làm vua trị nước người Canh-đê;

Ê-xơ-tê 8:9 VIE Bible Verse Image
Ê-xơ-tê 8:9 (VIE) »
Bấy giờ, nhằm tháng ba, là tháng Si-van, ngày hai mươi ba; những thầy thơ ký được gọi vào, họ y theo mọi điều Mạc-đô-chê dạy biểu mà viết cho dân Giu-đa, các quan trấn thủ, các quan cai quản và những đầu trưởng của các tỉnh, từ Aán-độ cho đến Ê-thi-ô-bi, tức một trăm hai mươi bảy tỉnh, viết cho tỉnh nào dùng chữ nấy, cho dân tộc nào theo thổ âm nấy, và cho dân Giu-đa, thì theo chữ và tiếng của họ.

Ê-xơ-ra 4:6 VIE Bible Verse Image
Ê-xơ-ra 4:6 (VIE) »
Nhằm đời A-suê-ru, vừa bắt đầu lên ngôi, thì chúng làm một cái trạng cáo dân Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem.

Ê-xơ-tê 9:30 VIE Bible Verse Image
Ê-xơ-tê 9:30 (VIE) »
người lấy lời hòa bình và chân thật mà gởi thơ cho hết thảy dân Giu-đa ở trong một trăm hai mươi bảy tỉnh của nước A-suê-ru,

Ða-ni-ên 6:1 VIE Bible Verse Image
Ða-ni-ên 6:1 (VIE) »
Vua Đa-ri-út ưng đặt trong nước một trăm hai mươi quan trấn thủ, để chia nhau trị cả nước,

I-sai-a 37:9 VIE Bible Verse Image
I-sai-a 37:9 (VIE) »
Bấy giờ vua A-si-ri có nghe tin báo về Tiệt-ha-ca là vua Ê-thi-ô-bi rằng: Người kéo ra để đánh cùng vua; bèn sai các sứ giả đến cùng Ê-xê-chia, và dặn rằng:

I-sai-a 18:1 VIE Bible Verse Image
I-sai-a 18:1 (VIE) »
Oâi! đất đập cánh ào ào kia, là đất ở bên kia các sông của Cút;

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Esther 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Esther 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Esther 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Esther 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Esther 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Esther 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Ester 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਅਸਤਰ 1:1 (PANIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
אסתר 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Ester 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Ester 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Ester 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
以 斯 帖 记 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
以 斯 帖 記 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Ester 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Ester 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Есфирь 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Естер 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Eszter 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Естир 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
エステル記 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Ester 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »