Ða-ni-ên 1:1 VIE Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Ða-ni-ên 1:1 VIE Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Ða-ni-ên 1:1 VIE - Năm thứ ba về đời Giê-hô gia-kim, vua - Bible Verse Picture

Ða-ni-ên 1:1 VIE

Năm thứ ba về đời Giê-hô gia-kim, vua Giu-đa, thì Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đến thành Giê-ru-sa-lem và vây lấy.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Ða-ni-ên 1:1 VIE Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Ða-ni-ên 1:1 VIE - Năm thứ ba về đời Giê-hô gia-kim, vua - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Ða-ni-ên 1:1 VIE - Năm thứ ba về đời Giê-hô gia-kim, vua - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Ða-ni-ên 1:1 VIE - Năm thứ ba về đời Giê-hô gia-kim, vua - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Ða-ni-ên 1:1 VIE - Năm thứ ba về đời Giê-hô gia-kim, vua - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Ða-ni-ên 1:1 VIE - Năm thứ ba về đời Giê-hô gia-kim, vua - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Ða-ni-ên 1:1 VIE - Năm thứ ba về đời Giê-hô gia-kim, vua - Bible Verse Picture
View New Tab

Ða-ni-ên 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Ða-ni-ên 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

2 Các Vua 24:1 VIE Bible Verse Image
2 Các Vua 24:1 (VIE) »
Trong đời Giê-hô-gia-kim trị vì, Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, xâm lấy xứ. Giê-hô-gia-kim thần phục người trong ba năm, rồi người đổi ý và phản nghịch với người.

2 Sử Ký 36:5 VIE Bible Verse Image
2 Sử Ký 36:5 (VIE) »
Giê-hô-gia-kim được hai mươi lăm tuổi khi người lên ngôi làm vua; người cai trị mười một năm tại Giê-ru-sa-lem, và làm điều ác trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người.

2 Các Vua 24:13 VIE Bible Verse Image
2 Các Vua 24:13 (VIE) »
Y như lời Đức Giê-hô-va đã phán, người lấy hết thảy những bửu vật của đền Đức Giê-hô-va và những bửu vật của cung vua, đập bể các khí dụng bằng vàng mà Sa-lô-môn, vua Y-sơ-ra-ên, đã làm cho đền thờ của Đức Giê-hô-va.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Daniel 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Daniel 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Daniel 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Daniel 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Daniel 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Daniel 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Daniel 1:1 (LUTH1912) »
Hebrew Bible (HEB)
דניאל 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Daniel 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Daniel 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Daniele 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
但 以 理 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
但 以 理 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Danieli 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Daniel 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Даниил 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Даниїл 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Dániel 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Данаил 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
ダニエル書 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Daniel 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »