Xuất Hành 1:1 VIE Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Xuất Hành 1:1 VIE Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Xuất Hành 1:1 VIE - Đây là tên các con trai của Y-sơ-ra-ên, - Bible Verse Picture

Xuất Hành 1:1 VIE

Đây là tên các con trai của Y-sơ-ra-ên, mỗi người đều dẫn người nhà mình đi với Gia-cốp đến xứ Ê-díp-tô:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Xuất Hành 1:1 VIE Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Xuất Hành 1:1 VIE - Đây là tên các con trai của Y-sơ-ra-ên, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Xuất Hành 1:1 VIE - Đây là tên các con trai của Y-sơ-ra-ên, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Xuất Hành 1:1 VIE - Đây là tên các con trai của Y-sơ-ra-ên, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Xuất Hành 1:1 VIE - Đây là tên các con trai của Y-sơ-ra-ên, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Xuất Hành 1:1 VIE - Đây là tên các con trai của Y-sơ-ra-ên, - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Xuất Hành 1:1 VIE - Đây là tên các con trai của Y-sơ-ra-ên, - Bible Verse Picture
View New Tab

Xuất Hành 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Xuất Hành 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Sáng Thế 35:23 VIE Bible Verse Image
Sáng Thế 35:23 (VIE) »
Vả, Gia-cốp có được mười hai con trai. Con của Lê-a là Ru-bên, trưởng nam của Gia-cốp; kế nữa là Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, Y-sa-ca và Sa-bu-lôn.

Sáng Thế 46:8 VIE Bible Verse Image
Sáng Thế 46:8 (VIE) »
Đây là tên các con trai của Y-sơ-ra-ên, tức là Gia-cốp, đến xứ Ê-díp-tô: Con trưởng nam của Gia-cốp là Ru-bên.

1 Sử Ký 2:1 VIE Bible Verse Image
1 Sử Ký 2:1 (VIE) »
Con trai của Y-sơ-ra-ên là Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, Y-sa-ca, Sa-bu-lôn,

1 Sử Ký 12:23 VIE Bible Verse Image
1 Sử Ký 12:23 (VIE) »
Đây là số các quân lính đến cùng Đa-vít tại Hếp-rôn, đặng làm cho nước Sau-lơ thuộc về người, theo như lời của Đức Giê-hô-va.

Xuất Hành 6:14 VIE Bible Verse Image
Xuất Hành 6:14 (VIE) »
Đây là các trưởng tộc của những họ hàng dân Y-sơ-ra-ên. Các con trai của Ru-bên, tức là trưởng nam Y-sơ-ra-ên, là: Hê-nóc, Pha-lu, Hết-rôn và Cạt-mi. Đó là những họ hàng của Ru-bên.

Sáng Thế 49:3 VIE Bible Verse Image
Sáng Thế 49:3 (VIE) »
Hỡi Ru-bên! con là trưởng nam của cha, Sức lực cha, và đầu tiên sự mạnh mẽ cha; Vốn có sự tôn trọng và quyền năng tột đỉnh.

Sáng Thế 35:18 VIE Bible Verse Image
Sáng Thế 35:18 (VIE) »
Vả, bởi Ra-chên gần trút linh hồn, vì đang cơn hấp hối, nên người đặt đứa con trai đó tên là Bê-nô-ni; còn cha nó lại đặt tên là Bên-gia-min.

Sáng Thế 29:31 VIE Bible Verse Image
Sáng Thế 29:31 (VIE) »
Đức Giê-hô-va thấy Lê-a bị ghét, bèn cho nàng sanh sản; còn Ra-chên lại son sẻ.

1 Sử Ký 27:16 VIE Bible Verse Image
1 Sử Ký 27:16 (VIE) »
Đây là các người cai quản các chi phái Y-sơ-ra-ên: Ê-li-ê-xe, con trai Xiếc-ri, cai quản người Ru-bên; người cai quản người Si-mê-ôn, là Sê-pha-tia, con trai Ma-a-ca;

Khải Huyền 7:4 VIE Bible Verse Image
Khải Huyền 7:4 (VIE) »
Tôi lại nghe số người được đóng ấn là: Mười bốn vạn bốn ngàn người được đóng ấn từ trong các chi phái dân Y-sơ-ra-ên;

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Exodus 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Exodus 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Exodus 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Exodus 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Exodus 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Exode 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Exodus 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਖ਼ਰੋਜ 1:1 (PANIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
שמות 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Êxodo 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Éxodo 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Esodo 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
出 埃 及 记 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
出 埃 及 記 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Eksodi 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
2 Mosebok 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Исход 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Вихід 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Mózes 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Изход 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Mosebok 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »