Titi 1:1 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Titi 1:1 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Titi 1:1 ALB - Pali, shërbëtor i Perëndisë dhe apostull i - Bible Verse Picture

Titi 1:1 ALB

Pali, shërbëtor i Perëndisë dhe apostull i Jezu Krishtit, sipas besimit të të zgjedhurve të Perëndisë dhe njohjes të së vërtetës që është sipas perëndishmërisë,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Titi 1:1 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« 2 Timoteut 4:22 (ALB)
Next Verse
Titi 1:2 (ALB) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Titi 1:1 ALB - Pali, shërbëtor i Perëndisë dhe apostull i - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Titi 1:1 ALB - Pali, shërbëtor i Perëndisë dhe apostull i - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Titi 1:1 ALB - Pali, shërbëtor i Perëndisë dhe apostull i - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Titi 1:1 ALB - Pali, shërbëtor i Perëndisë dhe apostull i - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Titi 1:1 ALB - Pali, shërbëtor i Perëndisë dhe apostull i - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Titi 1:1 ALB - Pali, shërbëtor i Perëndisë dhe apostull i - Bible Verse Picture
View New Tab

Titi 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Titi 1:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Timoteut 6:3 ALB Bible Verse Image
1 Timoteut 6:3 (ALB) »
Në qoftë se dikush mëson një doktrinë tjetër dhe nuk ndjek fjalët e shëndosha të Zotit tonë Jezu Krisht dhe doktrinën sipas perëndishmërisë,

Romakëve 1:1 ALB Bible Verse Image
Romakëve 1:1 (ALB) »
Pali, shërbëtor i Jezu Krishtit, i thirrur për të qenë apostull, i veçuar për ungjillin e Perëndisë,

2 Timoteut 2:23 ALB Bible Verse Image
2 Timoteut 2:23 (ALB) »
Shmang gjithashtu diskutimet e marra dhe pa mend, duke ditur se shkaktojnë grindje.

Titi 2:11 ALB Bible Verse Image
Titi 2:11 (ALB) »
Sepse hiri shpëtues i Perëndisë iu shfaq gjithë njerëzve,

2 Pjetrit 1:3 ALB Bible Verse Image
2 Pjetrit 1:3 (ALB) »
Duke qenë se fuqia e tij hyjnore na dhuroi të gjitha gjërat që i takojnë jetës dhe perëndishmërisë, me anë të njohjes së atij që na thirri me lavdinë dhe virtytin e vet,

2 Timoteut 2:25 ALB Bible Verse Image
2 Timoteut 2:25 (ALB) »
duke i mësuar me butësi kundërshtarët, me shpresë se Perëndia ua jep atyre të pendohen, që arrijnë të njohin të vërtetën,

1 Timoteut 2:4 ALB Bible Verse Image
1 Timoteut 2:4 (ALB) »
i cili dëshiron që gjithë njerëzit të shpëtohen dhe t’ia arrijnë njohjes të së vërtetës.

1 Timoteut 3:16 ALB Bible Verse Image
1 Timoteut 3:16 (ALB) »
Dhe s’ka asnjë dyshim se misteri i mëshirës është i madh: Perëndia u shfaq në mish, u shfajësua në Frymë, u duk ndër engjëj, u predikua ndër johebrenj, u besua në botë, u ngrit në lavdi.

2 Thesalonikasve 2:13 ALB Bible Verse Image
2 Thesalonikasve 2:13 (ALB) »
Por ne duhet ta falënderojmë vazhdimisht Perëndinë për ju, o vëllezër të dashur nga Zoti, sepse Perëndia ju zgjodhi që në fillim për t’ju shpëtuar, me anë të shenjtërimit të Frymës dhe të besimit në të vërtetën;

Kolosianëve 2:2 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 2:2 (ALB) »
që zemrat e tyre të ngushëllohen, duke u bashkuar në dashuri, dhe të kenë të gjitha pasuritë e sigurisë së plotë të zgjuarësisë për të njohur misterin e Perëndisë, e Atit dhe të Krishtit,

Filipianëve 1:1 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 1:1 (ALB) »
Pali dhe Timoteu, shërbëtorë të Jezu Krishtit, gjithë shenjtorëve në Jezu Krishtin që janë në Filipi, bashkë me peshkopët dhe dhjakët:

2 Pjetrit 3:11 ALB Bible Verse Image
2 Pjetrit 3:11 (ALB) »
Përderisa të gjitha këto gjëra duhet të shkatërrohen, si të mos duhet të keni një sjellje të shenjtë dhe të perëndishme,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Titus 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Titus 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Titus 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Titus 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Titus 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Tite 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Titus 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਤੀਤੁਸ 1:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
তীত 1:1 (BENIRV) »
Arabic Bible (AVD)
تِيطُس 1:1 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Tito 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Tít 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Tito 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Tito 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
提 多 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
提 多 書 1:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Titusbrevet 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Титу 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Тита 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Titusz 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Тит 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Titus 1:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »