Ða-ni-ên 1:1 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Ða-ni-ên 1:1 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Ða-ni-ên 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Năm thứ ba về đời Giê-hô gia-kim, vua - Mobile Bible Verse Wallpaper

Ða-ni-ên 1:1 VIE

Năm thứ ba về đời Giê-hô gia-kim, vua Giu-đa, thì Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đến thành Giê-ru-sa-lem và vây lấy.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Ða-ni-ên 1:1 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Ða-ni-ên 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Năm thứ ba về đời Giê-hô gia-kim, vua - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - Ða-ni-ên 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Năm thứ ba về đời Giê-hô gia-kim, vua - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - Ða-ni-ên 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Năm thứ ba về đời Giê-hô gia-kim, vua - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - Ða-ni-ên 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Năm thứ ba về đời Giê-hô gia-kim, vua - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - Ða-ni-ên 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Năm thứ ba về đời Giê-hô gia-kim, vua - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - Ða-ni-ên 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Năm thứ ba về đời Giê-hô gia-kim, vua - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab

Ða-ni-ên 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Ða-ni-ên 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

2 Các Vua 24:1 VIE Bible Verse Image
2 Các Vua 24:1 (VIE) »
Trong đời Giê-hô-gia-kim trị vì, Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, xâm lấy xứ. Giê-hô-gia-kim thần phục người trong ba năm, rồi người đổi ý và phản nghịch với người.

2 Sử Ký 36:5 VIE Bible Verse Image
2 Sử Ký 36:5 (VIE) »
Giê-hô-gia-kim được hai mươi lăm tuổi khi người lên ngôi làm vua; người cai trị mười một năm tại Giê-ru-sa-lem, và làm điều ác trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người.

2 Các Vua 24:13 VIE Bible Verse Image
2 Các Vua 24:13 (VIE) »
Y như lời Đức Giê-hô-va đã phán, người lấy hết thảy những bửu vật của đền Đức Giê-hô-va và những bửu vật của cung vua, đập bể các khí dụng bằng vàng mà Sa-lô-môn, vua Y-sơ-ra-ên, đã làm cho đền thờ của Đức Giê-hô-va.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Daniel 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Daniel 1:1 (KJV) »
World English Bible (WEB)
Daniel 1:1 (WEB) »
Louis Segond 1910 (LSG) French Bible
Daniel 1:1 (LSG) »
Luther Bible 1912 (LUTH1912) German Bible
Daniel 1:1 (LUTH1912) »
Indian Revised Version (HINIRV) Hindi Bible
दानिय्येल 1:1 (HINIRV) »
Indian Revised Version (PANIRV) Punjabi Bible
ਦਾਨੀਏਲ 1:1 (PANIRV) »
Indian Revised Version (BENIRV) Bengali Bible
দানিয়েল 1:1 (BENIRV) »
Indian Revised Version (TAMIRV) Tamil Bible
தானியேல் 1:1 (TAMIRV) »
Arabic Van Dyck (AVD) Arabic Bible
دَانِيآل 1:1 (AVD) »
Modern Hebrew Bible (HEB)
דניאל 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Daniel 1:1 (BSL) »
Reina-Valera Antigua 1909 (RVA) Spanish Bible
Daniel 1:1 (RVA) »
Italian Riveduta Bible 1927 (RIV) Italian Bible
Daniele 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified Bible (CUVS)
但 以 理 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional Bible (CUVT)
但 以 理 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Danieli 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Daniel 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Даниил 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Даниїл 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Dániel 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Данаил 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
ダニエル書 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible 1930 (NORSK)
Daniel 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »