Ga-la-ti 1:11 VIE Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Ga-la-ti 1:11 VIE Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Ga-la-ti 1:11 VIE - Hỡi anh em, tôi nói cho anh em rằng, Tin - Bible Verse Picture

Ga-la-ti 1:11 VIE

Hỡi anh em, tôi nói cho anh em rằng, Tin Lành mà tôi đã truyền, chẳng phải đến từ loài người đâu;

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Ga-la-ti 1:11 VIE Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Ga-la-ti 1:11 VIE - Hỡi anh em, tôi nói cho anh em rằng, Tin - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Ga-la-ti 1:11 VIE - Hỡi anh em, tôi nói cho anh em rằng, Tin - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Ga-la-ti 1:11 VIE - Hỡi anh em, tôi nói cho anh em rằng, Tin - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Ga-la-ti 1:11 VIE - Hỡi anh em, tôi nói cho anh em rằng, Tin - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Ga-la-ti 1:11 VIE - Hỡi anh em, tôi nói cho anh em rằng, Tin - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Ga-la-ti 1:11 VIE - Hỡi anh em, tôi nói cho anh em rằng, Tin - Bible Verse Picture
View New Tab

Ga-la-ti 1:11 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Ga-la-ti 1:11 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Ga-la-ti 1:1 VIE Bible Verse Image
Ga-la-ti 1:1 (VIE) »
Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải bởi loài người, cũng không nhờ một người nào, bèn là bởi Đức Chúa Jêsus Christ và Đức Chúa Trời, tức là Cha, Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại,

1 Cô-rinh-tô 11:23 VIE Bible Verse Image
1 Cô-rinh-tô 11:23 (VIE) »
Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em: ấy là Đức Chúa Jêsus, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh,

1 Cô-rinh-tô 2:9 VIE Bible Verse Image
1 Cô-rinh-tô 2:9 (VIE) »
Song le, như có chép rằng: Aáy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, Và lòng người chưa nghĩ đến, Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài.

Ê-phê-sô 3:3 VIE Bible Verse Image
Ê-phê-sô 3:3 (VIE) »
thể nào bởi sự tỏ ra, tôi đã hiểu biết điều mầu nhiệm mà tôi mới bày tỏ cùng anh em mấy lời.

1 Cô-rinh-tô 15:1 VIE Bible Verse Image
1 Cô-rinh-tô 15:1 (VIE) »
Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin Lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy,

Rô-ma 2:16 VIE Bible Verse Image
Rô-ma 2:16 (VIE) »
Aáy là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà xét đoán những việc kín nhiệm của loài người, y theo Tin Lành tôi.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Galatians 1:11 (ASV) »
King James Version (KJV)
Galatians 1:11 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Galatians 1:11 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Galatians 1:11 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Galatians 1:11 (WEB) »
French Bible (LSG)
Galates 1:11 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Galater 1:11 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
Gálatas 1:11 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Gálatas 1:11 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Galati 1:11 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
加 拉 太 书 1:11 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
加 拉 太 書 1:11 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Galatasve 1:11 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Galaterbrevet 1:11 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Галатам 1:11 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
галатів 1:11 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Galátzia 1:11 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Галатяни 1:11 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Galaterne 1:11 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »