Ga-la-ti 1:2 VIE Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Ga-la-ti 1:2 VIE Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Ga-la-ti 1:2 VIE - cùng hết thảy anh em ở với tôi, gởi - Bible Verse Picture

Ga-la-ti 1:2 VIE

cùng hết thảy anh em ở với tôi, gởi cho các Hội thánh ở xứ Ga-la-ti:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Ga-la-ti 1:2 VIE Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Ga-la-ti 1:1 (VIE)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Ga-la-ti 1:2 VIE - cùng hết thảy anh em ở với tôi, gởi - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Ga-la-ti 1:2 VIE - cùng hết thảy anh em ở với tôi, gởi - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Ga-la-ti 1:2 VIE - cùng hết thảy anh em ở với tôi, gởi - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Ga-la-ti 1:2 VIE - cùng hết thảy anh em ở với tôi, gởi - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Ga-la-ti 1:2 VIE - cùng hết thảy anh em ở với tôi, gởi - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Ga-la-ti 1:2 VIE - cùng hết thảy anh em ở với tôi, gởi - Bible Verse Picture
View New Tab

Ga-la-ti 1:2 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Ga-la-ti 1:2 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Cô-rinh-tô 16:1 VIE Bible Verse Image
1 Cô-rinh-tô 16:1 (VIE) »
Về việc góp tiền cho thánh đồ, thì anh em cũng hãy theo như tôi đã định liệu cho các Hội thánh xứ Ga-la-ti.

Phi-líp 4:21 VIE Bible Verse Image
Phi-líp 4:21 (VIE) »
Hãy chào hết thảy các thánh đồ trong Đức Chúa Jêsus Christ; các anh em ở cùng tôi chào anh em

Công Vụ Các Sứ đồ 16:5 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 16:5 (VIE) »
Aáy vậy, các Hội thánh được vững vàng trong đức tin, và số người càng ngày càng thêm lên.

Công Vụ Các Sứ đồ 18:23 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 18:23 (VIE) »
Người ở đó ít lâu, rồi lại đi, trải lần lần khắp trong xứ Ga-la-ti và xứ Phi-ri-gi, làm cho hết thảy môn đồ đều vững lòng.

Phi-líp 2:22 VIE Bible Verse Image
Phi-líp 2:22 (VIE) »
Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người; và biết người là trung thành với tôi về việc Tin Lành, như con ở với cha vậy.

Công Vụ Các Sứ đồ 15:41 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 15:41 (VIE) »
Người trải qua xứ Sy-ri và xứ Si-li-si, làm cho các Hội thánh được vững bền.

Công Vụ Các Sứ đồ 9:31 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 9:31 (VIE) »
Aáy vậy, Hội-thánh trong cả xứ Giu-đê, xứ Ga-li-lê và xứ Sa-ma-ri được hưởng sự bình an, gây dựng và đi trong đường kính sợ Chúa, lại nhờ Đức Thánh Linh vùa giúp, thì số của hội được thêm lên.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Galatians 1:2 (ASV) »
King James Version (KJV)
Galatians 1:2 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Galatians 1:2 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Galatians 1:2 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Galatians 1:2 (WEB) »
French Bible (LSG)
Galates 1:2 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Galater 1:2 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
Gálatas 1:2 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Gálatas 1:2 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Galati 1:2 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
加 拉 太 书 1:2 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
加 拉 太 書 1:2 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Galatasve 1:2 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Galaterbrevet 1:2 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Галатам 1:2 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
галатів 1:2 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Galátzia 1:2 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Галатяни 1:2 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Galaterne 1:2 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »