1 Gjonit 4:13 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download 1 Gjonit 4:13 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

1 Gjonit 4:13 ALB - Nga kjo ne njohim se qëndrojmë në të dhe ai - Bible Verse Picture

1 Gjonit 4:13 ALB

Nga kjo ne njohim se qëndrojmë në të dhe ai në ne, sepse ai na ka dhënë nga Fryma e tij.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

1 Gjonit 4:13 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 1 Gjonit 4:13 ALB - Nga kjo ne njohim se qëndrojmë në të dhe ai - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - 1 Gjonit 4:13 ALB - Nga kjo ne njohim se qëndrojmë në të dhe ai - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - 1 Gjonit 4:13 ALB - Nga kjo ne njohim se qëndrojmë në të dhe ai - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - 1 Gjonit 4:13 ALB - Nga kjo ne njohim se qëndrojmë në të dhe ai - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - 1 Gjonit 4:13 ALB - Nga kjo ne njohim se qëndrojmë në të dhe ai - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - 1 Gjonit 4:13 ALB - Nga kjo ne njohim se qëndrojmë në të dhe ai - Bible Verse Picture
View New Tab

1 Gjonit 4:13 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 1 Gjonit 4:13 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Efesianëve 2:20 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 2:20 (ALB) »
të ndërtuar mbi themelin e apostujve dhe të profetëve, duke qënë Jezu Krishti vetë guri i qoshes,

1 Gjonit 3:24 ALB Bible Verse Image
1 Gjonit 3:24 (ALB) »
Ai që zbaton urdhërimet e tij qëndron në Perëndinë, dhe Ai në të; dhe prej kësaj ne dijmë se ai qëndron në ne: nga Fryma që ai na dha.

1 Korintasve 3:16 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 3:16 (ALB) »
A nuk e dini ju se jeni tempulli i Perëndisë dhe se Fryma e Perëndisë banon në ju?

Galatasve 5:22 ALB Bible Verse Image
Galatasve 5:22 (ALB) »
Por fryti i Frymës është: dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetëkontrolli.

1 Korintasve 2:12 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 2:12 (ALB) »
Dhe ne nuk kemi marrë frymën e botës, por Frymën që vjen nga Perëndia, që të njohim gjërat që na janë dhuruar falas nga Perëndia.

Romakëve 8:9 ALB Bible Verse Image
Romakëve 8:9 (ALB) »
Nëse Fryma e Perëndisë banon në ju, ju nuk jeni më në mish, por në Frymë. Por në qoftë se ndokush nuk ka Frymën e Krishtit, ai nuk i përket atij.

1 Gjonit 4:15 ALB Bible Verse Image
1 Gjonit 4:15 (ALB) »
Ai që rrëfen se Jezusi është Biri i Perëndisë, Perëndia qëndron në të dhe ai në Perëndinë.

Gjoni 14:20 ALB Bible Verse Image
Gjoni 14:20 (ALB) »
Atë ditë do të mësoni se unë jam në Atin tim, dhe se ju jeni në mua dhe unë në ju.

1 Korintasve 6:19 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 6:19 (ALB) »
A nuk e dini se trupi juaj është tempulli i Frymës së Shenjtë që është në ju, të cilin e keni nga Perëndia, dhe se nuk i përkitni vetvetes?

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
1 John 4:13 (ASV) »
King James Version (KJV)
1 John 4:13 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
1 John 4:13 (GW) »
Berean Bible (BSB)
1 John 4:13 (BSB) »
World English Bible (WEB)
1 John 4:13 (WEB) »
French Bible (LSG)
1 Jean 4:13 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
1 Johannes 4:13 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
1 João 4:13 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
1 Giăng 4:13 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
1 Juan 4:13 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
1 Giovanni 4:13 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
约 翰 一 书 4:13 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
約 翰 一 書 4:13 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
1 Иоанна 4:13 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
1 Івана 4:13 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 János 4:13 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
1 Йоаново 4:13 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Johannes 4:13 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »