Zanafilla 1:1 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Zanafilla 1:1 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Zanafilla 1:1 ALB - Në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe - Bible Verse Picture

Zanafilla 1:1 ALB

Në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe tokën.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Zanafilla 1:1 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Zanafilla 1:1 ALB - Në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Zanafilla 1:1 ALB - Në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Zanafilla 1:1 ALB - Në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Zanafilla 1:1 ALB - Në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Zanafilla 1:1 ALB - Në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Zanafilla 1:1 ALB - Në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe - Bible Verse Picture
View New Tab

Zanafilla 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Zanafilla 1:1 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Gjoni 1:1 ALB Bible Verse Image
Gjoni 1:1 (ALB) »
Në fillim ishte Fjala dhe Fjala ishte pranë Perëndisë, dhe Fjala ishte Perëndi.

Hebrenjve 11:3 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 11:3 (ALB) »
Me anë të besimit ne kuptojmë se bota është ndërtuar me fjalën e Perëndisë, sa që ato që shihen nuk u bënë prej gjërave që shihen.

Isaia 45:18 ALB Bible Verse Image
Isaia 45:18 (ALB) »
Sepse kështu thotë Zoti që ka krijuar qiejtë, ai, Perëndia që ka formuar tokën dhe e ka bërë; ai e ka vendosur, nuk e ka krijuar pa trajtë, por e ka formuar që të banohej: "Unë jam Zoti dhe nuk ka asnjë tjetër.

Zbulesa 4:11 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 4:11 (ALB) »
“Ti je i denjë, o Zot, të marrësh lavdinë, nderimin dhe fuqinë, sepse ti i krijove të gjitha gjëra, dhe nëpërmjet vullnetit tënd ekzistojnë dhe u krijuan.”

Hebrenjve 1:10 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 1:10 (ALB) »
Edhe: “Ti, o Perëndi, në krye themelove tokën dhe qiejt janë vepër e duarve të tu.

Isaia 42:5 ALB Bible Verse Image
Isaia 42:5 (ALB) »
Kështu thotë Perëndia, Zoti, që ka krijuar qiejtë dhe i ka shpalosur, që ka shtruar tokën dhe gjërat që ajo prodhon, që i jep frymëmarrje popullit dhe jetë atyre që ecin në të:

Jobi 38:4 ALB Bible Verse Image
Jobi 38:4 (ALB) »
Ku ishe kur unë hidhja themelet e tokës? Thuaje, në rast se ke aq zgjuarsi.

Eksodi 20:11 ALB Bible Verse Image
Eksodi 20:11 (ALB) »
sepse në gjashtë ditë Zoti krijoi qiejt dhe tokën, detin dhe gjithçka që është në to, dhe ditën e shtunë ai pushoi; prandaj Zoti e ka bekuar ditën e shabatit dhe e ka shenjtëruar atë.

Kolosianëve 1:16 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 1:16 (ALB) »
sepse në të u krijuan të gjitha gjërat, ato që janë në qiejt dhe ato mbi dhe, gjërat që duken dhe ato që nuk duken: frone, zotërime, principata dhe pushtete; të gjitha gjërat janë krijuar me anë të tij dhe në lidhje me të.

Veprat e Apostujve 17:24 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 17:24 (ALB) »
Perëndia që bëri botën dhe të gjitha gjërat që janë në të, duke qenë Zot i qiellit dhe i tokës, nuk banon në tempuj të bërë nga duart e njeriut,

2 Pjetrit 3:5 ALB Bible Verse Image
2 Pjetrit 3:5 (ALB) »
Sepse ata me dashje harruan se nëpërmjet fjalës së Perëndisë qiejt vinin në eksistencë shumë kohë më parë, dhe se toka doli nga uji dhe u sajua nëpërmjet ujit,

Nehemia 9:6 ALB Bible Verse Image
Nehemia 9:6 (ALB) »
Vetëm ti je Zoti! Ti ke bërë qiejtë, qiejtë e qiejve dhe tërë ushtrinë e tyre, dheun dhe tërë ato që qëndrojnë mbi të, detet dhe gjithçka që është në ta. Ti i mban gjallë tërë këto gjëra dhe ushtria e qiejve të adhuron.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Genesis 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Genesis 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Genesis 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Genesis 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Genesis 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Genèse 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Genesis 1:1 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
আদি 1:1 (BENIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
בראשית 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Gênesis 1:1 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Sáng Thế 1:1 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Génesis 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Genesi 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
创 世 纪 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
創 世 記 1:1 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Mosebok 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Бытие 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Буття 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Mózes 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Битие 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
創世記 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Mosebok 1:1 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »