Amosi 8:4 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Amosi 8:4 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Amosi 8:4 ALB - Dëgjoni këtë, o ju që gllabëroni nevojtarin - Bible Verse Picture

Amosi 8:4 ALB

Dëgjoni këtë, o ju që gllabëroni nevojtarin dhe shfarosni të varfërit e vendit,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Amosi 8:4 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Amosi 8:3 (ALB)
Next Verse
Amosi 8:5 (ALB) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Amosi 8:4 ALB - Dëgjoni këtë, o ju që gllabëroni nevojtarin - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Amosi 8:4 ALB - Dëgjoni këtë, o ju që gllabëroni nevojtarin - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Amosi 8:4 ALB - Dëgjoni këtë, o ju që gllabëroni nevojtarin - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Amosi 8:4 ALB - Dëgjoni këtë, o ju që gllabëroni nevojtarin - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Amosi 8:4 ALB - Dëgjoni këtë, o ju që gllabëroni nevojtarin - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Amosi 8:4 ALB - Dëgjoni këtë, o ju që gllabëroni nevojtarin - Bible Verse Picture
View New Tab

Amosi 8:4 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Amosi 8:4 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Psalmet 14:4 ALB Bible Verse Image
Psalmet 14:4 (ALB) »
Nuk kanë fare arsye të gjithë ata që kryejnë paudhësi, që hanë popullin tim si të hanin bukë dhe nuk kërkojnë ndihmën e Zotit?

Fjalët e urta 30:14 ALB Bible Verse Image
Fjalët e urta 30:14 (ALB) »
Ka një kategori njerëzish dhëmbët e të cilëve janë si shpata dhe dhëmballët e tyre janë si thika, për të gëlltitur të varfërit mbi faqen e dheut dhe nevojtarët në mes të njerëzve.

Amosi 5:11 ALB Bible Verse Image
Amosi 5:11 (ALB) »
Pastaj, duke qenë se keni shtypur të varfrin dhe kërkoni prej tij taksa në grurë, megjithëse keni ndërtuar shtëpi prej guri të palatuar, nuk do të banoni në to; keni mbjellë vreshta të mrekullueshme, por nuk do ta pini verën e tyre.

Isaia 32:6 ALB Bible Verse Image
Isaia 32:6 (ALB) »
Sepse njeriu i përçmuar thotë gjëra të neveritshme dhe zemra e tij jepet pas paudhësisë, për të kryer pabesi dhe për të thënë gjëra pa respekt kundër Zotit, për ta lënë bosh stomakun e të uriturit dhe për ta lënë thatë atë që vuan nga etja.

Jakobit 5:6 ALB Bible Verse Image
Jakobit 5:6 (ALB) »
Dënuat dhe vratë të drejtin: ai nuk ju kundërshtoi.

Amosi 2:6 ALB Bible Verse Image
Amosi 2:6 (ALB) »
Kështu thotë Zoti: "Për tre krime të Izraelit, madje për katër, unë nuk do ta revokoj ndëshkimin e tij, sepse e shesin me pare të drejtin dhe të varfrin për një palë sandale,

Jeremia 5:21 ALB Bible Verse Image
Jeremia 5:21 (ALB) »
Dëgjoni tani këtë, o popull pa mend dhe pa zemër, që ka sy, por nuk shikon, që ka veshë, por nuk dëgjon.

Isaia 28:14 ALB Bible Verse Image
Isaia 28:14 (ALB) »
Prandaj dëgjoni fjalën e Zotit, o tallës, që sundoni mbi këtë popull, që rri në Jeruzalem!

Isaia 1:10 ALB Bible Verse Image
Isaia 1:10 (ALB) »
Dëgjoni fjalën e Zotit, o krerë të Sodomës, verini veshin ligjit të Perëndisë tonë, o popull i Gomorrës!

Psalmet 56:1 ALB Bible Verse Image
Psalmet 56:1 (ALB) »
Ki mëshirë për mua, o Perëndi, sepse njerëzit do të donin të më përpijnë; më luftojnë vazhdimisht me sulmet e tyre.

Psalmet 12:5 ALB Bible Verse Image
Psalmet 12:5 (ALB) »
"Për shkak të shtypjes së të mjerëve dhe të britmës së nevojtarëve, tani do të çohem," thotë Zoti, "dhe do t’i shpëtoj nga ata që u zënë pusi".

Psalmet 140:12 ALB Bible Verse Image
Psalmet 140:12 (ALB) »
Unë e di që Zoti do të mbrojë çështjen e të pikëlluarit dhe do t’i sigurojë drejtësi të varfërit.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Amos 8:4 (ASV) »
King James Version (KJV)
Amos 8:4 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Amos 8:4 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Amos 8:4 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Amos 8:4 (WEB) »
French Bible (LSG)
Amos 8:4 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Amos 8:4 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
आमोस 8:4 (HINIRV) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਆਮੋਸ 8:4 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
আমোচ 8:4 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
आमोस 8:4 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
આમોસ 8:4 (GUJIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
עמוס 8:4 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Amós 8:4 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
A-mốt 8:4 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Amós 8:4 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Amos 8:4 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
阿 摩 司 书 8:4 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
阿 摩 司 書 8:4 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Amos 8:4 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Амос 8:4 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Амос 8:4 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Ámos 8:4 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Амос 8:4 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
アモス書 8:4 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Amos 8:4 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »