Mikea 7:10 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Mikea 7:10 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Mikea 7:10 ALB - Atëherë armikja ime do ta shohë dhe do të - Bible Verse Picture

Mikea 7:10 ALB

Atëherë armikja ime do ta shohë dhe do të mbulohet me turp, ajo që më thoshte: "Ku është Zoti, Perëndia yt?". Sytë e mi do ta shikojnë me ëndje, ndërsa do ta shkelin si baltën e rrugëve.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mikea 7:10 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mikea 7:9 (ALB)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mikea 7:10 ALB - Atëherë armikja ime do ta shohë dhe do të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Mikea 7:10 ALB - Atëherë armikja ime do ta shohë dhe do të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Mikea 7:10 ALB - Atëherë armikja ime do ta shohë dhe do të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Mikea 7:10 ALB - Atëherë armikja ime do ta shohë dhe do të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Mikea 7:10 ALB - Atëherë armikja ime do ta shohë dhe do të - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Mikea 7:10 ALB - Atëherë armikja ime do ta shohë dhe do të - Bible Verse Picture
View New Tab

Mikea 7:10 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mikea 7:10 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Zakaria 10:5 ALB Bible Verse Image
Zakaria 10:5 (ALB) »
Dhe do të jenë si trimat që do të shkelin armiqtë e tyre në baltën e rrugëve në betejë. Do të luftojnë, sepse Zoti është me ta, ata që u hipin kuajve do të mbeten të shushatur.

Joeli 2:17 ALB Bible Verse Image
Joeli 2:17 (ALB) »
Midis portikut dhe altarit le të qajnë priftërinjtë, ministrat e Zotit, dhe le të thonë: "Fale, o Zot, popullin tënd dhe mos ia lër trashëgiminë tënde turpit apo nënshtrimit nga ana e kombeve. Sepse do të thonë midis popujve: "Ku është Perëndia i tyre?"".

2 Samuelit 22:43 ALB Bible Verse Image
2 Samuelit 22:43 (ALB) »
Unë i thërmova si pluhuri i tokës, i copëtova dhe i shkela si balta e rrugëve.

Jeremia 51:51 ALB Bible Verse Image
Jeremia 51:51 (ALB) »
Na vjen turp të dëgjojmë sharjen, turpi ka mbuluar fytyrën tonë, sepse disa të huaj kanë hyrë në shenjtoren e shtëpisë të Zotit.

Psalmet 42:10 ALB Bible Verse Image
Psalmet 42:10 (ALB) »
Kockat e mia po vuajnë për vdekje për shkak të fyerjeve nga ana e armive të mi, që më thonë vazhdimisht: "Ku është Perëndia yt?".

Mikea 4:11 ALB Bible Verse Image
Mikea 4:11 (ALB) »
Tani janë mbledhur shumë kombe kundër teje që thonë: "Le të përdhoset dhe sytë tona le të kënaqen duke shikuar Sionin".

Psalmet 18:42 ALB Bible Verse Image
Psalmet 18:42 (ALB) »
I kam shkelur deri sa i bëra si pluhuri para erës; i kam fshirë si balta e rrugëve.

Psalmet 35:26 ALB Bible Verse Image
Psalmet 35:26 (ALB) »
U turpërofshin dhe u pështjellofshin gjihë ata që gezohen nga e keqja ime; u mbulofshin me turp dhe me fyerje ata që ekzaltohen kundër meje.

Malakia 1:5 ALB Bible Verse Image
Malakia 1:5 (ALB) »
Sytë tuaj do të shikojnë dhe ju do të thoni: "Zoti u përlëvdua përtej kufijve të Izraelit"".

Malakia 4:3 ALB Bible Verse Image
Malakia 4:3 (ALB) »
Do t’i shkelni me këmbë të pabesët, sepse do të jenë hi nën tabanin e këmbëve tuaja gjatë ditës që unë po përgatis," thotë Zoti i ushtrive.

Abdia 1:10 ALB Bible Verse Image
Abdia 1:10 (ALB) »
Për shkak të dhunës kundër vëllait tënd Jakob, turpi do të të mbulojë dhe do të shfarosesh përjetë.

Nahumi 2:1 ALB Bible Verse Image
Nahumi 2:1 (ALB) »
Ka dalë kundër teje një shkatërrues. Ruaje mirë fortesën, mbikqyr rrugën, forco ijët e tua, mblidh tërë forcat e tua.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Micah 7:10 (ASV) »
King James Version (KJV)
Micah 7:10 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Micah 7:10 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Micah 7:10 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Micah 7:10 (WEB) »
French Bible (LSG)
Michée 7:10 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Micha 7:10 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
मीका 7:10 (HINIRV) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੀਕਾਹ 7:10 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মীখা 7:10 (BENIRV) »
Tamil Bible (TAMIRV)
மீகா 7:10 (TAMIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
मीखा 7:10 (MARIRV) »
Telugu Bible (TELIRV)
మీకా 7:10 (TELIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
મીખાહ 7:10 (GUJIRV) »
Kannada Bible (KANIRV)
ಮೀಕನು 7:10 (KANIRV) »
Arabic Bible (AVD)
مِيخَا 7:10 (AVD) »
Hebrew Bible (HEB)
מיכה 7:10 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Miquéias 7:10 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Mi-ca 7:10 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Miqueas 7:10 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Michea 7:10 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
弥 迦 书 7:10 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
彌 迦 書 7:10 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Mika 7:10 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Михей 7:10 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Михей 7:10 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Mikeás 7:10 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Михей 7:10 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
ミカ書 7:10 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Mika 7:10 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »