Filipianëve 4:17 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download Filipianëve 4:17 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

Filipianëve 4:17 ALB - Jo se unë po kërkoj dhurata, por kërkoj fryt - Bible Verse Picture

Filipianëve 4:17 ALB

Jo se unë po kërkoj dhurata, por kërkoj fryt që tepron për dobinë tuaj.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Filipianëve 4:17 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Filipianëve 4:17 ALB - Jo se unë po kërkoj dhurata, por kërkoj fryt - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - Filipianëve 4:17 ALB - Jo se unë po kërkoj dhurata, por kërkoj fryt - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - Filipianëve 4:17 ALB - Jo se unë po kërkoj dhurata, por kërkoj fryt - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - Filipianëve 4:17 ALB - Jo se unë po kërkoj dhurata, por kërkoj fryt - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - Filipianëve 4:17 ALB - Jo se unë po kërkoj dhurata, por kërkoj fryt - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - Filipianëve 4:17 ALB - Jo se unë po kërkoj dhurata, por kërkoj fryt - Bible Verse Picture
View New Tab

Filipianëve 4:17 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Filipianëve 4:17 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Titi 3:14 ALB Bible Verse Image
Titi 3:14 (ALB) »
Edhe le të mësojnë edhe tanët t’u kushtohen veprave të mira për nevojat e ngutshme, që të mos jenë të pafrytshëm.

Hebrenjve 6:10 ALB Bible Verse Image
Hebrenjve 6:10 (ALB) »
sepse Perëndia nuk është i padrejtë, që të harrojë veprën dhe mundimin tuaj të dashurisë që treguat për emrin e tij me shërbesën që u bëtë dhe po u bëni shenjtorëve.

2 Korintasve 9:9 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 9:9 (ALB) »
sikurse është shkruar: “Ai ndau, u ka dhënë të varfërve, drejtësia e tij mbetet në përjetësi.”

Titi 1:7 ALB Bible Verse Image
Titi 1:7 (ALB) »
Sepse peshkopi, si administrues i shtëpisë së Perëndisë duhet të jetë i paqortueshëm, jo arrogant, jo zemërak, jo i dhënë pas verës, jo i dhunshëm, jo njeri që lakmon fitim të turpshëm,

Luka 14:12 ALB Bible Verse Image
Luka 14:12 (ALB) »
Ai i tha edhe atij që e kishte ftuar: “Kur shtron drekë a darkë, mos i thirr miqtë e tu, as vëllezërit e tu, as farefisin tënd, as fqinjët e pasur, se mos ata një herë të të ftojnë ty, dhe kështu ta kthejnë shpërblimin.

Filipianëve 4:11 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 4:11 (ALB) »
Nuk e them këtë se jam në nevojë, sepse unë jam mësuar të kënaqem në gjëndjen që jam.

Gjoni 15:8 ALB Bible Verse Image
Gjoni 15:8 (ALB) »
Në këtë është përlëvduar Ati im, që të jepni shumë fryt, dhe kështu do të jeni dishepujt e mi.

Romakëve 15:28 ALB Bible Verse Image
Romakëve 15:28 (ALB) »
Si ta kem kryer këtë punë dhe t’ua kem dorëzuar këtë fryt, do të shkoj në Spanjë, duke kaluar nga ju.

1 Thesalonikasve 2:5 ALB Bible Verse Image
1 Thesalonikasve 2:5 (ALB) »
Ne, pra, nuk kemi përdorur kurrë, sikurse e dini mirë, fjalë lajkatuese, dhe as nuk jemi nisur nga motive lakmie; Perëndia është dëshmitar.

1 Pjetrit 5:2 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 5:2 (ALB) »
ruani tufën e Perëndisë që është midis jush, duke e mbikqyrur jo me detyrim, por me dëshirë, jo për përfitim të pandershëm, po me vullnet të mirë,

2 Korintasve 9:5 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 9:5 (ALB) »
Prandaj m’u duk e nevojshme t’i këshilloj vëllezërit të vijnë te ju më përpara, që të bëjnë gati më parë ofertën që kishit premtuar më parë, kështu që ajo të jetë gati si dhuratë bujarie dhe jo kopracie.

Fjalët e urta 19:17 ALB Bible Verse Image
Fjalët e urta 19:17 (ALB) »
Ai që ka mëshirë për të varfërin i jep hua Zotit, i cili do t’ia kthejë ato që i ka dhënë.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Philippians 4:17 (ASV) »
King James Version (KJV)
Philippians 4:17 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Philippians 4:17 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Philippians 4:17 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Philippians 4:17 (WEB) »
French Bible (LSG)
Philippiens 4:17 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Philipper 4:17 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
Filipenses 4:17 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
Phi-líp 4:17 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
Filipenses 4:17 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Filippesi 4:17 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
腓 立 比 书 4:17 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
腓 立 比 書 4:17 (CUVT) »
Swedish Bible (SV1917)
Filipperbrevet 4:17 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
филип'ян 4:17 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Filippi 4:17 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Филипяни 4:17 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Filipperne 4:17 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »