1 Gjonit 2:12 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download 1 Gjonit 2:12 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

1 Gjonit 2:12 ALB - Djema, ju shkruaj sepse mëkatet ju janë falur - Bible Verse Picture

1 Gjonit 2:12 ALB

Djema, ju shkruaj sepse mëkatet ju janë falur nëpërmjet emrit të tij.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

1 Gjonit 2:12 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 1 Gjonit 2:12 ALB - Djema, ju shkruaj sepse mëkatet ju janë falur - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - 1 Gjonit 2:12 ALB - Djema, ju shkruaj sepse mëkatet ju janë falur - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - 1 Gjonit 2:12 ALB - Djema, ju shkruaj sepse mëkatet ju janë falur - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - 1 Gjonit 2:12 ALB - Djema, ju shkruaj sepse mëkatet ju janë falur - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - 1 Gjonit 2:12 ALB - Djema, ju shkruaj sepse mëkatet ju janë falur - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - 1 Gjonit 2:12 ALB - Djema, ju shkruaj sepse mëkatet ju janë falur - Bible Verse Picture
View New Tab

1 Gjonit 2:12 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 1 Gjonit 2:12 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Veprat e Apostujve 10:43 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 10:43 (ALB) »
Për të bëjnë dëshmi të gjithë profetët, që kushdo që beson në të merr faljen e mëkateve me anë të emrit të tij.”

Veprat e Apostujve 13:38 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 13:38 (ALB) »
Le ta dini, pra, o vëllezër, se nëpërmjet tij ju është shpallur falja e mëkateve,

Psalmet 106:8 ALB Bible Verse Image
Psalmet 106:8 (ALB) »
Megjithatë Zoti i shpëtoi për hir të emrit të tij, për të bërë të njohur fuqinë e tij.

Efesianëve 1:7 ALB Bible Verse Image
Efesianëve 1:7 (ALB) »
në të cilin kemi shpengimin me anë të gjakut të tij, faljen e mëkateve sipas pasurivë së hirit të tij,

Luka 5:20 ALB Bible Verse Image
Luka 5:20 (ALB) »
Dhe ai, duke parë besimin e tyre, i tha atij: “Njeri, mëkatet e tua të janë falur.”

1 Gjonit 1:4 ALB Bible Verse Image
1 Gjonit 1:4 (ALB) »
Dhe po ju shkruajmë këto gjëra që gëzimi juaj të jetë i plotë.

Kolosianëve 1:14 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 1:14 (ALB) »
në të cilën ne kemi shpengimin me anë të gjakut të tij dhe faljen e mëkateve.

Veprat e Apostujve 4:12 ALB Bible Verse Image
Veprat e Apostujve 4:12 (ALB) »
Dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve dhe me anë të të cilit duhet të shpëtohemi.”

Romakëve 4:6 ALB Bible Verse Image
Romakëve 4:6 (ALB) »
Sikurse Davidi shpall lumturinë e njeriut të cilit Perëndia numëron drejtësi pa vepra, duke thënë:

Luka 7:47 ALB Bible Verse Image
Luka 7:47 (ALB) »
Prandaj unë po të them se mëkatet e saj të shumta i janë falur, sepse ka dashur shumë; por kujt i falen pak, do pak.”

Luka 24:47 ALB Bible Verse Image
Luka 24:47 (ALB) »
dhe që në emër të tij të predikohet pendimi dhe falja e mëkateve ndër të gjithë popujt, duke filluar nga Jeruzalemi.

Jeremia 14:7 ALB Bible Verse Image
Jeremia 14:7 (ALB) »
Edhe në se paudhësitë tona dëshmojnë kundër nesh, o Zot, vepro për hir të emrit tënd, sepse rebelimet tona janë të shumta; kemi mëkatuar kundër teje.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
1 John 2:12 (ASV) »
King James Version (KJV)
1 John 2:12 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
1 John 2:12 (GW) »
Berean Bible (BSB)
1 John 2:12 (BSB) »
World English Bible (WEB)
1 John 2:12 (WEB) »
French Bible (LSG)
1 Jean 2:12 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
1 Johannes 2:12 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
1 João 2:12 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
1 Giăng 2:12 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
1 Juan 2:12 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
1 Giovanni 2:12 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
约 翰 一 书 2:12 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
約 翰 一 書 2:12 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
1 Иоанна 2:12 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
1 Івана 2:12 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 János 2:12 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
1 Йоаново 2:12 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Johannes 2:12 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »