1 Gjonit 2:25 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download 1 Gjonit 2:25 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

1 Gjonit 2:25 ALB - Dhe ky është premtimi që ai na bëri: jeta e - Bible Verse Picture

1 Gjonit 2:25 ALB

Dhe ky është premtimi që ai na bëri: jeta e përjetshme.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

1 Gjonit 2:25 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 1 Gjonit 2:25 ALB - Dhe ky është premtimi që ai na bëri: jeta e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - 1 Gjonit 2:25 ALB - Dhe ky është premtimi që ai na bëri: jeta e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - 1 Gjonit 2:25 ALB - Dhe ky është premtimi që ai na bëri: jeta e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - 1 Gjonit 2:25 ALB - Dhe ky është premtimi që ai na bëri: jeta e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - 1 Gjonit 2:25 ALB - Dhe ky është premtimi që ai na bëri: jeta e - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - 1 Gjonit 2:25 ALB - Dhe ky është premtimi që ai na bëri: jeta e - Bible Verse Picture
View New Tab

1 Gjonit 2:25 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 1 Gjonit 2:25 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Gjoni 10:28 ALB Bible Verse Image
Gjoni 10:28 (ALB) »
dhe unë u jap atyre jetën e përjetshme dhe nuk do të humbasin kurrë, e askush nuk do t’i rrëmbejë nga dora ime.

Titi 3:7 ALB Bible Verse Image
Titi 3:7 (ALB) »
që ne, të shfajësuar me anë të hirit të tij, të bëhemi trashëgimtarë të jetës së përjetshme, sipas shpresës që kemi.

Juda 1:21 ALB Bible Verse Image
Juda 1:21 (ALB) »
ruhuni në dashurinë e Perëndisë, duke pritur mëshirën e Zotit tonë Jezu Krisht, për jetën e përjetshme.

Gjoni 17:2 ALB Bible Verse Image
Gjoni 17:2 (ALB) »
sepse ti i ke dhënë pushtet mbi çdo mish, që t’u japë jetë të përjetshme të gjithë atyre që ti ia ke dhënë.

Romakëve 5:21 ALB Bible Verse Image
Romakëve 5:21 (ALB) »
me qëllim që ashtu si mëkati ka mbretëruar te vdekja, ashtu edhe hiri të mbretërojë me anë të drejtësisë në jetën e përjetshme nëpërmjet Jezu Krishtit, Zotit tonë.

Titi 1:2 ALB Bible Verse Image
Titi 1:2 (ALB) »
në shpresën e jetës së përjetshme, të cilën Perëndia, që nuk gënjen, e premtoi para të gjitha kohërave,

1 Gjonit 1:2 ALB Bible Verse Image
1 Gjonit 1:2 (ALB) »
(dhe jeta u shfaq dhe ne e pamë e dëshmojmë për të, dhe ju shpallim jetën e përjetshme që ishte pranë Atit dhe që na u shfaq neve),

1 Timoteut 6:12 ALB Bible Verse Image
1 Timoteut 6:12 (ALB) »
Lufto luftën e drejtë të besimit, rrok jetën e përjetshme, në të cilën u thirre dhe për të cilën ke bërë rrëfimin e mirë të besimit përpara shumë dëshmitarëve.

Gjoni 6:68 ALB Bible Verse Image
Gjoni 6:68 (ALB) »
Dhe Simon Pjetri iu përgjigj: “Zot, te kush të shkojmë? Ti ke fjalë jete të përjetshme.

Gjoni 12:50 ALB Bible Verse Image
Gjoni 12:50 (ALB) »
Dhe unë e di se urdhërimi i tij është jetë e përjetshme; gjërat, pra, që them unë, i them ashtu siç m’i ka thënë Ati.”

Romakëve 2:7 ALB Bible Verse Image
Romakëve 2:7 (ALB) »
jetë të përjetshme atyre që kërkojnë lavdi, nder e pavdekësi, duke ngulmuar në veprat e mira;

1 Gjonit 5:11 ALB Bible Verse Image
1 Gjonit 5:11 (ALB) »
Dhe dëshmia është kjo: Perëndia na dha jetën e përjetshme dhe kjo jetë është në Birin e tij.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
1 John 2:25 (ASV) »
King James Version (KJV)
1 John 2:25 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
1 John 2:25 (GW) »
Berean Bible (BSB)
1 John 2:25 (BSB) »
World English Bible (WEB)
1 John 2:25 (WEB) »
French Bible (LSG)
1 Jean 2:25 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
1 Johannes 2:25 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
1 João 2:25 (BSL) »
Vietnamese Bible (VIE)
1 Giăng 2:25 (VIE) »
Spanish Bible (RVA)
1 Juan 2:25 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
1 Giovanni 2:25 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
约 翰 一 书 2:25 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
約 翰 一 書 2:25 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
1 Иоанна 2:25 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
1 Івана 2:25 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 János 2:25 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
1 Йоаново 2:25 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Johannes 2:25 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »