2 Thesalonikasve 1:12 ALB Bible Verse Picture Image

Inspirational bible verses with beautiful images and backgrounds. Download 2 Thesalonikasve 1:12 ALB Bible verse images and share with your friends and family on social media. Bible verse pictures were created based on verses from The Holy Bible in Albanian (ALB). The Albanian Bible translation is available in the Public Domain, which means that the ALB Bible is not copyright. (Bibla e Shenjtë) Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re

2 Thesalonikasve 1:12 ALB - që të lëvdohet emri i Zotit tonë Jezu Krisht - Bible Verse Picture

2 Thesalonikasve 1:12 ALB

që të lëvdohet emri i Zotit tonë Jezu Krisht në ju dhe ju në të, sipas hirit të Perëndisë sonë dhe të Zotit Jezu Krisht.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 Thesalonikasve 1:12 ALB Bible verse pictures with quotes are generated using nature backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 2 Thesalonikasve 1:12 ALB - që të lëvdohet emri i Zotit tonë Jezu Krisht - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 03 - 2 Thesalonikasve 1:12 ALB - që të lëvdohet emri i Zotit tonë Jezu Krisht - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 04 - 2 Thesalonikasve 1:12 ALB - që të lëvdohet emri i Zotit tonë Jezu Krisht - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 05 - 2 Thesalonikasve 1:12 ALB - që të lëvdohet emri i Zotit tonë Jezu Krisht - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 06 - 2 Thesalonikasve 1:12 ALB - që të lëvdohet emri i Zotit tonë Jezu Krisht - Bible Verse Picture
View New Tab
Picture 07 - 2 Thesalonikasve 1:12 ALB - që të lëvdohet emri i Zotit tonë Jezu Krisht - Bible Verse Picture
View New Tab

2 Thesalonikasve 1:12 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Thesalonikasve 1:12 ALB. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

2 Thesalonikasve 1:10 ALB Bible Verse Image
2 Thesalonikasve 1:10 (ALB) »
kur ai të vijë, atë ditë, për të qenë i lavdëruar në shenjtorët e vet, për të qenë i admiruar në mes të atyre që kenë besuar, sepse dëshmia jonë tek ju u besua.

1 Pjetrit 4:14 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 4:14 (ALB) »
Në qoftë se ju fyejnë për emrin e Krishtit, lum ju, sepse Fryma e lavdisë dhe Fryma e Perëndisë prehet mbi ju; nga ana e tyre ai blasfemohet, kurse nga ana juaj ai përlëvdohet.

Gjoni 17:10 ALB Bible Verse Image
Gjoni 17:10 (ALB) »
Dhe të gjitha gjërat e mia janë të tuat, dhe gjërat e tua janë të miat; dhe unë jam përlëvduar në to.

2 Korintasve 13:4 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 13:4 (ALB) »
Sepse, megjithëse ai u kryqëzua në dobësinë e tij, ai po rron nëpërmjet fuqisë së Perëndisë, sepse edhe ne jemi të dobët në të, por do të rrojmë me të nëpërmjet fuqisë së Perëndisë ndaj nesh.

Zbulesa 1:4 ALB Bible Verse Image
Zbulesa 1:4 (ALB) »
Gjoni, shtatë kishave që janë në Azi: hir për ju dhe paqe nga ana e atij që është dhe që ishte dhe që do të vijë; edhe nga të shtatë frymërat që janë përpara fronit të tij,

Kolosianëve 2:9 ALB Bible Verse Image
Kolosianëve 2:9 (ALB) »
sepse tek ai banon trupërisht gjithë plotësia e Hyjnisë.

1 Pjetrit 1:7 ALB Bible Verse Image
1 Pjetrit 1:7 (ALB) »
që prova e besimit tuaj, që është shumë më i çmuar nga ari që prishet, edhe pse provohet me zjarr, të dalë për lëvdim, nder e lavdi në zbulesën e Jezu Krishtit,

Filipianëve 2:9 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 2:9 (ALB) »
Prandaj edhe Perëndia e lartësoi madhërisht dhe i dha një emër që është përmbi çdo emër,

Filipianëve 3:9 ALB Bible Verse Image
Filipianëve 3:9 (ALB) »
dhe që të gjendem në të, duke pasur jo drejtësinë time që është nga ligji, por atë që është nga besimi në Krishtin: drejtësia që është nga Perëndia, me anë të besimit,

2 Korintasve 8:9 ALB Bible Verse Image
2 Korintasve 8:9 (ALB) »
Sepse ju e njihni hirin e Zotit tonë Jezu Krisht, i cili, duke qenë i pasur, u bë i varfër për ju, që ju të bëheni të pasur me anë të varfërisë së tij.

1 Korintasve 1:4 ALB Bible Verse Image
1 Korintasve 1:4 (ALB) »
Përherë i falem nderit Perëndisë tim për ju, për hirin e Perëndisë, i cili ju është dhënë me anë të Jezu Krishtit,

Romakëve 1:7 ALB Bible Verse Image
Romakëve 1:7 (ALB) »
për ju të gjithë që jeni në Romë, të dashur nga Perëndia, të thirrur shenjtorë: hir dhe paqe nga Perëndia, Ati ynë, e nga Zoti Jezu Krishti.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Thessalonians 1:12 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Thessalonians 1:12 (KJV) »
World English Bible (WEB)
2 Thessalonians 1:12 (WEB) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Tessalonicenses 1:12 (BSL) »
Italian Bible (RIV)
2 Tessalonicesi 1:12 (RIV) »
Ukrainian Bible (UKR)
2 солунян 1:12 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Thesszalonika 1:12 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
2 Солунци 1:12 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Tessaloniker 1:12 (NORSK) »

ALB Bible Book Selection List

View full list of ALB Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »